جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای مقیم بیگی

فرشته بشارتی، دکتر سید محمد مهدی هزاده‌ای، دکتر بابک معینی، دکتر عباس مقیم بیگی،
دوره 19، شماره 77 - ( 4-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: طی سال‌های اخیر در اکثر کشورهای پیشرفته با استفاده از آموزش و سایر مداخلات سعی در کاهش میزان سزارین شده، اما در کشور ما علی رغم تلاش‌های انجام شده، آمار آن بسیار بالا است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده در انتخاب روش زایمانی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر رشت بود. روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر یک مداخله‌ی نیمه تجربی است که بر روی 72 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در بهار و تابستان 1389 انجام شد. پس از انجام پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه‌ی روا و پایا شده در دو گروه مداخله و شاهد، در گروه مداخله آموزش اختصاصی براساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده، انجام گردید. در انتهای دوره‌ی بارداری، پس آزمون در هر دو گروه انجام شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که تفاوت آماری معنی‌داری در میانگین نمره‌ی آگاهی، ارزیابی از نتایج، نگرش (0001/0P =)، کنترل رفتار درک شده، هنجارهای انتزاعی، قصد رفتاری (05/0P<) بین زنان باردار گروه‌های مداخله و شاهد بعد از انجام مداخله‌ی آموزشی وجود داشته، تفاوت آماری معنی‌داری از نظر عملکرد مشاهده گردید (05/0P<). نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش مادران باردار در زمینه‌ی ترغیب به انجام زایمان طبیعی موثر بوده است. لذا طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی- مشاوره‌ای برای ترغیب مادران باردار به انجام زایمان طبیعی و کاهش میزان سزارین بر اساس تئوری‌های تغییر رفتار پیشنهاد می‌شود.


دکتر احمدرضا مبین، دکتر شهریار امیرحسنی، دکتر آرش نکوئی، دکتر عباس مقیم بیگی، دکتر بابک نکوئی،
دوره 20، شماره 79 - ( 3-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: عفونت بیمارستانی با افزایش مرگ و میر و هزینه‌های بستری در بیمارستان، به‌عنوان یکی از مشکلات بهداشتی مهم جوامع مطرح می‌باشد. عفونت سیستم ادراری به‌عنوان شایع‌ترین عفونت بیمارستانی شناخته شده بیش از 40 درصد تمام عفونت‌های بیمارستانی را تشکیل می‌دهد. در این مطالعه فراوانی و زمینه‌ی عفونت ادراری بیمارستانی در بخش مراقبت‌های ویژه مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، 353 بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان‌های بعثت و اکباتان شهر همدان مورد بررسی قرارگرفتند. با مراجعه‌ی هفتگی به ICU ها، بیماران مبتلا به عفونت ادراری بیمارستانی شناسایی و نوع آنتی‌بیوتیک مصرفی و همچنین ارگانیسم یافت شده ثبت شد. در نهایت آنالیز اطلاعات با استفاده از آزمون‌های Chi-Square testو آزمون دقیق فیشر انجام شد. یافته‌ها: از بین 353 بیمار با میانگین سنی 9/21±2/51 سال، 61 (17 درصد) نفر مبتلا به UTI بیمارستانی بودند. آزمایش کشت ادرار در 20 درصد بیماران مثبت شد به‌طوری‌که میکروارگانیسم‌های گرم منفی، گرم مثبت و قارچ‌ها به‌ترتیب 7/41، 3/33 و 25 درصد از موارد را تشکیل می‌داد. در 85 درصد از موارد، بیماران قبل از ابتلا به UTI بیمارستانی آنتی‌بیوتیک دریافت نموده بودند، به‌طوری‌که در 55 درصد موارد آنتی‌بیوتیک‌های گروه سفالوسپورین بود. همچنین در 44 درصد از موارد بیش از یک نوع آنتی‌بیوتیک می‌گرفتند. بین نوع میکروارگانیسم و نوع آنتی‌بیوتیک مصرفی (قبل از ورود به ICU) ارتباط معنادار وجود داشت (011/0=P). نتیجه گیری: در این مطالعه فراوانی عفونت ادراری بیمارستانی در ICU 17درصد برآورد شد به‌طوری‌که گرم منفی‌ها شایع‌ترین بودند و همچنین بین مصرف آنتی‌بیوتیک قبل از ورود به بخش مراقبت ویژه با عفونت ادراری بیمارستانی در آن بخش ارتباط معنی‌داری وجود داشت. لذا آموزش در کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها خصوصاً غیر ضروری و امپریک، امری لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb