جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای جباری اصل

دکتر علی اصغر فرازی، دکتر معصومه صوفیان، دکتر منیژه کهبازی، دکتر منصوره جباری اصل، امید شفاعت،
دوره 24، شماره 106 - ( 5-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: سل عامل اصلی مرگ و میر در بسیاری از مناطق است و شناخت اثر آن بر کیفیت زندگی و سلامتی جهت مراقبت از بیمار اهمیت داشته و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سل ضروری است. هدف پژوهش حاضر بکار گیری درمان کمکی ال-آرژینین برای بهبود و ارتقاء سلامت بیماران مبتلا به سل می‌باشد.

روش بررسی: در یک کارآزمایی بالینی دو سوکور 68 بیمار مسلول به‌صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. به گروه مورد در کنار درمان 6 ماهه‌ی استاندارد سل، ال- آرژینین (2 گرم در روز به‌مدت 30 روز[A1] ) داده شد و به گروه شاهد، همراه با درمان 6 ماهه‌ی استاندارد سل دارونما داده شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ی اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه‌ی GHQ-28 بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و P-value کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: از مجموع 68 بیمار، نهایتا اطلاعات 63 بیمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. گروه‌های آزمون و کنترل از لحاظ متغیرهای دموگرافیک اختلاف معناداری با یکدیگر نداشتند. میانگین نمره‌ی کل در ابتدای درمان در گروه آزمون 2/9±3/28 و در گروه شاهد 7/8±8/27 بود
(825/0
P=) ولی بعد از مداخله تفاوت میانگین نمره‌ی کل در دو گروه معنی‌دار بود (006/0= P). همچنین از نظر علایم جسمانی
(001/0 =P)، اضطراب (023/0 P=) و افسردگی (026/0P=) اختلاف معنی‌داری بین دو گروه وجود داشت.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان می‌دهد استفاده از مکمل ال-آرژینین در کنار درمان سل می تواند سبب ارتقای سلامت بیماران مسلول تحت درمان شده و کیفیت زندگی آن‌ها را بهبود بخشد.
صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb