جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای بسطامی

دکتر محسن داداشی، سمیه بسطامی، ذکریا اسکندری،
دوره 25، شماره 112 - ( 5-1396 )
چکیده

چکیده

زمینه وهدف: یکی از چالش برانگیزترین مولفه‌های اعتیاد، ولع و نشانه‌های مرتبط با مصرف مواد می‌باشد که اقدامات درمانی را با شکست مواجه کرده و منجر به عود مصرف مواد می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی تحریک با جریان مستقیم از طریق جمجمه (tDCS) به قشر پیش پیشانی خلفی جانبی چپ (LDLPFC) بر ولع مصرف مواد و نشانه‌های سوگیری توجه در مردان وابسته به اپیوم بود.

روش بررسی: این تحقیق یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. تعداد 44 نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش (22 نفر) و کنترل (22 نفر) قرار گرفتند. قبل از شروع مداخله درمانی برای گروه آزمایش، هر دو گروه با پرسشنامه‌های ولع مصرف مواد و آزمون کامپیوتری استروپ هیجان مورد آزمون قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 10 جلسه
20 دقیقه‌ای توسط دستگاه استیمولاتور با باشدت 2 میلی‌آمپر تحریک الکتریکی مغز را دریافت نمودند. پس از خاتمه طرح درمانی برای گروه آزمایش، هر دو گروه مورد آزمون پرسشنامه‌های ولع مصرف مواد و آزمون کامپیوتری استروپ هیجان قرار گرفتند و داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که tDCS آندی قشر پیش پیشانی پشتی جانبی چپ موجب کاهش سطح ولع مصرف و کاهش سوگیری
توجه در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، در افراد وابسته به اپیوم شده بود.و بین آزمودنی‌های دو گروه آزمایش و کنترل، در نمرات پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت (001/0
P<).

نتیجه گیری: براساس یافته‌های این پژوهش tDCS آندی قشر پیش پیشانی پشتی جانبی چپ، تلویحات مهمی در زمینه کاهش ولع مصرف مواد و بهبودی نشانه‌های سوگیری توجه در افراد وابسته به اپیوم داشته و به‌عنوان شیوه درمانی موثری جهت استفاده در کلینیک‌های درمان اعتیاد توصیه می‌گردد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb