جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای شکیبازاده الهام

شکیبازاده الهام، احمدنیا حاجیه،
دوره 11، شماره 45 - ( دى 1382 )
چکیده

سابقه و هدف: از آن جا که تعدادی از افراد غیر سیگاری به ویژه زنان باردار در ساعاتی از روز به طور ناخواسته در مواجهه با دود سیگار می باشند، این پژوهش به منظور تعیین ارتباط بین میزان مواجهه مادران با دود سیگار و وزن و قد نوزادان آن ها در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های ولی عصر و امام حسین شهر زنجان در سال 1381 انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی از نوع کوهورت تاریخی بر روی 300 خانم باردار انجام شد. 150 خانم بارداری که در تمام طول مدت بارداری، روزانه حداقل به مدت دو ساعت در معرض دود سیگار دیگران، در منزل و یا محیط کار خود بودند به عنوان گروه مورد و 150 خانم بارداری که در مواجهه با دود سیگار نبودند، به عنوان گروه شاهد با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف، مورد مطالعه قرار گرفتند. کلیه نمونه های پژوهش از نظر مشخصات بارداری مشابه بودند. اطلاعات از طریق مصاحبه، مشاهده و تکمیل پرسش نامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری Spss و آزمون تی زوج تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین وزن نوزادان در گروه شاهد 3200±406 گرم و در گروه مورد 381 ±3057 گرم بود (P=0.002). میانگین قد نوزادان در گروه شاهد 1/2 ± 6/49 سانتی متر و در گروه مورد 5/1 ± 8/49 سانتی متر، میانگین دور سر نوزادان در گروه شاهد 4/1 ± 7/34 سانتی متر و در گروه مورد 2/1 ± 5/34 سانتی متر بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری و توصیه ها: مواجهه مادران در هنگام بارداری با دود سیگار باعث کاهش وزن نوزادان آن ها می شود. آموزش خطرات و مضرات سیگار در دوران بارداری برای زنان باردار و منع آنان از سیگار کشیدن و یا مواجهه با دود سیگار توصیه می شود.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb