جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای فکور

دكتر علی کوشا، دكتر رحیم شکرانی هوشمند ، دكتر مهدی فکوری ،
دوره 6، شماره 23 - ( 4-1377 )
چکیده


دکتر مرتضی نظریان، دکتر جمشید وفایی منش، دکتر فلور فکور،
دوره 16، شماره 65 - ( 10-1388 )
چکیده

چکیده بزوار به اجسام خارجی گفته می‌شود که به تدریج در دستگاه گوارش و به خصوص در معده تجمع می‌یابند و در کمتر از نیم درصد آندوسکوپی‌های دستگاه گوارش فوقانی دیده می‌شود. بزوارها بر اساس ماده‌ی تشکیل‌دهنده طبقه‌بندی می‌شوند. سه شکل عمده آن‌ها شامل فیتوبزوار, تریکوبزوار و فارماکوبزوار می‌باشد. به ندرت تریکوبزوارها به صورت انسداد خروجی معده، انسداد روده کوچک, خونریزی گوارشی, سوراخ شدگی دیواره‌ی دستگاه گوارش، انسداد صفراوی و آنمی هیپوکروم, کمبود ویتامین 12B، توده‌ی شکمی و یا پانکراتیک نکروزان تظاهر می‌کند. در این مورد تریکوبزوار به صورت توده‌ی شکمی و آنمی هیپوکروم تظاهر کرده بود. واژگان کلیدی: تریکوبزوار، توده‌ی شکمی


اسدالله عباسی، دکتر مجتبی امانی، دکتر نوروز نجف زاده، یاسین یلمه‌ها، دکتر محمد ماذنی، سینا فکور،
دوره 23، شماره 97 - ( 2-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: رتینوئیک اسید اثرات قابل ملاحظه‌ای بر روی تنظیم رشد سلولی، تمایز و آپوپتوز دارد. مطالعات اخیر نشان دهنده‌ی افزایش مقاومت سلول‌های آدنوکارسینومای معده و کارسینوم سلول‌های سنگفرشی مری نسبت به داروهای شیمی درمانی سیس پلاتین و 5-فلورواوراسیل می‌باشد. لذا در این مطالعه اثرات سمیتی تیمار ترکیب رتینوئیک اسید تمام ترانس با دارو‌های سیس پلاتین و 5-فلورواوراسیل بر روی رده‌های سلولی سرطان مری و معده بررسی شد. روش بررسی: رده‌های سلولی آدنوکارسینوم معده (AGS) و کارسنیوم سلول سنگفرشی مری (KYSE-30) به مدت شش روز در محیط کشت RPMI-1640 حاوی غلظت‌های زیر سمیت (به‌ترتیب 6/3 و 6/13 میکرومول) رتینوئیک اسید کشت داده شد و پس از 72 ساعت تحت تیمار با داروهای سیس پلاتین و 5-فلورواوراسیل قرار گرفت. اثرات تیمار ترکیبی با روش‌های تعیین فعالیت متابولیکی، رنگ آمیزی آکریدین اورنج/ اتیدیوم بروماید و فلوسایتومتری بررسی شد. یافته‌ها: ارزیابی IC50 با روش فعالیت متابولیکی نشان داد، تیمار ترکیبی اثرات سمیتی بیشتری بر روی هر دو رده‌ی سلولی داشت و با کاهش مقادیر IC50 دارو‌ها همراه بود (05/0, P<001/0P<) رنگ آمیزی آکریدین اورنج/ اتیدیوم بروماید نشان دهنده‌ی افزایش درصد سلول‌های آپوپتوز در گروه تیمار ترکیبی نسبت به استفاده‌ی تنها از دار‌وها بود. (05/0, P<001/0P<) علاوه بر آن، تیمار ترکیبی رتینوئیک اسید با سیس پلاتین باعث افزایش توقف سلول‌ها در فاز G2/M و تیمار ترکیبی رتینوییک اسید با 5-فلورواوراسیل باعث افزایش توقف در فاز G1/S شد (001/0P<). نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد تیمار ترکیبی غلظت‌های زیر سمیت رتینوئیک اسید با داروهای سیس پلاتین و 5-فلورواوراسیل موجب افزایش اثرات سمیتی این داروها بر روی رده‌های سلولی AGS و KYSE-30 می‌شود.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb