جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای حجتی

زهرا ربیعی، مصطفی غلامی، دکتر محمد‌رضا حجتی،
دوره 22، شماره 92 - ( 3-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: بیماری آلزایمر (AD) یک اختلال دژنراتیو است که منجر به زوال شناختی پیشرونده می‌شود. اختلال حافظه در بیماری آلزایمر با کمبود قشری استیل کولین و از دست دادن نورون‌های کولینرژیک در هسته‌های قاعده‌ای ماینرت همراه شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره‌ی اتانولی ریزوم گیاه سعد کوفی برتعادل حرکتی در موش‌های صحرایی مدل آلزایمری و موش‌های صحرایی سالم بود. روش بررسی: در این مطالعه‌ی تجربی از 49 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار که به 7 گروه آزمایشی تقسیم شدند، استفاده شد. برای این هدف جهت ایجاد مدل آلزایمری، در موش‌های صحرایی هسته ماینرت به صورت دوطرفه با جریان الکتریکی تخریب شد. گروه کنترل و شم آب مقطر دریافت کردند در حالی‌که گروه‌های آلزایمری عصاره‌ی اتانولی ریزوم گیاه سعد کوفی با دوزهای 100 و 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم به مدت 20 روز دریافت کردند. گروه‌های سالم بدون هرگونه جراحی فقط عصاره دریافت کردند تعادل حرکتی موش‌های صحرایی با دستگاه روتارود سنجیده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آنوا و تست تعقیبی LSD تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: عصاره‌ی اتانولی ریزوم گیاه سعد با دوز 100 میلی‌گرم به مدت 20 روز تعادل حرکتی را در موش‌های صحرایی آلزایمری به طور چشمگیری بهبود بخشید. عصاره‌ی این گیاه در موش‌های صحرایی سالم به مدت 20 روز به طور چشمگیری تعادل حرکتی را وقتی با گروه کنترل مقایسه شد کاهش داد نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهند عصاره‌ی ریزوم گیاه سعد کوفی در موش های صحرایی آلزایمری از طریق القای تغییراتی در سطح استیل کولین در مغز تعادل حرکتی را به طور چشمگیری بهبود بخشیده، از این طریق اثراتش را نشان می‌دهد.


زهرا پاک دشت، پیراسته نوروزی، دکتر ویدا حجتی، دکتر حمید کلالیان مقدم،
دوره 24، شماره 107 - ( 6-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: دیابت یکی از مهم‌ترین بیماری‌های شایع و مزمن است که آمار جهانی آن از جمله در ایران رو به افزایش می‌باشد. دیابت ملیتوس با ایجاد استرس اکسیداتیو و تولید بیش از حد گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) می‌تواند سبب آسیب‌های متابولیسمی شود و دفاع آنتی اکسیدانی را غیرفعال نماید. پالماتین هیدروکلراید آثار فارماکولوژیکی متعددی دارد از جمله این که آنتی دیابت و آنتی‌اکسیدان است. این مطالعه با هدف پیشگیری از عوارض اکسیداتیو ناشی از دیابت انجام گردید.

روش و بررسی: در این مطالعه تجربی 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار، به‌طور تصادفی انتخاب و به چهار گروه: کنترل، غیر دیابتی تیمار شده با پالماتین هیدروکلراید، دیابتی و دیابتی تیمار شده با پالماتین هیدروکلراید تقسیم شدند. دیابت با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین با دوز 55 میلی‌گرم بر کیلوگرم القا گردید. یک هفته پس از تزریق استرپتوزوتوسین، تیمار با پالماتین هیدروکلراید با دوز 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم به‌مدت شش هفته و به‌صورت زیر جلدی انجام گردید. پس از اتمام زمان آزمایش، از قلب موش‌های صحرایی خون گیری به عمل آمد و پارامترهای گلوکز، انسولین، مالون دی‌آلدئید (MDA)، فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و نیتریت اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان میدهدکه دیابت باعث افزایش سطح گلوکز، مالون دی‌آلدئید، نیتریت و کاهش انسولین (001/0P<) و فعالیت سوپراکسیددیسموتاز در موش‌های صحرایی دیابتی، نسبت به‌گروه کنترل گردید و تجویز پالماتین هیدروکلراید سبب بهبودی استرس اکسیداتیو در موش‌های دیابتی (05/0P<) شد.

نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که درمان با پالماتین باعث کاهش قندخون و استرس اکسیداتیو در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین گردید.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb