جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای رستگار لاری

دکتر محمد مهدی سلطان دلال، زهره کلافی، دکتر عبدالعزیز رستگار لاری، سید کاظم حسینی، عباس رحیمی فروشانی، زهرا دیلمی خیابانی، فرهاد نیکخواهی، سیامک حیدرزاده،
دوره 20، شماره 81 - ( 7-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: غشای آمنیوتیک انسان داخلی‌ترین لایه‌ی جفت می‌باشد که به دلیل حضور بتا دفنسین‌های انسانی و الافین‌ها دارای اثر ضدمیکروبی است. فعالیت‌های ضد میکروبی به شرایط و عوامل محیطی بستگی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر عوامل محیطی بر تغییر اثر آنتی‌باکتریال غشای آمنیوتیک انسانی در رابطه با سویه‌های استاندارد باکتریایی سالمونلا انتریکا 708BAA-، اشریشیا کلی25922ATCC، سودوموناس آئروژینوزا 27853ATCC ، کلبسیلا پنومونیه 7881ATCC ، انتروکوکوس فکالیس 29212ATCC در آزمایشگاه بود. روش بررسی: غشای آمنیوتیک از بانک پیوند اعضا‌ی بیمارستان امام خمینی از زنانی با سزارین انتخابی که از نظر تست‌های سرولوژیک HIV، HBV،HCV و سیفلیس منفی بودند، تهیه شد و در شرایط استریل به قطعات cm5/1×5/1 برش داده شد و سپس سوسپانسیون‌های نیم مک فارلند تهیه شده از باکتری‌ها روی محیط مولر هینتون آگار پخش گردید (در بررسی pHسه نوع محیط کشت تهیه گردید.) و در مرکز هر پلیت یک قطعه غشا قرار گرفت. نمونه‌ها به لحاظ متغیر‌های دمایی (25، 33 و 37 درجه‌ی سانتی‌گراد) و زمانی (24، 48 و 72 ساعت) و pH(5/6، 7، 5/7) بررسی شدند. یافته‌ها: متغیرهای pH و زمان تأثیری دراثر ضد باکتریایی غشا نداشتند؛ اما دماهای 25 و 33 درجه‌ی سانتی‌گراد تنها در سودوموناس آئروژینوزا نسبت به 37 درجه‌ی سانتی‌گراد تغییر قابل توجهی را داشتند. نتیجه‌گیری: اثر ضد باکتری غشای آمنیوتیک به جز مواردی خاص، از ثبات بالایی در برابر عوامل محیطی برخوردار است و این پایداری کاربرد آن را در عملکردهای بالینی و در شرایط مختلف گسترش خواهد داد.


عبدالله اردبیلی، لیلا عظیمی، هاجر محمدی برزلیقی، دکتر پرویز اولیا، مریم بهشتی، دکتر ملیحه طالبی، دکتر مصدق جباری، دکتر عبدالعزیز رستگار لاری،
دوره 20، شماره 83 - ( 6-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: اسینتوباکتر بومانی یک پاتوژن مهم انسانی است که در سال‌های اخیر به علت ایجاد عفونت‌های بیمارستانی مقاوم به درمان، به‌ویژه در بیماران دچار سوختگی و یا بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، به شدت مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه جداسازی گونه‌های اسینتوباکتر بومانی از زخم سوختگی بیماران و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی این باکتری‌ها نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های منتخب می‌باشد. روش بررسی: نمونه‌های جدا شده از بیماران تحت شرایط استاندارد به آزمایشگاه منتقل شدند. نمونه‌ها ابتدا خالص سازی شده و با استفاده از تست‌های بیوشیمیایی گونه‌های اسینتوباکتر بومانی جداسازی شدند. سپس ارزیابی مقاومت گونه‌های تأیید شده نسبت به 17 آنتی‌بیوتیک منتخب با روش انتشار دیسک و حداقل غلظت مهاری (MIC) برای 5 آنتی‌بیوتیک رایج درمانی انجام گرفت. یافته‌ها: از 65 ایزوله‌ی کلینیکی اسینتوباکتر بومانی، 61 سویه (94 درصد) مقاومت چندگانه (MDR) نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مورد بررسی داشتند. بیشترین مقاومت در روش دیسک دیفیوژن آگار نسبت به سفتازیدیم و آزترونام (98 درصد) و در بین آنتی‌بیوتیک‌های مورد بررسی جهت تعیین MIC، نسبت به سفتازیدیم، سفپیم و سیپروفلوکساسین بیشترین مقاومت مشاهده گردید. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه، گسترش سویه‌های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به آنتی‌بیوتیک و مشکلات درمانی ناشی از آن را در ایران تایید می‌کند. تعیین الگوی مقاومت این باکتری‌ها با توجه به MIC، روشی است که می‌تواند ما را در جهت درمان بیمار به خصوص در بیماران دچار سوختگی یاری دهد. لذا به نظر می‌رسد تعیین MIC برای عامل این عفونت در برخی بیماران خاص ضروری باشد.


دکتر محمد مهدی سلطان دلال، دکتر عبدالعزیز رستگار لاری، روناک بختیاری، بهرام نیک منش، دکتر محمدکاظم شریفی یزدی،
دوره 22، شماره 92 - ( 3-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: پیدایش انتروکوک‌های چندمقاومتی در 20 سال اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. یکی از روش‌های مقابله با این مساله، ترکیب کردن آنتی‌بیوتیک‌های مختلف با یکدیگر جهت افزایش دادن فعالیت ضد میکروبی و کاهش سمیت آن‌ها می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سینرژیسمی سیپروفلوکساسین به چند آنتی‌بیوتیک بتالاکتام (پیپراسیلین، سفتازیدیم و ایمی‌پنم) بر ایزوله‌های آنتروکوک بوده است. روش بررسی: این یک مطالعه‌ی مقطعی بود که برای انجام آن، تعداد 67 ایزوله استرپتوکوکی از نمونه‌های کلینیکی در محدوده‌ی زمانی فروردین تا شهریور 91 جمع آوری شد. برای تعیین MIC، از روش آزمون رقت سریال در محیط کشت مایع در داخل لوله استفاده شده، برای نشان دادن اثر سینرژیسمی سیپروفلوکساسین با 3 آنتی‌بیوتیک بتالاکتام، از فرمت چک لیست صفحه‌ای (Check Board) استفاده شده است. اثر سینرژیسمی با کاهش چهار برابر در MIC اولیه تعیین گردید. یافته‌ها: این مطالعه بر روی 67 ایزوله استرپتوکوکی انجام گرفت. از این تعداد 50 سوش مربوط به انتروکوک (6/74 درصد)، 6 سوش مربوط به بتا استرپتوکوک گروه A (9 درصد)، 5 سوش مربوط به استرپتوکوک غیر گروه A (5/7 درصد) 2 سوش پنوموکوک (3 درصد)، 2 سوش غیر انتروکوک (3 درصد) و 2 سوش آلفا استرپتوکوک (3 درصد) بوده است. کلیه‌ی نتایج براساس تعیین MIC و MBC تک تک آنتی‌بیوتیک‌ها و هم‌چنین در ترکیب با سیپروفلوکساسین به‌دست آمد. نتیجه‌گیری: پس از انجام آزمایشات، اثر سینرژیسمی میان سیپروفلوکساسین و دیگر آنتی‌بیوتیک‌ها مشاهده نشد، ولی اثر بی‌تفاوتی میان سیپروفلوکساسین با دیگر آنتی‌بیوتیک‌ها مشاهده شد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb