جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای فرهادی

بهرام امینی، دکتر مهدی کمالی، دکتر علی زارعی محمودآبادی، دکتر یوسف مرتضوی، دکتر آزاده ابراهیم حبیبی، ابراهیم بیات، نیما فرهادی، حمیدرضا جوادی، امیر همایون کیهان،
دوره 18، شماره 71 - ( 3-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: آنتی بادی بر علیه اگزوتوکسین A سودوموناس آیروژینوزا می‌تواند در ایمونوتراپی همراه با درمان آنتی بیوتیکی در بیماران دچار سوختگی شدید استفاده گردد. اگزوتوکسین A یکی از فاکتورهای بیماریزای سودوموناس آیروژینوزا است که از سه جایگاه اتصال دهنده، انتقال دهنده و کاتالیتیک تشکیل شده است. هدف از این مطالعه تولید نوترکیب جایگاه کاتالیتیک اگزوتوکسین A این میکرواورگانیسم، جهت تولید آنتی‌بادی بر علیه آن می‌باشد. روش بررسی: نمونه‌های سودوموناس آیروژینوزا از بیماران دچار سوختگی نوع دو و سه بستری در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان، جدا و با روش‌های کشت و انجام آزمایشات بیوشیمیایی شناسایی گردید. DNA باکتری استخراج و وجود ژن اگزوتوکسین A روی کروموزوم باکتری از طریق PCR تایید گردید. جایگاه کاتالیتیک اگزوتوکسین A توسط PCR تکثیر و محصول PCR و پلاسمید توسط آنزیم‌های برش دهنده محدودالاثر، برش داده شدند. محصول PCR و پلاسمید پس از الحاق به باکتری میزبان E. coli BL21(DE3) تراریخت گردید. کلون‌ها با واکنش PCR، هضم آنزیمی و توالی یابی غربالگری و تایید گردیدند. یافته‌ها: توالی‌ بازهای منطقه‌ی کاتالیتیک اگزوتوکسین A با اطلاعات بانک ژنی مقایسه و میزان تشابه آن‌ها ارزیابی گردید. نتایج بیانگر عدم وجود تغییر در ژنوم آن در سوش‌های مورد مطالعه در کشور بود. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که حدود 90 درصد باکتری‌های جدا شده دارای سم اگزوتوکسین A بودند. و سوش‌های جدا شده از ایران با توالی‌های گزارش شده در بانک ژن مشابه بودند.


رمضان فلاح، دکتر صدف فرهادی، کورش امینی، منصور مهاجری،
دوره 19، شماره 75 - ( 2-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: افسردگی بیماری بسیارشایع عصرکنونی است. شناسایی علل و عوامل موثر بر افسردگی در کارکنان بسیار مهم است. افسردگی متعلق به قشر خاصی نیست، اما برخی از افراد جامعه، به دلیل موقعیت خاص نسبت به این اختلال آسیب پذیرترند. لذا این مطالعه به منظور تعیین میزان شیوع افسردگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان اجرا شد. روش بررسی: در این مطالعه‌ی مقطعی تعداد 693 نفر از کارکنان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری میزان افسردگی از پرسش‌نامه‌ی استاندارد شده بک استفاده گردید. یافته‌ها با استفاده از آزمون‌های کای دو، ضرایب همبستگی کرامر و گاما مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. یافته‌ها: 40 درصد کارکنان با درجات متفاوتی به این بیماری مبتلا بودند. 23 درصد کارکنان به افسردگی خفیف، 13 درصد به افسردگی متوسط و 4 درصد به افسردگی شدید تا بسیار شدید مبتلا بودند. ارتباط افسردگی با تحصیلات، نوع سکونت و شهر محل خدمت معنی‌دار بود. نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای افسردگی در بین کارکنان، پیشنهاد می‌گردد مشاوره‌ی بهداشت روانی در اولویت برنامه‌های مسوولین ذیربط قرار گیرد.


دکتر مهدی مقبولی، دکتر صدف فرهادی، عبدالرضا اسماعیل‌زاده، دکتر سعیده مظلوم زاده،
دوره 20، شماره 81 - ( 7-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: اسید اوریک و ویتامین C بخشی از مکانیزم‌های دفاعی برای غلبه بر استرس اکسیداتیو می‌باشند و در حوادث عروقی فعال می‌شوند. با توجه به شیوع حوادث عروق مغزی و جایگاه مسجل نشده این آنتی‌اکسیدان‌ها، این مطالعه به سنجش سطح سرمی اسید اوریک و ویتامین C در بیماران فاز حاد سکته مغزی ایسکمیک پرداخت. روش بررسی: در این مطالعه 50 بیمار در طی 48 ساعت اول بعد از بروز سکته‌ی مغزی آتروترومبوتیک با 50 نفر شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند. سطح سرمی اسید اوریک وویتامین C به‌ترتیب از طریق روش‌های آنزیمی وکالریمتری اندازه‌گیری شدند و یافته‌ها با روش‌های آماری مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج: بیماران سکته‌ی حاد ایسکمیک مغزی در مقایسه با گروه شاهد سطح سرمی پایین‌تری از ویتامینC را داشتند (13/0 ± 42/0 میکرو‌گرم در دسی‌لیتر در مقابل 16/0 ± 5/0) (011/0=P)؛ در حالی که سطح سرمی اسید اوریک تفاوت بارزی بین گروه مورد و شاهد نشان نداد (97/1 ± 55/4 میلی‌گرم در دسی‌لیتر در مقابل 93/1 ± 09/5 میلی‌گرم در دسی‌لیتر) (167/0=P). نتیجه‌گیری: سطح سرمی ویتامین C می‌تواند به‌عنوان بازتابی از بروز استرس اکسیداتیو در فاز حاد سکته‌ی مغزی آتروترومبوتیک منجر شونده به تخریب نورون‌ها باشد. امید می‌رود در آینده سنجش و درمان با برخی آنتی‌اکسیدان‌ها در رویکرد به سکته‌ی مغزی ایسکمیک جایگاه مشخص‌تر و موثرتری داشته باشد.


دکتر علی هانیلو، مهدی فرهادی، دکتر اصغر فضایلی، دکتر عباسعلی نوریان،
دوره 21، شماره 84 - ( 1-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: بیماری کیست هیداتیک یکی از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در بسیاری از نقاط دنیا است که توسط مرحله‌ی لاروی اکینوکوکوس گرانولوزوس اتفاق می‌افتد. شناسایی ژنوتیپ‌های مختلف ایزوله‌های انگل، میزبانان مرتبط و مسیرهای انتقال آن‌ها حایز اهمیت است. تاکنون تعداد 10 ژنوتیپ مختلف (G1-G10) بر پایه‌ی آنالیز مارکرهای ژنتیکی هسته و میتوکندری در مناطقی از جهان و ایران توصیف شده است. این مطالعه با هدف تعیین ژنوتیپ ‌ایزوله‌های حیوانی و انسانی کیست هیداتیک در استان زنجان انجام شد. روش بررسی: تعداد 86 نمونه شامل 49 نمونه‌ی گوسفندی، 28 نمونه‌ی گاوی از کشتارگاه و 9 نمونه‌ی انسانی کیست هیداتیک از بیمارستان‌های استان زنجان جمع‌آوری شد. پس از استخراج DNA ژنومی، ناحیه rDNA-ITS1 توسط PCR تکثیر و محصول به‌دست آمده با روش PCR-RFLPآنالیز گردید. یافته‌ها: اندازه‌ی قطعه‌ی ITS1 تکثیر یافته حدود bp 1000 به‌دست آمد. الگوهای قطعات به‌دست آمده از محصول PCR ناحیه rDNA-ITS1 بعد از برش با آنزیم‌های Msp1, Rsa1, Alu1 وTaq1 نشان داد که تمامی نمونه‌ها منطبق با استرین شایع گوسفندی هستند. نتیجه‌گیری: در این منطقه، استرین غالب اکینوکوکوس گرانولوزوس در دام‌ها و انسان همانند سایر مناطق مطالعه شده‌ی ایران، ژنوتیپ G1 یا همان استرین شایع گوسفندی است.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb