جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای جفاکش مقدم

آسیه جفاکش مقدم، دکتر فاطمه شهابی زاده، دکتر عبدالمجید بحرینیان،
دوره 24، شماره 107 - ( 6-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: بیماران دیالیزی با تنش‌های روانی بسیاری مواجه هستند که بر وسعت مشکلات روانی- اجتماعی آنان تاثیر گذار است. امروزه درمان‌های موج سوم روان شناختی نسبت به سایر درمان‌ها در بهبود مشکلات این بیماران پیشی گرفته است. مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روان درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس بیماران دیالیزی انجام شد.

روش بررسی: مطالعه از نوع آزمایشی به روش کار آزمایی «پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل» روی30 نفر از بیماران تحت درمان همودیالیز در سال 1393 در شهر بجنورد انجام شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها ازپرسشنامه‌ی استاندارد DASS-21 استفاده و داده‌ها با آزمون‌های توصیفی، مجذور کای، فیشر، واریانس یک طرفه و کوواریانس و به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS 21 تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد، مداخله‌های صورت گرفته بر استرس بیماران دیالیزی اثربخش بوده و روان درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به‌صورت معنی‌داری موثرتر از روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بوده است (003/0 =P).

نتیجه گیری: روان درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به‌‌صورت گروهی می‌تواند بر کاهش استرس بیماران دیالیزی موثر باشد، اما با توجه به شرایط درمانی متفاوت و مقابله‌ی بیماران باشرایط تنش‌زا به‌صورت روزانه، به‌نظر می‌رسد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به‌صورت انفرادی بتواند اثربخشی بیشتری نسبت به درمان گروهی داشته باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb