جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای فکری

دكتر آرمان فکری ، دكتر محمد مولایی،
دوره 7، شماره 26 - ( دو فصلنامه 26-27 1378 )
چکیده


دكتر آرمان فکری ، هاله اخوت،
دوره 8، شماره 30 - ( دو فصلنامه 30-31 1379 )
چکیده


دكتر آرمان فکری ، دكتر شیوا مرواریان ،
دوره 8، شماره 33 - ( 10-1379 )
چکیده


دکتر شیوا فکری، مهندس محمد مسعود وکیلی، دکتر سید نورالدین موسوی نسب،
دوره 15، شماره 58 - ( بهار 1386 )
چکیده

چکیده مقدمه: کارآمد بودن برنامه‌ی تنظیم‌خانواده یک عامل مهم در کاهش مرگ و میر و ابتلای مادران و کودکان است. از آن‌جایی که مردان اغلب نگرش‌های همسر خود را در زمینه‌ی باروری تحت نفوذ قرار می‌دهند, در این مطالعه بر آن شدیم تا نقش آموزش و جلب مشارکت مردان را در افزایش درصد استفاده از روش‌های پیشگیری مطمئن بررسی کنیم. روش بررسی: مطالعه از نوع نیمه‌تجربی بود, جامعه‌ی پژوهش کلیه‌ی زوج‌هایی از منطقه‌ی اسلام‌آباد زنجان بودند که واجد شرایط برنامه‌ی تنظیم خانواده بوده و از روش منقطع (روش طبیعی پیشگیری از بارداری) جهت پیشگیری از بارداری استفاده می‌کردند. تعداد این زوج‌ها 90 خانوار بود که بعد از تکمیل پرسشنامه‌ی اول مبنی بر ویژگی‌های خانوارها, به صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. مداخله به‌ صورت چهره به چهره توسط رابطین انتخاب شده از همان منطقه به مدت 2 ماه صورت گرفت و بعد از شش ماه پرسشنامه‌ی دوم جهت بررسی روش پیشگیری از بارداری و در صورت مصرف قرص جلوگیری و کاندوم, نحوه‌ی استفاده از آن‌ها, تکمیل گردید و نتایج با آزمون‌های آماری کای اسکویر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: درصد استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری مطمئن (توبکتومی، قرص جلوگیری، کاندوم، آی‌یودی و آمپول) نسبت به روش منقطع در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود که از نظر آماری اختلاف معنی‌دار بود (04/0 = P). میزان آگاهی از نحوه‌ی مصرف قرص و کاندوم در هر دو گروه در سطح بالایی بود, در گروه شاهد 4 مورد و در گروه مورد یک مورد حاملگی ناخواسته بعد از مداخله دیده شد (فاقد اختلاف معنی‌دار). نتیجه‌گیری: با وجود مشکلاتی که در انجام طرح وجود داشت, نتایج طرح نشان داد که جلب مشارکت مردان در بهبود وضعیت تنظیم‌خانواده, مؤثر می‌باشد و پیشنهاد می‌شود که در آینده پژوهش‌های دیگری در زمینه‌ی به‌کارگیری مشارکت مردان در برنامه‌ی تنظیم‌خانواده صورت گیرد.


دکتر شیوا فکری، دکتر فرناز محمدیان، دکتر مهسا قنبری،
دوره 16، شماره 64 - ( 7-1387 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: بروز اختلالات مربوط به فشارخون بالا در طی حامگی شایع است. یکی از مشکلات اساسی در ختم حاملگی بیماران مبتلا به پره‌اکلامپسی شدید، نگرانی از نارس بودن نوزاد و افزایش مرگ و میر و ناتوانی نوزادی می‌باشد. مطالعاتی وجود دارد که تسریع بلوغ ریه‌ی جنین را در حاملگی‌های عارضه‌دار شده از جمله فشار‌خون حاملگی نشان می‌دهد. این امر مبتنی بر فرضیه‌ی افزایش تولید گلوکوکورتیکوئید‌ها در پاسخ به محیط استرس‌زا می‌باشد، که منجر به رشد و بلوغ ریه‌های جنین می‌شود. در مقابل مطالعاتی وجود دارند که نشان‌دهنده‌ی عدم‌تسریع و حتی تأخیر بلوغ ریوی در پره‌اکلامپسی شدید می‌باشند. بر این اساس نیاز به انجام مطالعات بیشتری در این زمینه وجود دارد. مطالعه‌ی حاضر برای بررسی ارتباط میان پره‌اکلامپسی مادر و بلوغ ریوی نوزادان نارس بستری شده در سال 83 تا 84 در بیمارستان حضرت ولی‌عصر(عج) زنجان انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه، یک مطالعه‌ی موردی- شاهدی است که روی 196 نوزاد نارس انجام گرفت و در آن 98 نوزاد نارس مبتلا به سندرم زجر تنفسی با 98 نوزاد نارس غیرمبتلا به سندرم زجر تنفسی که از نظر سن، وزن، جنس و نوع زایمان با هم یکسان بودند، از نظر پره‌اکلامپسی مادر مورد مقایسه قرارگرفتند. اطلاعات در فهرست‌های تهیه شده به این منظور جمع‌آوری و سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون آماری کای‌اسکویر و تی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: از 98 نوزاد نارس مبتلا به سندرم زجر تنفسی در 31 نوزاد (6/31 درصد)، مادر مبتلا به پره‌اکلامپسی بود. در حالی ‌که از 98 نوزاد نارس غیر‌مبتلا به سندرم زجر تنفسی در 23 نوزاد (4/23 درصد)، مادر مبتلا به پره‌اکلامپسی بود که این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود (05/0


دکتر هاله رحمانپور، رقیه حیدری، دکتر سید نورالدین موسوی نسب، دکتر فرانک شریفی، دکتر شیوا فکری،
دوره 17، شماره 67 - ( 6-1388 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) شایع‌ترین اختلال اندوکرین (هورمونِی) زنان در دوران باروری است. مطالعات کمی در رابطه با بررسی شیوع این سندرم در کشور ما انجام شده است. با توجه به زمان شروع PCOS از دوران نوجوانی و عوارض بعدی آن، این مطالعه با هدف تعیین شیوع PCOS در نوجوانان شهر زنجان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه توصیفی مبتنی بر جامعه بود که در آن 1882 نفر نوجوان دختر 14 تا18 ساله، به صورت تصادفی از دبیرستان‌های شهر زنجان وارد مطالعه شدند. تشخیص PCOS از طریق گرفتن شرح حال و انجام معاینه براساس وجود الیگومنوره و علائم بالینی هیپر آندروژنیسم شامل هیرسوتیسم، آکنه و ریزش موی با الگوی مردانه انجام شد. به دلیل وجود ارتباط بین چاقی و PCOS، BMI و شیوع چاقی مرکزی در همه افراد تعیین شد. نتایج حاصله با استفاده از آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شده و سطح معنی‌داری 05/0 از نظر آماری معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: در این مطالعه شیوع PCOS9/2 درصد (54 نفر)، شیوع اختلال قاعدگی 9/16 درصد (281نفر)، هیرسوتیسم 6/8 درصد (161 نفر)، آکنه 7/11 درصد (220نفر) و آلوپسی مردانه 9/6 درصد (130 نفر) بود. بین افراد نرمال و مبتلا به PCOS از نظر اضافه وزن و شیوع چاقی مرکزی تفاوتی وجود نداشت. نتیجه‌گیری: شیوع PCOS در شهر زنجان مشابه جوامع دیگر ‌بود. با توجه به عوارض PCOS بهتر است تشخیص و درمان از سنین نوجوانی شروع شود.


سوسن فکری، دکتر قمر کیانی،
دوره 26، شماره 115 - ( 3-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: خودکشی یکی از مشکلات جدی سلامت عمومی است و اقدام به خودکشی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم بهداشت روانی افراد در فرهنگ‌های مختلف به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سلامت معنوی، سرکوب فکر و حمایت اجتماعی در افراد اقدام کننده به خودکشی و افراد عادی شهر زنجان انجام شد.
روش بررسی: روش پژوهش علّی مقایسه‌ای بود. از جامعه آماری اقدام کنندگان به خودکشی که به مراکز درمانی ولی عصر و آیت اله موسوی زنجان مراجعه نموده بودند، به روش نمونه‌گیری در دسترس، 84 نفر انتخاب شدند. در گروه مقایسه نیز از افراد عادی همگن با گروه اقدام به خودکشی، 84 نفر انتخاب شد. از پرسشنامه‌های سلامت معنوی الیسون و پالوتزین، سیاهه سرکوب خرس سفید و حمایت اجتماعی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 22 با کمک آزمون آماری t استیودنت و یومن ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که سلامت معنوی و مؤلفه‌های آن، سرکوب فکر، حمایت اجتماعی و مؤلفه‌های آن در گروه اقدام کننده به خودکشی با افراد عادی تفاوت معنی‌داری دارد (001/0>P). به نحوی که سلامت معنوی و مؤلفه های آن، همچنین حمایت اجتماعی و مؤلفه‌های آن در گروه اقدام کننده به خودکشی پایین‌تر از افراد عادی بود ولی سرکوب فکر در اقدام کنندگان به خودکشی بیشتر از افراد عادی بود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت برخورداری از سلامت معنوی و حمایت اجتماعی بالا می‌تواند عامل محافظت کننده‌ای در برابر اقدام به خودکشی باشد ولی استفاده از سرکوب فکر به نظر می‌رسد در اقدام به خودکشی نقش داشته باشد.

 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb