جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای زراتی

پروین پور عبدالهی، میترا زراتی، دکتر سید ولی رضویه، دکتر سعید دستگیری، سید جمال قائم مقامی، دکتر اسکندر فتحی آذر،
دوره 13، شماره 51 - ( تير 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: عادات و الگوهای غذایی در دوران کودکی شکل گرفته و تا پایان زندگی فرد باقی می‌مانند.تغذیه‌ی صحیح در این دوران سبب ارتقاء رشد و تکامل کودک شده، به علاوه از خطر ابتلا به بیماری های مزمن در دوران بزرگسالی می‌کاهد. نظر به اهمیت آموزش تغذیه به کودکان در سنین مدرسه، هدف از این مطالعه تعیین تأثیر آموزش‌ تغذیه‌ برآگاهی‌ و عملکرد تغذیه‌ای‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ پنجم ابتدایی‌ در ارتباط‌ با مصرف‌ تنقلات می‌باشد‌ که طی سال 1382 تا 1383 در تبریز انجام شد. روش بررسی: این‌ مطالعه‌ی‌ تجربی بر روی 487 دانش‌آموز (16 مدرسه)‌ در دو گروه‌ آزمایش و‌ کنترل‌ انجام شد. در این‌ مطالعه‌ دو شیوه‌ی ‌آموزشی‌ (روش‌ سخنرانی‌ بدون‌ وسایل‌ کمک‌ آموزشی‌ و روش‌ استفاده‌ از وسایل‌ کمک‌آموزشی‌ و بحث گروهی) به مدت 12 جلسه‌ی آموزشی برای دانش‌آموزان اجرا شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ای بود که پایایی و روایی آن قبل از مطالعه تعیین شد. به‌ منظور بررسی‌ تاثیر مداخله‌ی آموزش‌ تغذیه‌ در مصرف‌ تنقلات‌، روش‌ چهار گروهی‌ سولومن‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌. یافته‌ها: نتایج حاصل از مطالعه تفاوت معنی داری را بین میانگین امتیاز آگاهی و عملکرد دانش آموزان گروه کنترل و آزمایش قبل از مداخله نشــان نداد. اما بعد از آموزش، تفاوت معنی داری (005/0 P=) بین میانگین امتیاز آگاهی و عملکرد در دو گروه مشاهده شد، به طوری که میانگین امتیاز عملکرد در گروه آزمایش از 95/31±8/87 قبل از مداخله به 34/28±6/104 پس از مداخله و میانگین امتیاز آگاهی از 49/16±40/22 قبل از مداخله به 68/25±6/42 پس از مداخله تغییر یافت. علاوه بر این در هر دو گروه آگاهی و عملکرد به طور معنی داری افزایش یافت (005/0 P=). نتایج در دانش آموزان دختر رضایت بخش تر از دانش آموزان پسر بود (005/0 P=). نتیجه گیری: آموزش‌ تغذیه‌ به‌ ویژه در محیط‌ مدرسه‌ نقش‌ بسیار عمده‌ای‌ در افزایش‌ آگاهی‌ وعملکرد دانش‌آموزان‌ ایفا می‌کند.جایگزینی مواد غذایی طبیعی و مغذی به جای تنقلات، بسیاری از مشکلات ناشی از مصرف این قبیل مواد غذایی بی ارزش را کاهش می‌دهد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش آموزش‌ والدین‌ نیز در ارتباط‌ با کاهش‌مصرف‌ تنقلات امری مهم‌ و ضروری‌ می‌باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb