جستجو در مقالات منتشر شده


15 نتیجه برای ترابی

دكتر سید عبداله ابو ترابی ، دكتر شفیع ،
دوره 1، شماره 1 - ( 10-1371 )
چکیده


دكتر عبداله ابو ترابی ،
دوره 1، شماره 3 - ( دو فصلنامه 3-4 1372 )
چکیده


دكتر علینقی کاظمی، دكتر زهره ترابی ، دكتر علی کوشا ، دكتر مهین کوشا ،
دوره 9، شماره 34 - ( 1-1380 )
چکیده


دکتر بهناز فلک الافلاکی، دکتر فرانک شریفی، دکتر زهره ترابی، دکتر فرزانه معزی،
دوره 15، شماره 58 - ( بهار 1386 )
چکیده

چکیده ز‌‌مینه‌ و هدف: شب ادراری به دفع غیرارادی ادرار در هنگام خواب، بعد از سنی که به‌طور طبیعی کودک باید کنترل ادراری شبانه‌ی خود را به ‌دست گیرد، اطلاق ‌‌می‌‌شود و از مشکلات شایع و ناتوان‌کننده در کودکان است. درمان آن شامل درمان‌های دارویی و غیردارویی ‌‌می‌‌باشد. ایمی‌ پیرا‌‌مین، آنتی‌کولینرژیک‌ها و دسموپرسین(DDAVP ) از داروهای مطرح در داروهای درمان هستند. دسموپرسین آنالوگ سنتتیک وازوپرسین بوده و عملکرد آن کاهش تولید ادرار است. از آن‌جا که ‌‌میزان اثر درمانی و عوارض ناشی از درمان شب ادراری با دسموپرسین در مطالعات مختلف متفاوت گزارش شده است، این مطالعه به منظور بررسی اثر دسموپرسین بر شب ادراری کودکان در زنجان طراحی شد. روش‌بررسی: در این مطالعه‌ی نیمه تجربی، 126 کودک 5 تا 14 ساله دچار شب ادراری اولیه که طی سال‌های 81 تا 85 به‌ طور سریال به درمانگاه نفرولوژی اطفال مراجعه کردند، وارد مطالعه شدند. پس از کسب رضایت آگاهانه، پرسشنامه‌ای در مورد اطلاعات فردی و معاینات فیزیکی تکمیل شد. آزمایشات کشت و کامل ادرار، کراتینین و الکترولیت‌های سرم انجام و پس از رد علل ثانویه شب ادراری، بر حسب سن و وزن کودک 10 تا 20 ‌‌میکروگرم از اسپری دسموپرسین داخل بینی تجویز شد. ‌‌میزان اثر و عوارض دارو ماهانه و به مدت شش ماه پیگیری شد. یافته‌ها: از 126 کودک، 56 کودک (4/44 درصد) بهبودی کامل و 48 نفر (1/38 درصد) بهبودی نسبی در شب ادراری داشتند. در مجموع بهبودی کلی 5/82 درصد بود. 22 نفر (5/17 درصد) عدم بهبودی داشتند. تفاوت معنی‌داری بین سن، جنس و وجود استرس در زندگی با ‌‌میزان اثر دارو بر شب ادراری کودکان یافت نشد. کودکانی با سابقه‌ی فا‌‌میلی مثبت شب ادراری بهتر به دارو پاسخ دادند. در کل بیماران عارضه‌ای مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: دسموپرسین داروی مؤثر جهت درمان شب ادراری کودکان ‌‌می‌‌باشد. دارو در کودکان دچار شب ادراری اولیه که سابقه‌ی خانوادگی مثبت دارند، مؤثرتر است.


دکتر ماشااله ترابی، ناهید رمضان قربانی،
دوره 15، شماره 58 - ( بهار 1386 )
چکیده

چکیده زمینه‌ و هدف: ظهور تکنولوژی اطلاعات تأثیرات عمیقی بر زندگی انسان داشته است. شاید مهم‌ترین و عمیق‌ترین این تأثیرات در زمینه‌ی آموزش و یادگیری است. به نحوی که همه افراد قادرند در هر جا و هر زمان به اطلاعات مورد نیاز خود دست یابند. توسعه‌ی این فنآوری به حدی است که نمی‌توان از تأثیرات آن در زمینه‌ی آموزش بهداشت چشم پوشی کرد. به همین دلیل بسیاری از کشورها به اجرای برنامه‌های بنیادی در زمینه‌ی ایجاد وب‌سایت‌هایی به منظور اطلاع‌رسانی بهداشتی پرداختند. این مطالعه به منظور طراحی و ایجاد یک مدل مناسب اطلاع‌رسانی الکترونیک برای جامعه‌ی ‌مورد نظر و تعیین اثربخشی راهکارهای مؤثر در خصوص ارتقای‌ دانش بهداشتی و افزایش توانمندی دانش‌آموزان دوره‌ی دبیرستان در استفاده از شبکه‌ی‌ رایانه اجرا شد. روش بررسی: پژوهش حاضر بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از ده پرسشنامه در زمینه اطلاعات شخصی و مهارت‌های کامپیوتری، بهداشت فردی، بهداشت روان، بهداشت تغذیه، بهداشت بلوغ (پسران، دختران)، بهداشت ازدواج، بهداشت محیط، بیماری‌های شایع، بیماری‌های عفونی، ایدز از 649 دانش‌آموز در سه دبیرستان انجام شد. این اطلاعات در دو مرحله (قبل و بعد از مداخله) جمع‌آوری گردید. در تجزیه و تحلیل آماری از آزمون‌های t زوج و Leven's test استفاده شد. یافته‌ها: نتایج آزمونt زوج نشان داد که آموزش دانش‌آموزان از طریق وب‌سایت اطلاع‌رسانی بهداشتی جوان باعث افزایش دانش آنان در زمینه‌های فوق، حداقل 5/14 درصد (بهداشت محیط) و حداکثر 9/48 درصد (بهداشت تغذیه) و در تمامی ‌زمینه‌ها از نظر آماری معنی‌دار بوده است (000/0P=). نتیجه‌گیری: میزان اثربخشی الگوی مورد نظر در تمام شاخه‌های بهداشتی به استثنای شاخه‌ی بهداشت روان از نظر آماری معنی‌دار مشخص گردید. در واقع به‌کارگیری فنآوری اطلاعات، شیوه‌ای انعطاف‌پذیر و قابل پیش‌بینی است. هم‌چنین امکان دسترسی و توانایی بهتر انجام روش‌های پرسش و پاسخ به صورت فعال را به‌طور فزاینده‌ای افزایش داده است.


دکتر سیده زهره ترابی، دکتر بهناز فلک‌الافلاکی، دکتر فرزانه معزی،
دوره 15، شماره 61 - ( زمستان 1386 )
چکیده

  چکیده

  زمینه و هدف: تجویز بی‌رویه‌ی آنتی‌بیوتیک‌ها موجب افزایش مقاومت به آن‌ها در درمان انواع عفونت‌های ادراری شده است. به این دلیل، انجام پژوهش‌هایی پیرامون بررسی حساسیت میکروارگانیسم‌های شایع ایجاد‌کننده‌ی عفونت ادراری نسبت به انواع آنتی‌بیوتیک‌ها ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان طبق نتایج مطالعات منطقه‌ای آنتی‌بیوتیک مورد‌ نیاز را تجویز نمود.

  روش بررسی: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی طی سال 1385 برای بیمارانی با علایم بالینی عفونت ادراری بستری در بخش‌های اطفال، نوزادان، زنان و اعصاب بیمارستان ولی‌عصر(عج) کشت ادرار به روش نمونه‌گیری از کاتتر, کیسه‌ی ادراری یا میداستریم انجام شد و نتایج کشت ادرار و آنتی‌بیوگرام آن‌ها پیگیری شد. در مجموع 118 کشت مثبت ادراری با آنتی‌بیوگرام آن‌ها مورد بررسی قرارگرفت.

  یافته‌ها: شایع‌ترین میکروارگانیسم یافت شده در کشت ادرار نوزادان، کلبسیلا (5/44 درصد) و سپس اشرشیاکولی (5/33 درصد) بود. شایع‌ترین میکروب در بخش‌های اطفال، اعصاب و زنان اشرشیاکولی بوده و به ترتیب فراوانی 41, 73 و 46 درصد داشتند. مقاومت به آمپی‌سیلین
(6/82 درصد) و سفیکسیم (6/73 درصد) در تمام بخش‌ها و میکروب‌ها گزارش شد. در تمام بخش‌ها سیپروفلوکسازین مؤثرترین دارو برای میکروب‌ اشرشیاکولی و کلبسیلا با کم‌ترین میزان مقاومت (1/24درصد) بود. سپس نیتروفورانتوئین، سفتریاکسون و آمیکایسین به ترتیب با مقاومت 4/41، 8/44 و 9/51 درصد در رده‌های بعدی بودند. مؤثرترین دارو برای استافیلوکوک کواگولاز منفی ( وانکومایسین با مقاومت 1/37 درصد)، و سپس سفاتازیدیم و سیپروفلوکسازین (به ترتیب با مقاومت 1/40 و 5/48 درصد) شناخته شدند.

  نتیجه‌گیری: در این مطالعه مقاومت بالایی نسبت به آمپی‌سیلین, جنتامایسین, سفیکسیم و کوتریموکسازول مشاهده شد. مقاومت به سایر آنتی‌بیوتیک‌‌ها نیز نسبتا بالا بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود مطالعه‌ی فوق به صورت دوره‌ای انجام شود تا امکان ارزیابی بهتر در سال‌های مختلف فراهم شود.

  


دکتر عاکفه احمدی افشار، دکتر سعید سپهری، دکتر سیدنورالدین موسوی نسب، دکتر سیده زهره ترابی،
دوره 16، شماره 64 - ( 7-1387 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: شناسایی آلرژن‌های متعدد موجود در محیط بسیار اهمیت دارد. زیرا تماس با این آلرژن‌ها موجب ایجاد و تشدید علایم در بیماران آلرژیک می‌شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان فراوانی حساسیت به آلرژن‌های مختلف با استفاده از آزمون پوستی پریک می‌باشد. روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی بر روی کلیه‌ی بیماران مبتلا به رینیت‌آلرژیک, آسم, درماتیت آتوپیک و کهیر مراجعه‌کننده به درمانگاه آلرژی بیمارستان ولی‌عصر(عج) زنجان که در سال‌های 82 تا 85 از نظر آزمون پوستی بررسی شده بودند، انجام شد. اطلاعات لازم شامل جنس, سن, نوع بیماری و نتایج آزمون پوستی صورت گرفته با 21 آلرژن شایع در پرسش‌نامه ثبت شد. یافته‌ها: 200 بیمار با دامنه‌ی سنی 4 تا60 سال وارد مطالعه شدند. 164 بیمار (82 درصد) دارای آزمون پوستی مثبت برای حداقل یکی از آلرژن‌ها بودند. بیشترین حساسیت نسبت به گرده‌های چمن مشاهده شد (چمن 41 درصد و چمن رای 5/38 درصد). گرده‌های علف هرز (گروه علف هرز 21 درصد, کنوپود 27 درصد و هرباسه 21 درصد) و درختان (زیتون 22 درصد, زبان‌گنجشک 20 درصد) در درجات بعدی قرار داشتند. واکنش مثبت به مایت 16 درصد، سوسک 5/14 درصد، کپک‌ها شامل آسپرژیلوس 5/11 درصد و آلترناریا 5/7 درصد بود. آلرژی به غذاها شامل گندم، تخم‌مرغ، فلفل، گوجه‌فرنگی و پرتقال شیوع بسیار کمی داشت. نتیجه‌گیری: با توجه به فراوانی موارد واکنش پوستی مثبت نسبت به گرده‌های گیاهی در بیماران مورد مطالعه, به نظر می‌رسد که آموزش اجتناب از تماس با این عوامل در فصول گرده‌افشانی و شروع درمان و افزایش دوز داروها و استفاده از حساسیت‌زدایی برای آلرژن‌های فوق در این بیماران بسیار کمک‌کننده خواهد بود.


دکتر سید زهره ترابی، دکتر رضا عباس‌زاده، دکتر عاکفه احمدی‌افشار،
دوره 19، شماره 76 - ( 3-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: بیماری‌های اسهالی یک علت مهم مرگ و میر و سوء تغذیه در شیرخواران و کودکان در دنیا می‌باشد که منجر به هزینه‌ی اقتصادی و بار روانی بر والدین کودکان می‌شود. روی با افزودن ظرفیت جذبی سلول‌های پرزی روده و کاستن باکتری‌های گرم منفی روده‌ای و مهار ترشح کلر و بهبود ترمیم سلولی، سبب بهبود سریع‌تر اسهال در کودکان می‌گردد. مطالعه‌ی فعلی اثربخشی شربت سولفات روی خوراکی را بر روند درمان در کودکان مبتلا به گاستروآنتریت استان زنجان بررسی می‌کند. روش بررسی: این مطالعه بصورت کارآزمایی دوسوکور تصادفی صورت گرفت که در مجموع تعداد 400 نفر از کودکان مبتلا به گاستروآنتریت حاد بستری شده به دو گروه مساوی 200 نفری در محدوده‌ی سنی 6 تا 24 ماه تقسیم شدند. گروه مداخله، روی را به صورت شربت سولفات روی خوراکی به میزان 5 میلی‌لیتر (22 میلی‌گرم) روزانه دریافت کردند، گروه شاهد نیز دارونما دریافت کردند. اطلاعات لازم در پرسشنامه، به دقت درمدت 10 روز ثبت گردید و با استفاده از تست‌های آماری Mann-Whitney U testو T-testمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین تعداد دفعات اسهالی در گروه مداخله کمتر از شاهد و میانگین افزایش وزن پس از 10 روز در گروه مداخله بیشتر از شاهد بود. در آزمون‌های آماری این اختلاف در هر 2 مورد معنی‌دار بوده (0001.0> P) ولی در مورد طول مدت بستری در بیمارستان و تعداد روزهای اسهالی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ارتباط معنی‌داری در تعداد دفعات اسهال و افزایش وزن در کودکان مبتلا به گاستروآنتریت حاد بستری شده تحت درمان با سولفات روی خوراکی وجود داشت. بنابراین پیشنهاد می‌شود که شربت سولفات روی خوراکی به مدت 10 تا 14 روز در زمان اسهال حاد آبکی کودکان تجویز گردد.


بی‌بی محبوبه ترابی، دکتر عبدالحسین شیروی، دکتر غلامحسن واعظی،
دوره 20، شماره 82 - ( 5-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین عوارض مصرف داروهای ضدصرع در دوران بارداری افزایش ناهنجاری‌های جنینی می‌باشد. اطلاعات کاملی در مورد نقش فنی‌توئین در ایجاد اثرات تراتوژنیک در زمان و میزان مصرف این دارو در دوران بارداری و نیز بر روی اندام سازی جنین در دسترس نیست. از این رو این مطالعه به منظور تعیین ناهنجاری‌های ماکروسکوپی ایجاد شده توسط داروی فنی‌توئین در صورت استفاده‌ی مستمر از آن در زمان اندام سازی جنین طراحی گردید. روش بررسی: در این مطالعه‌ی تجربی ۴۰ سر موش باردار نژاد NMRI به سه گروه تجربی (I ،II ، III) و یک گروه شاهد تقسیم شدند. سه گروه تجربی (I ،II ، III) به ترتیب مقادیر ٦٠، 75 و 90 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم در روز حجم ٢/0 میلی‌لیتر از روز شش و نیم (GD6/5) تا روز چهارده‌ونیم (GD14/5) بارداری به صورت درون صفاقی و گروه شاهد نیز در همین مدت سرم فیزیولوژی را به همان حجم دریافت نمودند. موش‌ها در روز ۵/١٨ حاملگی تشریح شده و جنین‌ها از نظر طول سری دمی، وزن و ناهنجاری‌های ماکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های T-Test ، ANOVA و توکی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: در گروه‌های تجربی میانگین وزن و طول سری دمی در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی‌داری را نشان داد (05/0P<). همچنین از نقطه نظر آماری در هر سه گروه تجربی (I،II ، III ) میزان بروز ناهنجاری‌ها از جمله جذب جنینی، هموراژی در اندام‌های مختلف و تیروئید فولیکولار در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی‌داری را نشان داد (05/0P<). نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که استفاده از داروی فنی‌توئین در طی مراحل اندام‌سازی (ارگانوژنز) موش نه تنها می‌تواند سبب جذب جنین، کاهش وزن و کاهش طول سری دمی در جنین موش گردد، بلکه می‌تواند ناهنجاری‌هایی از جمله هموراژی و تیروئید فولیکولار را نیز القا نماید.


دکتر عاکفه احمدی افشار، دکتر سارا احمدی، دکتر سعیده مظلوم‌زاده، دکتر زهره ترابی،
دوره 22، شماره 93 - ( 4-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: آلرژی می‌تواند با گرفتاری ارگان‌های مختلف بدن تظاهر نماید. این مطالعه جهت بررسی یافته‌ها و نشانه‌های بالینی بیمارانی که حساسیت اثبات شده به گرده‌ها را دارند، انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه کلیه‌ی بیماران با تست پوستی مثبت به حداقل یک آلرژن مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌های بالینی، اختلالات همراه، فصل بروز و یا تشدید علایم و سابقه‌ی گرفتاری در خویشاوندان مورد بررسی قرار گرفت. سپس ارتباط بین یافته‌های فوق و تست پوستی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: از 502 بیمار با تست پوستی مثبت 406 نفر با دادن رضایت وارد مطالعه شدند. 82 درصد بیماران به گرده‌ها حساس بودند که از بین آن‌ها علف هرز در درجه اول (3/61 درصد) و گرده درختان (1/60 درصد) و سپس چمن (9/59 درصد) در درجات بعدی قرار داشتند. بعد از گرفتاری بینی که شایع‌ترین شکایت بیماران بود. در بیماران حساس به علف هرز، درختان و چمن؛ گرفتاری گوش، کهیرو کونژکتیویت به‌ترتیب شایع‌ترین تظاهرات بالینی بیماران بودند. ارتباط معنی‌داری بین حساسیت به علف هرز و آلرژی بینی و کونژکتیویت، به خصوص در اواخر بهار و تابستان مشاهده شد. ارتباط معنی‌داری با آلرژی به درختان و کونژکتیویت در بهار و اوایل تابستان مشاهده شد. چمن شایع‌ترین آلرژن در کودکان و نوجوانان بود و ارتباط معنی‌داری بین آلرژی به چمن و کونژنکتویت در بهار و تابستان مشاهده شد. نتیجه گیری: با توجه به شیوع حساسیت بالا به آلرژن‌های خارج از منزل در منطقه، آموزش بیماران جهت اجتناب از تماس با گرده‌ها و استفاده از داروی مناسب در فصول گرده افشانی در کنترل علایم بیماران بسیار سودمند خواهد بود.


دکتر زهره ترابی، امید ربانی، دکتر عاکفه احمدی افشار،
دوره 23، شماره 100 - ( 5-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: چاقی یک مشکل مهم بهداشتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌باشد. با توجه به اینکه چاقی مشکلات عدیده برای کودک، خانواده و اجتماع دارد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع چاقی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی سبک زندگی و عوامل خطر چاقی در کودکان پیش دبستانی شهر زنجان طراحی گردید. روش بررسی: این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی 890 نفر از کودکان با سن 2 تا 5 سال که به‌طور تصادفی از مهد کودک‌های شهر زنجان انتخاب شده بودند، انجام گرفت. قد و وزن کودکان و نمایه توده بدنی آنها اندازه‌گیری گردید و پرسشنامه‌ای شامل اطلاعات مربوط به وضعیت تولد، سابقه خانوادگی چاقی، نوع تغذیه و فعالیت فیزیکی تهیه و در مصاحبه حضوری با والدین تکمیل شد. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: در این مطالعه 9/10 درصد کودکان چاقی و 9/12 درصد کودکان اضافه وزن داشتند. ازنظر آماری درشیوع چاقی بین دو جنس رابطه‌ی معناداری وجود نداشت (379/0P=)، اما ارتباط معناداری با زایمان پره ترم، وزن هنگام تولد، نوع تغذیه در زمان شیر خوارگی، سابقه‌ی خانوادگی چاقی، فعالیت فیزیکی، مدت زمان تماشای تلویزیون و بازی‌های رایانه‌ای در روز و تعداد دفعات مصرف تنقلات، و غذاهای آماده در طی هفته مشاهده شد. نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که چاقی در کودکان پیش دبستانی در شهرستان زنجان بالا می‌باشد. با توجه به ارتباط معنادار آن بافعالیت فیزیکی، نوع تغذیه و وزن هنگام تولد کودک، به نظر می‌رسد اجرای برنامه‌های آموزشی و تغییردر سبک زندگی و تغذیه می‌تواند در پیشگیری چاقی موثر باشد.


دکتر عاکفه احمدی افشار، دکتر سارا احمدی، دکتر سعیده مظلوم زاده، دکتر زهره ترابی،
دوره 26، شماره 115 - ( 3-1397 )
چکیده

چکیده
زمینه و هدف: آلرژن‌های موجود در محیط‌های بسته و منازل با توجه به تماس مداوم می‌توانند سبب ایجاد حساسیت شدید و دائمی شوند. در این مطالعه، فراوانی و یافته‌های بالینی شایع در بیماران حساس به آلرژن‌های داخل منزل بررسی گردید.
روش بررسی: در این مطالعه پرونده کلیه‌ی بیماران با سابقه‌ی تست پوستی مثبت به حداقل یک آلرژن استخراج و طی معاینه‌ی حضوری و یا تماس تلفنی از نظر یافته‌های بالینی و مشکلات شایع تنفسی، پوستی و سایر اختلالات همراه ارزیابی شدند. سپس ارتباط بین یافته‌های فوق و تست پوستی با کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: از 502 بیمار با تست پوستی مثبت 406 نفر با رضایت نامه کتبی وارد مطالعه شدند. ۱۹۵ نفر (48 درصد) نسبت به آلرژن‌های
داخل منزل تست پوستی مثبت داشتند. در این بیماران 97 نفر (9/23 درصد) نسبت به مایت، 82 نفر (2/20 درصد) نسبت به کپک‌ها، 78 نفر (2/19 درصد) نسبت به سوسک، 51 نفر (6/12 درصد) نسبت به پر ماکیان و ۳۱ نفر (6/7 درصد) به آلرژن گربه حساس بودند. در مقایسه، تنگی نفس در بیماران حساس به کپک به‌طور معنی‌داری بیشتر بود (01/0
P=) .در بیماران حساس به هیره و کپک گرفتاری چشم‌ها به طور معنی‌داری کمتر بود (01/0P= و 02/0P=).
نتیجه گیری: دراین مطالعه واکنش تست پوستی به آلرژن‌های داخل منزل نسبتا بالا بود. لذا توجه به این آلرژن ها و آموزش اجتناب و کنترل این عوامل در داخل منزل، توصیه می‌شود.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb