جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای نیکروش

دکتر رضا نگارنده، دکتر سیده فاطمه اسکویی، دکتر فضل الله احمدی، دکتر منصوره نیکروش،
دوره 13، شماره 53 - ( دى 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: آن چه در پرستاری حمایت از بیمار را ضروری می‌سازد، آسیب پذیری بیمار است. گرچه هر یک از اعضای تیم بهداشتی می‌توانند از بیمار حمایت کنند، پرستاران برای تقبل و ایفای این وظیفه تعهد و تمایل بیشتری نشان می دهند. با این که حرفه‌ی پرستاری نقش حمایت از بیمار را برای پرستاران پذیرفته است، هنوز در تعریف آن چه که حمایت از بیمار نام می‌گیرد، اتفاق نظر نیست. از این رو مطالعه‌ی حاضر به تبیین مفهوم حمایت از بیمار در تجربیات پرستاران در سال 1383 در تهران پرداخته است. روش بررسی: این پژوهش کیفی به روش نظریه‌ی پایه (Grounded Theory) انجام شد. نمونه‌های پژوهش شامل 24 پرستار (پرستار بالینی، سرپرستار و سوپروایزر) از بیمارستان حضرت رسول اکرم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند. برای جمع آوری داده‌ها از مصاحبه‌ی نیمه ساختار یافته استفاده شد. تمامی مصاحبه‌ها ضبط و سپس کلمه به کلمه دست نویس شدند تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق با استفاده از روش مقایسه‌ی مداوم مطابق با روش استراوس و کوربین(Strauss & Corbin) صورت گرفت. یافته‌ها: در این پژوهش "ماهیت حمایت از بیمار" یکی از طبقات اصلی بود که پدیدار شد. طبقه‌ی مزبور و طبقات فرعی آن به مفاهیمی می‌پرداخت که از منظر شرکت کنندگان این تحقیق، حمایت نام می گرفت و شامل فرایندها و اعمالی نظیر آگاه کردن و آموختن، ارج نهادن و محترم شمردن، پشتیبانی، حفاظت و تامین استمرار مراقبت‌ها، پی‌گیری و هماهنگ کردن بود. نتیجه‌گیری: پرستاران حمایت از بیمار را وظیفه‌ی اخلاقی و از نقش‌های حرفه‌ای خود می دانند و بر این باور هستند که آن‌ها با اعمال و فعالیت‌های متنوعی به حمایت از بیمار می‌پردازند. از این رو ضرورت دارد تلاش‌های هماهنگ شده‌ای در بخش‌های آموزش ، پژوهش و مدیریت پرستاری برای حرفه‌ای نمودن این نقش به عمل آید.


دکتر حسین ابراهیمی، دکتر منصوره نیکروش، دکتر سیده فاطمه اسکویی، دکتر فضل الله احمدی،
دوره 14، شماره 57 - ( دى 1385 )
چکیده

چکیده زمینه وهدف: تصمیم‌گیری اخلاقی، عنصر ضروری در امر پرستاری است. عواملی مثل پیشرفت فن‌آوری پزشکی، تخصیص منابع، افزایش هزینه‌ها، توجه به حقوق فردی و تغییر در نقش‌های پرستار می‌تواند منجر به تعارض‌های اخلاقی گردد که نیازمند توانایی پرستاران برای بازشناسی مشکلات و تصمیم‌گیری اخلاقی مناسب در مورد بیماران است. هدف این مطالعه، توصیف مفهوم آسیب به بیمار یا آسیب به پرستار در حیطه‌ی‌ تصمیم‌گیری اخلاقی می‌باشد. روش‌بررسی: این مطالعه با استفاده از نظریه‌ی پایه انجام گرفت. شرکت‌کننده‌ها 17 پرستار بودند که گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌ی نیمه ساختار یافته، بدون ساختار و عمیق انجام گرفت. داده‌ها ضبط و به طور کامل دست‌نویس شدند و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش استرائوس و کوربین در کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. یافته‌ها: جلوگیری از آسیب به بیمار یا آسیب به پرستار یکی از تعارض‌های اخلاقی عمده‌ی پرستاران در تصمیم‌گیری اخلاقی می‌باشد. برای پرستاران مفهوم آسیب دارای فرآیند حس پیش‌بینی آسیب، پیشگیری از آسیب و پیامد آن می‌باشد که عواقب آسیب ممکن است بیمار، پرستار یا هر دو را دربرگیرد. نتیجه‌گیری:به نظر می‌رسد‌ که، بافت تصمیم‌گیری اخلاقی جزء عوامل مؤثر در تعارض پرستاران در پیشگیری از آسیب به بیمار یا آسیب به پرستار می‌باشد. ضروری است که پرستاران برای تصمیم‌گیری اخلاقی و حل تعارض‌های اخلاقی به بافت تصمیم‌گیری خود توجه کنند و عوامل درگیر در شرایط ساختاری و سیستم مدیریت درصدد اصلاح ساختار بر‌آیند.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb