جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای جعفری جاوید

دکتر سیمین آتش خویی، دکتر مهین جعفری جاوید،
دوره 15، شماره 59 - ( تابستان 1386 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: ترامادول داروی ضد‌درد با اثر آگونیستی مخدری و مهار برداشت مونوآمین است که ممکن است به عنوان ضددرد در حول و حوش عمل و کمک به بی‌دردی بعد از عمل استفاده شود. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر تجویز قبل از عمل (بی‌دردی از قبل داده شده) ترامادول در مقایسه با دارونما در شدت درد، مصرف ضددرد و اثرات جانبی بعد از عمل می‌باشد. روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی تصادفی، دوسوکور و دارونما-کنترل، 70 بیمار نازا با کلاس I یا II درجه‌بندی انجمن متخصصین بیهوشی آمریکا جهت لاپاراسکوپی تشخیصی زنان انتخاب شدند. یک ساعت قبل از عمل به 35 بیمار 50 میلی‌گرم ترامادول داخل عضلانی تزریق شد و 35 بیمار دیگر نرمال‌سالین دریافت کردند. یافته‌ها: بیمارانی که ترامادول قبل از عمل گرفتند، نمره‌ی درد پایین‌تر در 6 ساعت اول پس از عمل داشتند (به ترتیب 94/0± 31/1 در مقابل 55/0± 93/2، 0001/0 p< ). ده (57/28 درصد) بیمار گروه ترامادول و 33 (28/94 درصد) بیمار گروه دارونما درد بعد از عمل داشتند (0001/0 p< ). میانگین مصرف ترامادول بعد از عمل به طور معنی‌دار در گروه مورد (92/25 ± 46/9 میلی‌گرم) کم‌تر از گروه دارونما (96/37 ± 95/45 میلی‌گرم) بود (0001/0p< ). سطح آرام‌بخشی بعد از عمل در 15 (71/0 p=) و 30 (88/0=p ) دقیقه بعد از عمل در دو گروه بیماران تفاوت معنی‌دار نداشت. فراوانی تهوع بعد از عمل در بیماران گروه مورد (71/5 درصد) به طور معنی‌دار کم‌تر از گروه دارونما (71/25 درصد) بود (04/0 p=). نتیجه‌گیری: تجویز یک دوز 50 میلی‌گرم ترامادول عضلانی یک ساعت قبل از عمل، بی‌دردی از قبل داده شده‌ی مؤثری در بیماران تحت لاپاراسکوپی تشخیصی زنان بدون اثر در سطح آرام‌بخشی بیماران فراهم می‌آورد. واژ‌گان‌کلید‌ی: ترامادول، بی‌دردی از قبل داده شده، درد پس از عمل، عوارض جانبی


دکتر میترا گل محمدی، دکتر پیمان منصوری، دکتر مینا جعفری جاوید، دکتر حمیدرضا خلخالی، دکتر میر موسی آقداشی،
دوره 21، شماره 89 - ( 6-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: هیپوتانسیون به‌دنبال انستزی اسپاینال در عمل سزارین همواره یک مشکل کلینیکی محسوب می‌شود. نقش کریستالوئیدها به‌صورت پره لود در پیشگیری از هیپوتانسیون ناشی از اسپاینال امروزه مورد تردید قرار گرفته است. با این وجود تعدادی از مطالعات نشان داده‌اند که تجویز کریستالوئیدها بلافاصله بعد از تزریق اسپاینال بسیار موثر می‌باشد. اثرات تجویز کولوئیدها به‌صورتLoad - Coدر عمل سزارین به‌میزان کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه‌ مقایسه‌ی اثرات تجویز هتاستارچ 6 درصد به‌صورت Pre-Load و Co-Load بر روی پیشگیری از هیپوتانسیون به‌دنبال اسپاینال در سزارین می‌باشد. روش بررسی: این مطالعه به‌صورت‌کار آزمایی بالینی، بر روی 112 بیمار با کلاس ASA ((I,II که تحت سزارین الکتیو قرار گرفتند، انجام شد. بیماران به دوگروه تقسیم شدند، گروه اول 500 میلی‌لیتر هتاستارچ به‌صورت سریع قبل از انجام اسپاینال (گروه Pre-loading، 56 نفر) و گروه دوم، 500 میلی‌لیتر هتاستارچ به‌صورت سریع بعد از اسپاینال (گروه Co-Loading، 56 نفر) دریافت کردند. سپس میزان شیوع هیپوتانسیون و میزان دریافت وازوپرسور (مخلوط 5 میلی‌گرم افدرین + 25 میکروگرم فنیل افرین در هر میلی‌لیتر) جهت درمان هیپوتانسیون مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. یافته‌ها: اختلاف معنی‌داری بین شیوع هیپوتانسیون بین دو گروه مشاهده نشد (58/0 P=). میزان مصرف وازوپرسور در گروه Pre-Loading، 1±2/2 میلی‌لیتر در مقایسه با گروه Co-Loading، 7/0±7/1 میلی‌لیتر بود (04/0 P=) که این اختلاف معنی‌دار ‌بود نتیجه‌گیری: تجویز کولوئیدها به‌صورت Co-Loading به اندازه‌ی تجویز آن‌ها به‌صورت Pre-Loadingدر کاهش هیپوتانسیون ناشی از آنستزی اسپاینال در اعمال سزارین موثر می باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb