جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای نگارنده

رضا نگارنده ، د كتر جلال درخشنده ، محمدحسین پور معماری ،
دوره 8، شماره 30 - ( دو فصلنامه 30-31 1379 )
چکیده


دکتر رضا نگارنده، دکتر سیده فاطمه اسکویی، دکتر فضل الله احمدی، دکتر منصوره نیکروش،
دوره 13، شماره 53 - ( دى 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: آن چه در پرستاری حمایت از بیمار را ضروری می‌سازد، آسیب پذیری بیمار است. گرچه هر یک از اعضای تیم بهداشتی می‌توانند از بیمار حمایت کنند، پرستاران برای تقبل و ایفای این وظیفه تعهد و تمایل بیشتری نشان می دهند. با این که حرفه‌ی پرستاری نقش حمایت از بیمار را برای پرستاران پذیرفته است، هنوز در تعریف آن چه که حمایت از بیمار نام می‌گیرد، اتفاق نظر نیست. از این رو مطالعه‌ی حاضر به تبیین مفهوم حمایت از بیمار در تجربیات پرستاران در سال 1383 در تهران پرداخته است. روش بررسی: این پژوهش کیفی به روش نظریه‌ی پایه (Grounded Theory) انجام شد. نمونه‌های پژوهش شامل 24 پرستار (پرستار بالینی، سرپرستار و سوپروایزر) از بیمارستان حضرت رسول اکرم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند. برای جمع آوری داده‌ها از مصاحبه‌ی نیمه ساختار یافته استفاده شد. تمامی مصاحبه‌ها ضبط و سپس کلمه به کلمه دست نویس شدند تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق با استفاده از روش مقایسه‌ی مداوم مطابق با روش استراوس و کوربین(Strauss & Corbin) صورت گرفت. یافته‌ها: در این پژوهش "ماهیت حمایت از بیمار" یکی از طبقات اصلی بود که پدیدار شد. طبقه‌ی مزبور و طبقات فرعی آن به مفاهیمی می‌پرداخت که از منظر شرکت کنندگان این تحقیق، حمایت نام می گرفت و شامل فرایندها و اعمالی نظیر آگاه کردن و آموختن، ارج نهادن و محترم شمردن، پشتیبانی، حفاظت و تامین استمرار مراقبت‌ها، پی‌گیری و هماهنگ کردن بود. نتیجه‌گیری: پرستاران حمایت از بیمار را وظیفه‌ی اخلاقی و از نقش‌های حرفه‌ای خود می دانند و بر این باور هستند که آن‌ها با اعمال و فعالیت‌های متنوعی به حمایت از بیمار می‌پردازند. از این رو ضرورت دارد تلاش‌های هماهنگ شده‌ای در بخش‌های آموزش ، پژوهش و مدیریت پرستاری برای حرفه‌ای نمودن این نقش به عمل آید.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb