جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای خوشنویس اصل

دکتر پریسا خوشنویس اصل، دکتر منصور صادق زاده، دکتر سعیده مظلوم زاده، دکتر علی کوشا، دکتر سید نورالدین دریاباری،
دوره 18، شماره 71 - ( 3-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: کودکان مبتلا به اختلال رشد ممکن است کاهش قابل ملاحظه‌ای در رشد فیزیکی و اختلال در عملکردهای تکاملی و شناختی داشته باشند. بعد از 6 ماهگی حدود 3/1 میزان انرژی دریافتی کودک از طریق تغذیه تکمیلی باید تامین گردد. بررسی‌ها نشان داده که فقر به تنهایی عامل سوء تغذیه نمی‌باشد و در این زمینه‌ی نقش آگاهی مادران در استفاده بهینه از سبد اقتصادی خانواده و شروع تغذیه تکمیلی در زمان و با مواد غذایی مناسب برجسته‌تر می‌باشد. این مطالعه به ارزیابی میزان آگاهی مادران در زمینه‌ی تغذیه‌ی کودکان و عوامل موثر بر آن پرداخت. روش‌بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی است که با استفاده از پرسشنامه برروی 300 مادر دارای کودک شیرخوار 6 تا 12 ماهه تحت پوشش فیلد آموزش پزشکی جامعه‌نگر زنجان انجام گردیده است. میزان آگاهی مادران در زمینه‌ی تغذیه‌ی تکمیلی به تفکیک سن و میزان تحصیلات مادر، تعداد فرزندان و نوع مسکن آنان ارزیابی گردید. نتایج: 3/60 درصد از مادران در سنین 20تا 29 سال قرار داشتند. از نظر میزان تحصیلات 3/53 درصد دارای تحصیلات ابتدایی بودند. 55 درصد در خانه‌ی استیجاری سکونت داشتند و 5/47 درصد آن‌ها دارای یک فرزند بودند. 3/42 درصد آن‌ها آگاهی متوسط داشتند. 82 درصد سن صحیح شروع تغذیه‌ی کمکی را می‌دانستند، ولی 92 درصد آن‌ها نمی‌دانستند که بهترین زمان تغذیه‌ی کمکی، پس از تغذیه با شیر مادر است. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، ارتباط معنی‌داری بین سن مادر، میزان تحصیلات و تعداد فرزندان با میزان آگاهی مادران در مورد تغذیه‌ی تکمیلی وجود داشت. (0001/0 >P). اما ارتباط معنی‌داری میان میزان آگاهی مادر با وضعیت سکونت آن‌ها پیدا نشد (98/0=P).


دکتر منصور صادق زاده، دکتر پریسا خوشنویس اصل، دکتر سیدنورالدین موسوی نسب، دکتر علی کوشا، دکتر محمود نوروزی پاکدل،
دوره 19، شماره 74 - ( 1-1390 )
چکیده

چکیده مقدمه: تشنج ناشی از تب، شایع‌ترین نوع تشنج در دوران کودکی است که در جوامع مختلف شیوع آن را بین 2تا14 درصد ذکر می‌کنند. با توجه به احتمال ارتباط سطح روی سرم با تشنج ناشی از تب این مطالعه انجام گردید. روش بررسی: در این مطالعه، 117 کودک در محدوده‌ی سنی 6 ماه تا 5 سال در چهار گروه مختلف، بیماران مبتلا به تشنج ناشی از تب (39 بیمار)، بیماران تب‌دار بدون تشنج (40 بیمار) و افراد بدون تب و بدون تشنج (32 بیمار) و افراد با تشنج بدون تب (6 بیمار) مورد بررسی قرار گرفتند. پس از تکمیل پرسشنامه و اخذ نمونه‌ی سرم، یافته‌ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج: میانگین روی سرم در 39 بیمار مبتلا به تشنج ناشی از تب 67/75 میکروگرم دردسی لیتر، در 40 بیمار تب‌دار بدون تشنج 58/87 میکروگرم در دسی لیتر، در 32 فرد بدون تب و بدون تشنج 06/89 میکروگرم در دسی لیتر و در 6 بیمار با تشنج بدون تب 67/96 میکروگرم در دسی لیتر بود. که از نظر آماری میزان روی سرم در بیماران مبتلا به تشنج ناشی از تب پایین‌تر از سایر گروه‌ها بود (002/0P= و 001/0P=) در حالی که سه گروه دیگر، اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشتند (971/0P=). نتیجه گیری: با توجه به شیوع هیپوزینکمی در تشنج ناشی از تب می‌توان همراهی بین سطح پایین روی سرم و احتمال بروز تشنج ناشی از تب قایل گردید.


دکتر پریسا خوشنویس اصل، دکتر منصور صادق زاده، دکتر نورالدین موسوی نسب، علی رضایی،
دوره 23، شماره 99 - ( 4-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: کتواسیدوز دیابتی از عوارض شایع و تهدید کننده‌ی حیات در کودکان مبتلا به دیابت قندی می‌باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی عوامل مستعد کننده، پیش آگهی و عوارض ایجاد شده در بیماران مبتلا به کتواسیدوز بستری در شهر زنجان می‌باشد. روش بررسی: در این مطالعه پرونده بیماران بستری شده به علت کتواسیدوز دیابتی در بیمارستان‌های موسوی و ولیعصر زنجان طی سال‌های 85-90 بررسی شد و علت مراجعه، علایم بالینی، یافته‌های آزمایشگاهی و پیش آگهی آنان مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته‌ها: 51 کودک مبتلا به کتواسیدوزبا میانگین سنی 9/3±6/6 سال مورد بررسی قرار گرفتند. شایع‌ترین شکایت بیماران تهوع و استفراغ 4/67 درصد و شایع‌ترین یافته دز هیدراتاسیون 1/94 درصد و تاکی پنه 2/82 درصد بود. از نظر یافته‌های آزمایشگاهی (49 درصد) از بیماران هیپوکالمی (5/25 درصد) هیپوگلیسمی (6/17 درصد) هیپوناترمی (8/11 درصد) هیپرناترمی، و 5 بیمار (8/9 درصد) هیپرکالمی داشتند. از نظر پیش آگهی، 48 بیمار مرخص و 3 بیمار (9/5 درصد) فوت شدند که دو مورد فوتی بعلت ادم مغزی بود. نتیجه‌گیری: ادم مغزی از عوامل عمده مرگ ومیر در مطالعه ما بود لذا توصیه می‌شود نسبت به پیشگیری و درمان بموقع ادم مغزی توجه کامل مبذول گردد.


دکتر منصور صادق زاده، دکتر پریسا خوشنویس اصل،
دوره 23، شماره 101 - ( 6-1394 )
چکیده

چکیده

متیل مالونیک اسیدمی یک بیماری اتوزومال مغلوب است که در آن بیماران با تظاهرات عقب ماندگی ذهنی، استفراغ مکرر، حملات کتواسیدوز، کم آبی، شوک، هیپوگلیسمی و هیپرآمونمی مراجعه می‌نمایند. در صورت عدم شناسایی و درمان منجر به کما و مرگ می‌شود. متیل مالونیک اسیدمی می‌تواند با تظاهرات پوستی متنوعی همراه باشد. درگیری رده‌های خونی نیز منجر به نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی و پان سیتوپنی می‌گردد. اغلب بیماران هیپوگلیسمی دارند در موارد نادرتری ممکن است هیپرگلیسمی بروز کند. همراهی موکورمایکوزیس، نوتروپنی یا هیپرگلیسمی با این بیماری در پاره‌ای از موارد گزارش شده است. بیماری که در اینجا گزارش می‌شود هر سه مورد را با هم داشته است.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb