جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای موحدی مسعود

د کتر احمدی افشار عاکفه، د کتر فرهودی ابوالحسن، دکتر موحدی مسعود، د کتر موسوی طاهره، د کتر موسوی نسب نورالدین،
دوره 11، شماره 45 - ( دى 1382 )
چکیده

سابقه و هدف: آزمون پوستی با استفاده از عصاره خالص و استریل از ماده حساسیت زای مورد نظر، یکی از مهم ترین و حساس ترین روش های شناسایی عوامل حساسیت زای محیط است. نظر به در دسترس نبودن و گرانی عصاره مورد نیاز برای انجام آزمون پوستی و حساسیت زدایی بیماران و به منظور مقایسه ارزش تشخیصی گیاه سلمه تره با مشابه استاندارد آن در آزمون پوستی پریک، این تحقیق در مرکز طبی ایران در سال 1381 انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی از نوع قدرت تشخیصی بر روی 100 نفر داوطلب انجام شد. مطالعه به صورت دو سوکور بود و افراد دارای بیماری شدید، آتوپی و یا مصرف داروهای آنتی هیستامین و ضد افسردگی از مطالعه حذف شدند. در تمام این افراد آزمون هیستامین به عنوان کنترل مثبت انجام شد. کنترل مثبت، تورم با قطر بیش از 4 میلی متر و کنترل منفی عدم واکنش در نظر گرفته شد. دو نوع عصاره ساخت داخل و خارج، هر کدام با سه غلظت متفاوت تهیه و هر کدام بر روی یکی از ساعدها به روش پریک آزمایش شد. میزان واکنش، شامل تورم و قرمزی پس از 20 دقیقه، مشاهده و یادداشت شد. تورم بیش از 3 میلی متر همراه با قرمزی در اطراف آن به عنوان واکنش مثبت در نظر گرفته شد.یافته ها: در این بررسی 54 مرد و 46 زن شرکت داشتند. محدوده سنی افراد 20 تا 58 سال بود. هیچ کدام از افراد در رقت 100/1 با هر دو نوع عصاره واکنشی نداشتند.در رقت 10/1 شش مورد واکنش با تورمی به قطر 3 تا 5 میلی متر با عصاره ایرانی و 4 مورد واکنش مشابه در ساعد مقابل با عصاره خارجی داشتند. با عصاره رقیق نشده نیز 17 مورد واکنش با تورمی به قطر 3 تا 10 میلی متر با عصاره خارجی و 22 مورد واکنش مثبت با قطر مشابه با عصاره ایرانی وجود داشت. میزان حساسیت عصاره ایرانی رقیق نشده 94 درصد و میزان ویژگی آن 7/92 درصد و درجه توافق بین دو عصاره 78/0بود.نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به درجه حساسیت و ویژگی بالای عصاره ایرانی و میزان درجه توافق به نسبت نزدیک این دو عصاره، عصاره ایرانی می تواند جایگزین مناسبی برای عصاره خارجی باشد. توصیه می شود جهت انجام آزمون، عصاره ها به صورت رقیق نشده مورد استفاده قرار گیرند.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb