جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای عریان

داود سهرابی ، دكتر کاظم پریور، دكتر شهربانو عریان ،
دوره 5، شماره 18 - ( 1-1376 )
چکیده


دكتر شهربانو عریان ، مهدی راهنما،
دوره 5، شماره 21 - ( 10-1376 )
چکیده


عبدالحسین شیروی ، دكتر کاظم پریور ، غلامحسین ریاضی، دكتر شهربانو عریان ،
دوره 6، شماره 23 - ( 4-1377 )
چکیده


مهدی رهنما، شهربان عریان ، کاظم پریور ،
دوره 6، شماره 25 - ( 10-1377 )
چکیده


حبیب اله جوهری ، دكتر شهربانو عریان ، دكتر کاظم پریور ، دكتر علی حائری روحانی ، دكتر نادر تنیده،
دوره 10، شماره 38 - ( 1-1381 )
چکیده


مهرداد شریعتی، کاظم پریور، شهربانو عریان، عباس شکروی، ربابه علی زاده،
دوره 11، شماره 42 - ( فروردين 1382 )
چکیده

سابقه و هدف: با توجه به مشکل رشد جمعیت و گسترش روش های پیش گیری از باروری در مردان، استفاده از ترکیبات شیمیایی با خاصیت کاهش باروری به شکل برگشت پذیر در مردان مد نظر قرار گرفته است. در این پژوهش تاثیر یکی از مشتقات جدید فنانترولین به نام 2 و 6ـ دی آمینو پیریدینیوم که در شرایط مناسب در آزمایشگاه شیمی آلی دانشگاه تربیت معلم سنتز شده است، بر محور هورمونی هیپوفیز - گناد و تغییرات بافت بیضه و تولید اسپرم در سال 82 ـ1381 مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه ی تجربی که در محیط آزمایشگاهی انجام شد، تعداد 50 موش سوری نر بالغ نژاد Balb/C انتخاب و به پنج گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه اول هیچ دارویی دریافت نکرده و به گروه دوم سرم نمکی تزریق شد و سه گروه تجربی دیگر مقادیر 15، 20 و 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از ترکیب 2 و 6ـ دی آمینو پیریدینیوم به عنوان دوزهای زیر کشنده به صورت داخل صفاقی به مدت بیست روز به شکل یک روز در میان دریافت کردند. سپس مقادیر هورمون های FSH و LH و تستوسترون در سرم اندازه گیری و بیضه ها خارج و از نظر هیستولوژیکی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج با آزمون آماری آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد مقدار 25 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از ترکیب 2 و 6 دی آمینو پیریدینیوم، سطح تستوسترون سرم را به طور معنی داری کاهش می دهد ولی در سطح سرمی هورمون های FSH و LH کاهش معنی داری دیده نشد. بررسی های هیستولوژیکی بر روی بافت بیضه، کاهش معنی داری را در تعداد انواع سلول های جنسی نشان داد ((P<0.05. نتیجه گیری و توصیه ها: بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق می توان بیان کرد که این مشتق از ترکیب مس دار فنانترولین با دوز 25 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در موش ها، احتمالا از طریق تاثیر مستقیم بر بافت بیضه باعث تضعیف عملکرد آن و کاهش میزان تستوسترون و تولید اسپرم می گردد.


دکتر مجید اقدسی، دکتر شهربانو عریان، دکتر کاظم پریور،
دوره 15، شماره 58 - ( بهار 1386 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: با توجه به استفاده‌ی روزافزون از مواد مخدر و نقش این ترکیبات بر ناباروری انسان، امروزه مراکز تحقیقاتی جهان در پی یافتن ترکیبات فارماکولوژیکی بوده که بتوانند اثرات مواد‌ مخدر را معکوس نموده و معضل ناباروری را از طریق تجویز ترکیباتی نظیر GnRH و آنالوگ‌های آن که اثرات جانبی ناخواسته نیز ندارند، حل نمایند. روش بررسی: در این مطالعه از موش‌های نر بالغ 200 تا250 گرمی استفاده شد که در زمان‌های مختلف ( 5 ، 10 و 15 روز ) مورفین را با دوز 5 میلی‌گرم بر کیلو‌گرم به صورت درون صفاقی به موش‌های نر تزریق نموده و هر دوره در 5 گروه 8 تایی مورد بررسی قرار گرفتند. گروه اول، شامل موش‌های دست نخورده بدون هیچ تزریق بود. به گروه دوم سالین، به گروه سوم مورفین، به گروه چهارم نالوکسان و به گروه پنجم فرتاژیل(Fertagyl ) تزریق شد. سپس موش‌های هر گروه بی‌هوش شده و خون‌گیری انجام گرفت. یافته‌ها: بررسی نتایج نشان داد که مورفین باعث کاهش معنی‌داری در وزن و قطر بیضه‌ها، وزن موش‌ها و رفتار آن‌ها از جنبه‌ی تغذیه و اعمال رفتاری شده است. از سوی دیگر بر میزان هورمون LH و تستوسترون تأثیر معنی‌داری در همه‌ی گروه‌ها ( 05/0< P ) مشاهده شده ولی در مورد هورمون FSH تأثیر معنی‌داری مشاهده نگردید. نتیجه‌گیری: با توجه به این که در گروه‌های تجربی که به آ‌ن‌ها نالوکسان و GnRH تزریق شد، تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید. بنابراین پیشنهاد می‌شود از نالوکسان و GnRH به عنوان آنتاگونیست‌های اوپیوییدی جهت رفع عقیمی ناشی از اعتیاد به مورفین استفاده شود.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پیشرفت‌های تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb