جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای متقی

دکتر علی غنجال، دکتر گیتی ترکمان، دکتر مژده قبائی، دکتر اسماعیل ابراهیمی، دکتر منیره متقی،
دوره 23، شماره 98 - ( 3-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: سکته مغزی یکی از ناتوان کنندهترین ضایعات نورولوژیکی در بزرگسالان است هدف این مقاله بررسی اثر مشاهده و تقلید فعالیتهای فانکشنال بر بهبود توزیع تقارن وزن و شاخصهای تعادل داینامیک در اندامهای تحتانی بیماران همی پارزی بر اساس تئوری نورونهای آئینهای بود. روش بررسی: این کارآزمائی بالینی درمورد 36 مرد و زن داوطلب مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک که برای اولین بار دچار سکته ‌شده بودند و در محدوده سنی60 تا 45 سال قرار داشتند انجام شد. نمونهها بر اساس ترتیب مراجعه بهصورت تصادفی در3 گروه 12 تائی مشاهده کننده فیلم فانکشنال، مشاهده کننده فیلم غیرفانکشنال (سمبل)، و کنترل تقسیم شدند. درمانهای فیزیوتراپی صورت گرفته برای هر 3 گروه یکسان بود. یافتهها: درصد توزیع وزن، اختلاف معناداری در 3 گروه نشان نداد. مقادیر قبل و بعد کلیه شاخصهای تعادل داینامیک در هر 3 گروه معنیدار بود. درصد تغییرات شاخصهای تعادل (سطح 6) در گروه مشاهده کننده فیلم فانکشنال نسبت به دو گروه دیگر معنیدار بود. نتیجه گیری: مشاهده و تقلید حرکت همراه با انجام فعالیتهای عملکردی، تاثیر مثبتی در بهبود شاخصهای تعادل داینامیک پس از سکته مغزی دارد.


دکتر علی غنجال، دکتر منیره متقی، دکتر رحمت‌الله حافظی، دکتر محمد قاسمی،
دوره 24، شماره 103 - ( 2-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: سکته‌ی مغزی منجر به بروز اختلالات حسی، حرکتی و فقدان عملکرد می‌گردد. تحریکات حسی، اساسی برای شروع روند پلاستیسیتی مغزی و بهبود عملکرد حسی حرکتی در اندام‌های مبتلا می‌باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر باز آموزی حسی با بهبود فعالیت عملکردی اندام فوقانی مبتلا در بیماران سکته‌ی مغزی ایسکمیک می‌باشد.

روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر از نوع تجربی قبل و بعد روی 30 بیمار زن و مرد مبتلا به سکته‌ی مغزی ایسکمیک که دامنه‌ی سنی آن‌ها حدود
40 تا 65 سال بود، در 2 گروه تجربی و کنترل (15
n=) انجام گرفت. اطلاعات زمینه‌ای از طریق پرسشنامه، و بالینی از طریق آزمون‌های
Fugl-Meyer (جهت بررسی عملکرد اندام مبتلا)، Box and block (جهت بررسی مهارت‌های دستی بیماران)، و Motoricity index (جهت بررسی نقایص حرکتی) اخذ گردید. گروه‌های تحقیق به مدت 24 جلسه (یک روز در میان) تحت درمان‌های تعریف شده قرارگرفتند. نتایج ارزیابی‌های قبل و بعد از درمان مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: مقادیر پایه اصلی گروه‌ها قبل از درمان مشابه بود و تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. مقادیرقبل و بعد از درمان کلیه‌ی آزمون‌ها در گروه تجربی و کنترل معنادار بود (با برتری بارز گروه تجربی) و روند بهبودی را نشان می‌داد. درصد تغییرات آزمون‌ها، در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل معنادار بود.

نتیجه گیری: باز آموزی حسی به همراه انجام فیزیوتراپی روتین باعث بهبود معنادار آزمون‌های عملکردی، مهارت‌های دستی، و کاهش نقایص حرکتی اندام فوقانی مبتلا می‌گردد و انجام آن به‌عنوان یک نقطه اثر مثبت توصیه می‌شود.


مهسا السادات موسوی، دکتر رضا منافی، دکتر مینو متقی، بهناز ترکان، مهندس هوشنگ افروزان،
دوره 24، شماره 106 - ( 5-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: واژینوز باکتریایی شایع‌ترین علت واژینیت در زنان سنین باروری است. مترونیدازول داروی انتخابی برای درمان واژینوز باکتریایی محسوب می‌شود. به علت برخی عوارض جانبی، بسیاری از زنان تمایل به استفاده از درمان‌های گیاهی دارند. این کارآزمایی بالینی با هدف مقایسه‌ی تاثیر کرم واژینال پروپولیس با ژل واژینال مترونیدازول بر نتایج درمان عفونت‌های باکتریایی واژن در زنان سنین باروری انجام شد.

روش بررسی: جامعه‌ی مورد بررسی در این پژوهش 100 نفر از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه‌های منتخب زنان شهر اصفهان بود. بیماران همگی از نظر معیارهای امسل و رنگ آمیزی گرم، مبتلا تشخیص داده شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه 50 نفره مترونیدازول و پروپولیس تحت درمان قرار گرفتند. پس از پایان درمان هفت روزه، نتایج در دو گروه مقایسه شد.

یافته‌ها: ارتباط آماری معنی‌داری بین نوع درمان و درصد بهبود معیارهای امسل وجود داشت (05/0>P). پاسخ به درمان در دو گروه مترونیدازول و پروپولیس به ترتیب 8/95 درصد و 8/70 درصد بود.

نتیجه‌گیری: اگر چه پروپولیس در بهبود معیارهای امسل و تغییرات نمره رنگ آمیزی گرم ضعیف‌تر از مترونیدازول اثر کرد اما با توجه به اینکه پاسخ به درمان در گروه پروپولیس در 8/70 درصد دیده شد، پروپولیس می‌تواند به‌عنوان درمان جانبی در کنار درمان اصلی به کار برده شود.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb