جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای شاکری نژاد

معصومه شاکری نژاد،
دوره 21، شماره 89 - ( 6-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: خشونت خانگی علیه زنان، یک مشکل مهم بهداشت جسمی و روانی در سراسر دنیا است. لذا هدف این مطالعه، بررسی میزان شیوع آن در بارداری و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و خانوادگی و نیز علل عدم ترک رابطه‌ی خشونت آمیز بود. روش بررسی: نمونه‌ی این پژوهش، 132 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر زنجان در سال 1388 بوده اند. اطلاعات به‌وسیله‌ی یک پرسشنامه ساخته شده و طی مصاحبه در محیط نیمه خصوصی جمع‌آوری و برای تعیین ارتباط بین متغیرهای مورد نظر، از آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی کای دو و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فیشر استفاده شد. یافته‌ها: میانگین رخداد خشونت طی بارداری 28 درصد بود. تجربه‌ی خشونت در زنان 20 تا 29ساله بیشتر بود. (7/22 درصد خشونت فیزیکی؛ 8/28 درصد خشونت جنسی و 28 درصد خشونت روانی- اجتماعی؛ 7/73 درصد خشونت عاطفی و کلامی و 6/10 درصد خشونت شدید را گزارش نمودند. ارتباط قوی بین ترس از شوهر و خشونت فیزیکی (0001/0P<) و خشونت روانی- اجتماعی (002/0P<) و خشونت عاطفی (046/0P<) وجود داشت. مردانی که اقدام به شکستن اشیا می‌نمودند، میزان خشونت بیشتری را نشان داده بودند (0001/0P<) پدیده‌ی چند همسری در افزایش رخداد خشونت تاثیر داشت (007/0P<). 2/15 درصد از پاسخ دهندگان، برای پایان دادن به خشونت، به دفعات از وساطت خانواده بهره‌مند شده، خشونت در حضور دیگران، در موارد شدیدتر خشونت، بیشتر رخ داده بود (0001/0P<). کمترین موارد خشونت شدید در مواردی بوده که خانواده مداخله و حمایت می‌کرده اند (0001/0P<). نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که بین حمایت اجتماعی و رخداد خشونت خانگی در بارداری رابطه وجود دارد. به نظر می‌رسد که هرچه حمایت خانوادگی و اجتماعی بیشتر باشد, رخداد خشونت خانگی علیه زنان باردار کاهش می‌آید.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb