جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای رمضانی بدر

کورش امینی، غلامعلی تقیلو، حسین باقری، رمضان فلاح، دکتر فرهاد رمضانی بدر،
دوره 19، شماره 76 - ( 3-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: تحقیقات پرستاری تأثیر به‌سزایی در افزایش کیفیت مراقبت‌ها دارد. یکی از راهکارهای گسترش به‌کارگیری تحقیقات و تغییر در عملکرد جاری پرستاران، شناسایی موانع و سپس به‌کارگیری اقدامات مناسب برای کاهش این موانع می‌باشد. بنابراین مطالعه‌ی حاضر، با هدف تبیین ادراکات پرستاران کارشناس و فارغ التحصیل در خصوص موانع به‌کارگیری تحقیقات در بیمارستان‌های آموزشی شهر زنجان صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی داده‌ها با استفاده از مقیاس موانع عملکرد مبتنی بر شواهد فانک جمع‌آوری شد. نمونه‌های پژوهش را 170 پرستار شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر زنجان تشکیل می‌دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج مطالعه، سه مانع مهم به‌کارگیری نتایج تحقیقات در بالین از دیدگاه پرستاران، عدم وجود تسهیلات لازم برای به‌کارگیری یافته‌های تحقیقات انجام شده (3/65 درصد)، نبود وقت کافی برای اجرایی کردن عقاید جدید (7/64 درصد)، و نداشتن فرصت لازم برای خواندن پژوهش‌ها و مقالات پژوهشی (4/62) بود. در ضمن بین درک از موانع به‌کارگیری نتایج تحقیقات در پرسنل پرستاری بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معناداری وجود نداشت. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه توصیه می‌شود که سیستم بیمارستان‌های آموزشی زنجان برای تامین تسهیلات و در اختیار گذاشتن وقت لازم به منظور مطالعه و به‌کارگیری نتایج تحقیقات توسط پرستاران تغییر یابد.


نسرین مشگین آبادی، دکتر فرهاد رمضانی بدر، دکتر خلیل محمودی،
دوره 21، شماره 86 - ( 3-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: محدودیت حرکتی، یکی از مراقبت‌های پرستاری مهم پس از مداخله‌ی کرونری از راه پوست (PCI) می‌باشد. پس از این روش، به‌منظور پیشگیری از عوارض عروقی بالقوه مانند خونریزی و تشکیل هماتوم در محل فمورال، بیماران برای حداقل 8 ساعت، استراحت کامل در تخت بدون خمیدگی در مفصل هیپ خواهند داشت و این بی‌حرکتی طولانی مدت می‌تواند باعث کمر درد شود. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر کمر درد بیماران تحت PCI بود. روش بررسی: در این مطالعه‌ی نیمه‌تجربی، از طرح پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه کنترل استفاده گردید. 76 بیمار تحت PCI الکتیو که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، به روش در دسترس انتخاب شده، به‌طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند. پس ازPCI ، بیماران گروه کنترل تحت مراقبت روتین بخش و 8 ساعت محدودیت حرکتی قرار گرفتند. بیماران گروه آزمون پس از اتمام 8 ساعت محدودیت حرکتی، تحت ماساژ با محلول رایحه درمانی ترکیب شده از اسانس‌های نعناع، کرفس و لاوندر در روغن بادام شیرین (غلظت 1 درصد) قرار گرفتند. شدت کمر درد با ابزار دیداری درد در سه سطح: قبل از مداخله، بلافاصله پس از مداخله و 2 ساعت پس از مداخله اندازه‌گیری شد. خونریزی قبل و پس از مداخله و بروز هماتوم 24 ساعت پس از مداخله از طریق مشاهده بررسی و ثبت شد. یافته‌ها: شدت کمردرد بلافاصله پس از ماساژ رایحه درمانی در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل به‌طور معنادار کاهش یافت (0001/0>P) و تاثیر آن تا 2 ساعت بعد نیز پایدار بود (0001/0>P). در گروه آزمون تغییرات میانگین کمردرد بلافاصله پس از مداخله نسبت به قبل از مداخله معنا‌دار بود (0001/0>P) اما این تغییرات در گروه کنترل معنادار نبود (0001/0


وحید معینی، دکتر فرهاد رمضانی بدر، آذر آوازه، دکتر مژگان جلال‌زاده، محمود حکمی، دکتر مینا اخلاقی،
دوره 22، شماره 92 - ( 3-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اثر عوامل تنش‌زای مختلف برجسم روان بیماران همودیالیزی، در این مطالعه به منظور مقابله با اثر این عوامل به تاثیر ترکیبی ورزش‌های هوازی و بی‌هوازی بر کیفیت زندگی این بیماران پرداخته شد. روش بررسی: این تحقیق یک مطالعه‌ی نیمه تجربی از نوع قبل و بعد با دو گروه مقایسه بود. نمونه‌های پژوهش شامل 74 بیمار بود که از دو مرکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان به روش نمونه‌گیری آسان در سال 1391 انتخاب و با شیوه‌ی تخصیص تصادفی به دو گروه مقایسه تقسیم شده بودند ابزار گردآوری داده‌ها فرم کوتاه پرسش نامه‌ی کیفیت زندگی در بیماری‌های کلیوی (KDQOL-sf) بود. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی قبل از مداخله در گروه ورزش‌های ترکیبی 56/15±7/47 و در گروه ورزش‌های هوازی 51/11±1/41 بود. اما بعد از مداخله میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی در گروه ورزش‌های ترکیبی به 06/28±1/77 و در گروه ورزش‌های هوازی به 78/12±4/56 با اختلاف آماری معناداری افزایش یافت (0001/0>P). علیرغم تاثیر مثبت انجام هر دو نوع ورزش هوازی و ترکیبی در افزایش کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی، تاثیر انجام ورزش ترکیبی حین دیالیز در بالا بردن سطح کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی بیشتر از ورزش هوازی بود. نتیجه گیری: با استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان از ورزش‌های هوازی و به‌خصوص ورزش‌های ترکیبی در حین همودیالیز جهت افزایش کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی استفاده نمود.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb