جستجو در مقالات منتشر شده


8 نتیجه برای حکمی

دكتر ناصر حکمی،
دوره 6، شماره 22 - ( 1-1377 )
چکیده


دكتر سعید طلایی، دكتر ناصر حکمی،
دوره 7، شماره 28 - ( دو فصلنامه 28-29 1378 )
چکیده


دکتر مهدی اسکندری، دکتر سعیده مظلوم زاده، محمود حکمی، دکتر ندا تاجیک نیا، دکتر آتوسا دبیری اسکویی، گودرز کلی فرهود،
دوره 20، شماره 83 - ( 6-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: با توجه به تأثیر سوء عدم تحرک بر سیستم‌های فیزیولوژیکی بدن از جمله سیستم تنفس و لزوم عملکرد مطلوب آن، در این مطالعه تأثیر ورزش در طول یک ترم واحد تربیت بدنی بر عملکرد سیستم تنفس توسط شاخص‌های ارزیابی کننده‌ی عملکرد ریوی به روش اسپیرومتری در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی زنجان مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: این مطالعه بر روی کلیه‌ی 141 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی زنجان ورودی مهر سال 1388 که واحد تربیت بدنی 1 را اخذ کرده بودند، انجام شد. در طول ترم همه‌ی شرکت کنندگان تحت یک برنامه‌ی ورزشی منظم قرار گرفتند. در پایان ترم و در آخرین جلسه‌ی واحد تربیت بدنی 1 و قبل از انجام هرگونه فعالیت ورزشی آزمون اسپیرومتری بر اساس شاخص‌های %FEV1/ FVC , FEF25-75 PEFR , FVC , FEV1 به‌همان ترتیب اول ترم برای هر نفر 3 مرتبه انجام شد. در نهایت نتایج آزمون اسپیرومتری ابتدا و انتهای ترم با استفاده از آزمون آماری T زوجی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج: گذراندن یک ترم واحد تربیت بدنی باعث افزایش معنی‌دار تمامی شاخص‌های ارزیابی کننده عملکرد ریوی شد (0001/0P<). بیشترین و کمترین اختلاف میانگین قبل و بعد از آزمون به‌ترتیب مربوط به‌شاخص‌های PEF/PPEFو FEV1 /FVC بود. نتیجه گیری: با توجه به بی‌تحرکی طولانی مدت به‌منظور درس خواندن برای کنکور، گذراندن یک ترم واحد تربیت بدنی تأثیر قابل توجهی را بر روی تست‌های ارزیابی عملکرد تنفسی نشان داد.


وحید معینی، دکتر فرهاد رمضانی بدر، آذر آوازه، دکتر مژگان جلال‌زاده، محمود حکمی، دکتر مینا اخلاقی،
دوره 22، شماره 92 - ( 3-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اثر عوامل تنش‌زای مختلف برجسم روان بیماران همودیالیزی، در این مطالعه به منظور مقابله با اثر این عوامل به تاثیر ترکیبی ورزش‌های هوازی و بی‌هوازی بر کیفیت زندگی این بیماران پرداخته شد. روش بررسی: این تحقیق یک مطالعه‌ی نیمه تجربی از نوع قبل و بعد با دو گروه مقایسه بود. نمونه‌های پژوهش شامل 74 بیمار بود که از دو مرکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان به روش نمونه‌گیری آسان در سال 1391 انتخاب و با شیوه‌ی تخصیص تصادفی به دو گروه مقایسه تقسیم شده بودند ابزار گردآوری داده‌ها فرم کوتاه پرسش نامه‌ی کیفیت زندگی در بیماری‌های کلیوی (KDQOL-sf) بود. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی قبل از مداخله در گروه ورزش‌های ترکیبی 56/15±7/47 و در گروه ورزش‌های هوازی 51/11±1/41 بود. اما بعد از مداخله میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی در گروه ورزش‌های ترکیبی به 06/28±1/77 و در گروه ورزش‌های هوازی به 78/12±4/56 با اختلاف آماری معناداری افزایش یافت (0001/0>P). علیرغم تاثیر مثبت انجام هر دو نوع ورزش هوازی و ترکیبی در افزایش کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی، تاثیر انجام ورزش ترکیبی حین دیالیز در بالا بردن سطح کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی بیشتر از ورزش هوازی بود. نتیجه گیری: با استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان از ورزش‌های هوازی و به‌خصوص ورزش‌های ترکیبی در حین همودیالیز جهت افزایش کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی استفاده نمود.


دکتر ارسلان دمیرچی، دکتر حسین چیتی، دکتر سقراط فقیه‌زاده، محمود حکمی زنجانی،
دوره 25، شماره 113 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: سبک زندگی توام با کم تحرکی و شیوع سندروم‌های متابولیک به ویژه پیش دیابت، یکی از چالش‌های مهم سلامت در جهان بوده و اخیرا محققان توجه خاصی به استفاده از علوم ورزشی جهت یافتن روش‌های نوین پیشگیری و درمانی کرده‌اند. بر همین اساس هدف این مطالعه بررسی تاثیر تمرین ترکیبی بر اختلال قند ناشتا، اختلال تحمل گلوکز و هموگلوبین گلیکولیزه در بیماران پیش دیابتی بود. 
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده، در مجموع 30 بیمار پیش دیابتی به مدت 8 هفته در دو گروه 15 نفری (تمرین) تحت یک برنامه‌ی استاندارد تمرینات بدنی هوازی 40 تا 70 درصد VO2max و مقاومتی50 تا 70 درصد (1RM) و گروه 15 نفری (شاهد) قرار گرفتند. تغییرات در سطوح سرمی قند ناشتا، تحمل گلوکز دو ساعته و HbA1c بین گروه‌ها مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته‌ها: در انتهای این مطالعه سطوح سرمی قند ناشتا، تحمل به گلوکز دو ساعته و درصد HbA1c در گروه تمرین به‌طور معنی‌داری بهبود یافتند. ولی گروه شاهد هیچکدام از شاخص‌های گلوکز مورد مطالعه کاهش معنی‌دار نشان ندادند.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه تمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی بر اختلال قند ناشتا، اختلال تحمل به گلوکز و هموگلوبین گلیکولیزه بیماران پیش‌دیابتی اثر بخش بوده و به‌عنوان روش موثر توانسته بیماران پیش‌دیابتی را به هدف درمانی و وضعیت طبیعی FBS ، OGTT و HbA1c نزدیک نماید و احتمالا از پیشرفت آن و ابتلا به عوارض متعدد دیابت نوع 2 پیشگیری کند. با این حال مطالعات بیشتر جهت نتیجه‌گیری قطعی توصیه می‌شود.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb