جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای شیرازی

دکتر سپیده سخنور، مهندس ناصر ولایی، دکتر جواد جهرمی شیرازی، دکتر لیدا صفوی زاده،
دوره 13، شماره 52 - ( مهر 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: هر ساله حدود 5/1 میلیون آمریکایی به انفارکتوس حاد میوکارد مبتلا می‌شوند و تقریبا تمام علت‌های انفارکتوس میوکارد مربوط به آترواسکلروز عروق کرونر می‌باشد. مطالعات قبلی نشان داده‌اند با افزایش غلظت آلبومین در گروه مردان و زنان، مرگ و میر ناشی از بیماری‌ عروق کرونر کاهش می‌یابد. بنابراین تحقیق حاضر به منظور تعیین رابطه‌ی غلظت آلبومین و پروتئین سرم با انفارکتوس حاد میوکارد در بیماران بستری در بیمارستان مدرس تهران طی سال 1376 تا 1377 انجام شد. روش بررسی: مطالعه با طراحی مورد ـ شاهدی انجام گرفت. 100 بیمار در دو گروه شاهد (50 نفر) و مورد (50 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. افراد گروه شاهد سابقه‌ی سکته‌ی قلبی نداشته و احتمال پایینی برای درگیری عروق کرونر داشتند (تست ورزش طبیعی) و افراد گروه مورد، بیماران مبتلا به سکته قلبی (بر اساس علایم‌ بالینی، نوار قلبی وCKMB ) بودند. نمونه‌های پژوهش همگی بالای 40 سال بودند. اندازه‌گیری آلبومین به روش رنگ سنجی انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون‌های آماری کای‌دو و مانتل هنسل (Mantel – Hansel) استفاده شد. یافته‌ها: یک رابطه‌ی واضح و معکوس بین سطح آلبومین سرم و خطر بیماری عروق کرونر وجود دارد. میزان پروتئین کمتر از 5/7 گرم در میلی‌لیتر در گروه مبتلایان به انفارکتوس قلبی بیش از 3/10 برابر گروه شاهد بود (0001/0 P=). نتایج نشان داد که در مبتلایان به انفارکتوس قلبی آلبومین کمتر از 9/4 گرم در دسی لیتر، بیش از 6 برابر گروه شاهد بود (0001/0 P=). این رابطه حتی با در نظر گرفتن سایر عوامل خطر نظیر سیگار نیز وجود دارد (01/0 P=). نتیجه‌گیری: سطوح پایین‌تر آلبومین می‌تواند نشانه‌ای از آسیب دائمی به عروق و پیشرفت آترواسکلروز و ترمبوز باشد . البته ارتباط بین آلبومین و بیماری عروق کرونر نیاز به بررسی بیشتری دارد.


دکتر زهرا رجحانی شیرازی، دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، دکتر نادر معروفی، دکتر انوشیروان کاظم نژاد، محمد علی سنجری،
دوره 16، شماره 63 - ( 4-1387 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: مطالعات متعددی اختلالات وضعیت قائم در حالت‌های مختلف ایستادن و راه رفتن را در بیماران مبتلا به درد مزمن گردن گزارش کرده‌اند، اما شواهد کمی در خصوص رفتار آنان در شرایط دینامیک، مانند اغتشاش خارجی، وجود دارد. این تحقیق با هدف مقایسه‌ی زمان تأخیر پاسخ عضلات تراپزیوس‌ فوقانی و استرنوکلیدوماستویید حین اغتشاش خلفی- قدامی بین افراد سالم و مبتلا به درد مزمن گردن انجام شد. روش‌ بررسی: 32 نفر (16 فرد سالم و 16 بیمار مبتلا به درد مزمن گردن) از طریق نمونه‌گیری در دسترس برای این مطالعه شبه‌تجربی، از نوع مورد- شاهدی، انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه و انجام آزمون جمع‌آوری شد. از نیروسنج، دستگاه الکترومیوگرافی سطحی و زمان‌سنج به ‌ترتیب برای اندازه‌گیری قدرت عضلانی، زمان پاسخ عضلانی و زمان استفاده شد. اغتشاش با رها شدن وزنه‌ی معادل ده درصد وزن بدن به کمک آهنربای الکتریکی اعمال ‌شد. یافته‌ها: اختلاف معنی‌داری بین زمان پاسخ عضلات تراپزیوس (032/0P=) و استرنوکلیدوماستویید (012/0P=) طی اغتشاش خلفی- قدامی بین دو گروه وجود داشت. تأخیر پاسخ عضلانی در افراد مبتلا به درد مزمن گردن بیشتر از افراد سالم بود. نتیجه‌گیری: درد می‌تواند سبب تأخیر در زمان پاسخ عضلانی، تغییر الگوی فعالیت عضلانی و احتمالا کاهش فعالیت عضلات عمقی شده و ممکن است خطر آسیب را در اغتشاشات خارجی بالا ببرد.


دکتر محمد کاظم شریفی یزدی، محمد آذرسا، دکتر محمدحسن شیرازی، دکتر عبدالعزیز رستگاری لاری، دکتر پرویز اولیا، دکتر جلیل فلاح مهر آبادی، هدروشا ملا آقا میرزایی، آیلار صباغی، فرناز شامکانی، گلناز مبصری، روناک بختیاری، دکتر محمدمهدی سلطان دلال،
دوره 19، شماره 77 - ( 4-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: مهم‌ترین عامل مقاومت به سفالوسپورین‌ها باکتری‌های اشریشیا کلی تولید کننده‌‌ی بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL) می‌باشد. طی دهه‌ی اخیر آنزیم‌های نوع CTX-M در اروپا، کانادا و آسیا شایع‌ترین نوع را در میان بتالاکتامازهای وسیع الطیف به خود اختصاص داده‌اند. لذا هدف از این مطالعه بررسی شیوع باکتری‌های اشریشیا کلی تولید کننده بتالاکتاماز وسیع الطیف و نیز گروه CTX-M-I به روش مولکولی می‌باشد. روش بررسی: در این مطالعه طی 6 ماه 400 نمونه ادرار از بیماران بستری و سرپایی بیمارستان‌های خوی جمع‌آوری و 188 ایزوله اشریشیا کلی توسط آزمایش های بیوشیمیایی تایید شدند. در مرحله بعد تست تعیین حساسیت نسبت به 10 آنتی‌بیوتیک منتخب توسط روش دیسک آگار دیفیوژن انجام شد. سپس با استفاده از روش دیسک ترکیبی و سینرژیسم دوبل، سویه‌های تولید کننده ESBL شناسایی گردیدند. در نهایت باستفاده از روش PCR سویه‌های تولید کننده آنزیم‌های گروه CTX-M-I مشخص شدند. یافته‌ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که از کل 188 ایزوله‌ی اشریشیاکلی 56 (8/29%) ایزوله تولید کننده ESBL می‌باشند. همه ایزوله‌ها به ایمی پنم حساس بودند. طی روش PCR نیز مشخص شد که از این میان 49 (5/87%) ایزوله تولیدکننده آنزیم‌های گروه CTX-M-I هستند. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعات نشان داد که حدود 30% اشریشیاکلی‌ها تولید کننده ESBL هستند. با توجه به ضرورت روش‌های مولکولی در شناسایی ESBL، به استفاده از روش‌های مولکولی در اینگونه تحقیقات توصیه می‌شود.


لیلا امیری فراهانی، وحیده شیرازی، فاطمه رجبعلی پور،
دوره 20، شماره 80 - ( 5-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: زایمان یکی از بحران‌های زندگی یک زن و مرحله‌ی دوم زایمان فوق العاده دردناک می‌باشد که نیازمند صرف انرژی بسیار برای مادر است و طولانی شدن آن می‌تواند عوارض جبران ناپذیری را برای مادر و جنین در بر داشته باشد، با توجه به ابهامات موجود در زمینه‌ی انتخاب یک وضعیت مناسب در طی این مرحله، مطالعه‌ای با هدف مقایسه‌ی تاثیر وضعیت‌های مختلف زایمانی طی مرحله‌ی دوم زایمان بر طول آن طرح ریزی شد. روش بررسی: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 148 نفر اززنان مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی شهر اراک انجام شد. افراد شرکت کننده در مطالعه پس از کسب رضایت به صورت تصادفی در سه گروه، وضعیت لیتوتومی (49 نفر)، چمباتمه (49 نفر) و 3 زانویی (50 نفر) تخصیص یافتند. کلیه‌ی افراد از زمان کامل شدن دیلاتاسیون و افاسمان تا تاجی شدن سر جنین در وضعیت مورد نظر قرار گرفتند و طول مدت مرحله‌ی دوم با کورنومتر اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: تفاوت آماری معنی‌داری از نظر میانگین طول مدت مرحله‌ی دوم زایمان بین گروه‌ها دیده نشد (به‌ترتیب در گروه وضعیت لیتوتومی، چمباتمه و زانویی 31/26 ±02/49، 68/25 ±97/50 و 52/26 ±71/52) دقیقه. میزان زایمان سزارین در گروه وضعیت لیتوتومی 76/5، چمباتمه 54/7 و زانویی 1/9 درصد به جهت طولانی شدن مرحله‌ی دوم زایمان و دیسترس جنینی رخ داد که این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود. تفاوت معنی‌داری از نظر نمره‌ی آپگار دقیقه 1و 5 بین گروه‌ها دیده نشد. نتیجه گیری: هر چند برخلاف سایر مطالعات نتایج پژوهش ما نتوانست اثر وضعیت‌های مختلف زایمانی بر طول مرحله‌ی دوم زایمان را نشان دهد، ولی به نظر می‌رسد برای زنان واقع در این مرحله وضعیتی انتخاب شود که راحت باشند و کمترین شدت درد، راحتی بیشتر، عوارض مادری و جنینی کمتری را در پی داشته باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb