جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای طالبی پور

دكتر ایوب پزشکی ، دكتر بهمن طالبی پور، دكتر محمد خانی ، دكتر نورالدین موسوی نسب،
دوره 8، شماره 30 - ( دو فصلنامه 30-31 1379 )
چکیده


دکتر بهمن طالبی پور، دکتر محمد رضا سید مجیدی، دکتر عبدالامیر فیضی،
دوره 16، شماره 62 - ( 1-1387 )
چکیده

چکیده گاستروانتریت ائوزینوفیلیک بیماری نادری ‌است که به دلیل ارتشاح ائوزینوفیل‌ها در دیواره‌ی دستگاه گوارش به خصوص در ناحیه‌ی معده و روده‌ی باریک به ‌وجود می‌آید و اتیولوژی آن ناشناخته است. علایم و نشانه‌های بیماری بستگی به لایه‌ی درگیر شده از دیواره‌ی دستگاه گوارش دارد. بیمار مرد 61 ساله‌ای است که به دلیل درد اپی‌گاستر بستری شد. درد از 10 روز قبل با ماهیت سوزشی شروع شده، با غذا خوردن تشدید می‌شد. چند روز بعد دچار تهوع و استفراغ شد که حدود نیم ساعت پس از خوردن غذا رخ می‌داد. در آزمایشات لکوسیتوز مختصر با ائوزینوفیلی 5 درصد،CRP و ESR افزایش‌یافته و سطح حداکثر نرمال IgE داشت. در سی‌تی اسکن، افزایش ضخامت مخاطی در دیواره‌ی خلفی معده مشهود بود، قسمت نزولی دئودنوم تنگ و دیواره‌ی آن نامنظم و ضخیم به نظر می‌رسید. در ازوفاگوگاسترودئودنوستومی، اتساع معده و اریتم ناحیه D1 با تنگی لومن دیده شد و بیوپسی از D1 صورت گرفت. گزارش پاتولوژی شامل ارتشاح پراکنده‌ی ائوزینوفیل‌ها همراه با افزایش سلول‌های التهابی در لامینا‌پروپریا بود. بیمار تحت‌ درمان با پردنیزولون خوراکی قرار گرفت. تمامی شکایات و علایم بالینی بیمار پس از درمان از بین رفت و تصاویر رادیولوژیک سری فوقانی دستگاه گوارش بیمار طبیعی شد.


دکتر بهمن طالبی پور، دکتر مریم جامه شورانی، دکتر رضا سلمانی، دکتر حسین چیتی،
دوره 23، شماره 100 - ( 5-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: کبد چرب غیرالکلی، به‌عنوان یک مشکل عمده مرتبط با سلامت شناخته شده است در حال حاضر درمان‌های ثابت شده‌ای برای NAFLD وجود ندارد. با این حال طیف وسیعی از درمان‌های احتمالی پیشنهاد شده و مورد مطالعه قرار دارند در مطالعه جاری برآن شدیم تا اثرات درمانی مصرف دو عصاره کلرلا و آرتی شوک را در NAFLD مورد مقایسه قرار دهیم. روش بررسی: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی 90 بیمار با NAFLD ثابت شده با سونوگرافی و آزمایشات مربوطه وارد مطالعه شدند. بیماران به‌طور تصادفی (پس از همسان سازی سنی، جنسی و BMI) به سه گروه دریافت کننده‌ی متفورمین و ویتامین E، مکمل کلرلا و آرتی شوک تقسیم شدند بعد از اتمام دوره‌ی درمانی، آنزیم‌های کبدی مجددا اندازگیری شد .کلیه اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزارآماری SPSS و تست‌های آماری آنالیز شدند. یافته‌ها: میانگین سنی به همراه میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، BMI و میانگین مقادیر آزمایشگاهیFBS ،ALT ،AST ، HDL، LDL، TG، CHOL و FBS در ابتدای مطالعه در هر سه گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت، اما بعد از اتمام دوره‌ی درمانی تغییرات صورت گرفته در مقادیرALT ، AST و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و BMI در هر سه گروه خصوصا گروه آلگومد، کاهش معنی‌داری نشان داد. نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر اثرات سودمندی از آرتی شوک و آلگومد در بیماران دچار کبد چرب نشان داد. پیشنهاد می‌کنیم مطالعات در آینده با حجم نمونه بیشتر به بررسی دقیق تر اثرات آرتی شوک و کلراولگاریس بر بیماری کبد چرب بپردازد.


دکتر رضا اقدام ضمیری، دکتر شهرزاد شکوفی، زهرا قدیمی، سیده سحر باباعلی، دکتر ستار جعفری، دکتر بهمن طالبی پور، دکتر مرتضی نظریان، سکینه یالیزی، دکتر مینوش مقیمی،
دوره 23، شماره 101 - ( 6-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: سرطان‌های دستگاه گوارش فوقانی به‌عنوان یک مشکل سلامت جهانی محسوب می‌شود و سرطان معده چهارمین بیماری بدخیم شایع در جهان می‌باشد. در بیماران مبتلا به سرطان سطح پایین آلبومین و  C-Reactive Proteinو پلاکت یک فاکتور پیش آگهی دهنده بد محسوب می‌شود، بر این اساس ما در این مطالعه بر آن شدیم تا میزان آلبومین و  CRPو پلاکت را در بیماران مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستان ولیعصر (عج) زنجان بررسی نماییم. 

روش بررسی: تعداد 308 بیمار که به‌صورت سریال از زمان شروع مطالعه (92-91) جهت اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی به واحد اندوسکوپی بیمارستان ولیعصر زنجان مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. طی انجام اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی از بیمارانی که دارای هر نوع ضایعه غیر طبیعی بودند، بیوپسی گرفته و پاتولوژی آن‌ها پیگیری شد.

یافته‌ها: بیماران به سه گروه کلی نرمال، گروه با ضایعات خوش خیم و گروه بدخیم تقسیم شدند و میزان پلاکت و آلبومین و BMI و
CRP در آنها اندازه‌گیری شد. میانگین  BMIدر گروه بدخیم به‌صورت تقریبا معناداری از دو گروه دیگر کمتر بود (051/0P=). میانگین مقدار آلبومین سرم در گروه بدخیم به‌صورت معنی‌داری کمتر از دو گروه دیگر بود (023/0P=). میانگین مقدار CRP و پلاکت در گروه بدخیم به‌صورت معنی‌داری بیشتر از دو گروه دیگر بود.

نتایج: با توجه به شیوع بالای بدخیمی‌های دستگاه گوارش فوقانی در ایران بررسی سطح آلبومین و CRP و پلاکت به‌عنوان یک فاکتور پیش آگهی دهنده در بیماران مبتلا به کانسر معده روش مفیدی جهت تشخیص و یا تعیین پروگنوز در این بیماری‌ها می‌تواند باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb