جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای فقیه زاده

دکتر احیاء گرشاسبی، دکتر آزاده ضمیری، دکتر سقراط فقیه زاده، محمدمهدی نقی‌زاده،
دوره 18، شماره 71 - ( 3-1389 )
چکیده

چکیده زمینه وهدف: دیابت بارداری (GDM ) شایع‌ترین اختلال متابولیک دوران بارداری است. با توجه به اهمیت غربالگری در جلوگیری از عوارض مادری و جنینی، یافتن آزمون‌های ساده‌تر و ارزانتر با حساسیت و ویژگی قابل قبول، ضروری می‌‌باشد. این مطالعه باهدف مقایسه‌ی دو آزمون قند پلاسمای ناشتا (FPG) و پایش قند یک ساعته (OGCT) با 50 گرم گلوکز خوراکی در غربالگری دیابت بارداری انجام شد. روش بررسی: طی غربالگری همگانی1804 خانم باردار بدون دیابت آشکار در 24تا28 هفتگی (خانم‌های پرخطر در اولین ویزیت) تحت آزمون‌های FPG و OGCT قرار گرفتند. با نتیجه‌ی OGCT ≥ 130میلی‌گرم در دسی‌لیتر، آزمون تشخیصی تحمل قند خوراکی (OGTT) سه ساعته با 100 گرم گلوکز با معیار کارپنتر و کوستان انجام شد. منحنی ROC برای هر دو آزمون رسم و حساسیت و ویژگی آن‌ها مقایسه شد. یافته‌ها: 3/7 درصد افراد GDMو 2/3 درصد اختلال تحمل گلوکز داشتند. بهترین نقاط برش OGCT 134 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (حساسیت: 24/99 درصد، ویژگی: 57/76 درصد) و FPG 87 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (حساسیت: 15/80 درصد، ویژگی: 6/85 درصد) بود. مقادیر کمتر از OGCT135 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (حساسیت: 95/96 درصد)، و 165 میلی‌گرم در دسی‌لیتر ≤ (با ویژگی: 10/96 درصد) جهت رد GDM، به ترتیب نیاز به انجام OGTT را در 1/80 درصد افراد (میزان طبقه بندی اشتباه: 83/3 درصد) و مقادیر FPGبیشتر از 76 میلی‌گرم در دسی‌لیتر با (حساسیت: 42/95 درصد) کمتر یا مساوی با 91 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (ویژگی: 56/95 درصد) جهت رد و تشخیص GDM، نیاز به انجام OGTT را در 51 درصد خانم‌ها (میزان طبقه‌بندی اشتباه: 44/4 درصد) از بین می‌برد. نتیجه گیری: ارزیابی پیامدهای بارداری اخیر نشان داد که بهترین تست جهت پیشگویی ماکروزومی، زایمان زودرس و زایمان سزارین OGCT و پره اکلامپسی و دیسترس تنفسی FPGمی‌باشد. چون OGCT نیاز به انجام تعداد بیشتری از آزمون‌های تشخیصی را در کنار میزان طبقه‌بندی اشتباه کمتر نسبت به FPG کاهش می‌دهد، بهترین روش غربالگری GDM می‌باشد.


دکتر محمد باقر قوامی، سکینه خوئینی، دکتر سقراط فقیه زاده،
دوره 26، شماره 117 - ( 7-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: آنوفل ماکولی‌پنیس یکی از گونه‌های مهم پشه‌ها است که با گزش و انتقال بیماری‌ها مسایل زیادی را در دنیا به وجود آورده است. کاربرد حشره کش‌ها و دور کننده‌های مصنوعی (DEET) رایج ترین شیوه کنترل آن است، ولی کاربرد مداوم این ترکیبات باعث آلودگی محیط و توسعه مقاومت به این ترکیبات می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر اسانس کاکوتی بر دور سازی این آنوفل و معرفی ترکیب دور کننده ی موثر و جایگزین برDEET بود.
روش بررسی: بخش‌های هوایی گیاه کاکوتی (Ziziphora tenuior) از شهرستان زنجان جمع آوری و در سایه خشک شد. اسانس پودر کاکوتی با روش هیدرودیستیلاسیون استخراج و اجزای آن با روش گاز-کروماتوگرافی تعیین و رقتهای سریالی از اسانس کاکوتی و DEET تهیه شد. نمونه‌های پشه بالغ آنوفل ماکولیپنیس (Anopheles maculipennis) از داخل اماکن شهرستان زنجان صید و در شرایط آزمایشگاهی نگهداری شد. بازوی داوطلبان با مقادیر مختلف اسانس و DEET آغشته شد و آنوفل‌های ماده خون نخورده در تماس با آنها قرار گرفت. زیست سنجی آزمایشگاهی به صورت یک سوکور با 9 داوطلب انجام شد و در آن میزان و طول دوره‌ی دور کنندگی محاسبه گردید.
یافته‌ها: تیمول، ژرانیول و کارواکرول اجزای اصلی اسانس کاکوتی بودند و و به ترتیب 36، 11 و 5 درصد از اسانس را تشکیل می‌دادند. دوز دورکنندگی 50 و 90 درصد این اسانس بر آنوفل ماکولی‌پنیس به ترتیب 7/1 و 67/3 میلی‌گرم بر سانتی مترمربع برآورد شد. غلظت 30 درصد اسانس تا 240 دقیقه مانع از گزش‌های آنوفل شد. میزان دور کنندگی اسانس در دوزهای بالای 2 میلی‌گرم بر سانتی متر مربع مشابه DEET ، ولی در دوزهای کمتر
از 1 میلی‌گرم بر سانتی‌متر مربع با
DEET متفاوت بود.
نتیجه گیری: غلظت 30 درصد اسانس کاکوتی همانند DEET بر آنوفل ماکولی‌پنیس دورکننده بوده و به مدت240 دقیقه مانع از گزش این آنوفل می‌شود. جهت افزایش کارایی این اسانس می‌توان سینرژیست‌هایی چون وانیل 5 درصد به آن افزود. همچنین مطالعات الکتروفیزیولوژیک، می‌تواند نشان‌دهندهی نحوه‌ی تاثیر تیمول و کارواکرول در سطح مولکولی باشد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb