جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای نیک نژاد

دکتر حسن نیک نژاد، قاسم یزدان پناه، دکتر مهسا خیاط خویی،
دوره 21، شماره 87 - ( 4-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: اخیراً پرده‌ی آمنیون به‌عنوان یک بافت طبیعی با خواص ضد سرطانی معرفی شده است ولی در مورد مکانیسم این خواص مطالعات محدودی وجود دارد. در این مطالعه در نظر بود تا تاثیر محیط کشت روی پرده‌ی آمنیون بر روی زیست پذیری سلول‌های سرطانی در دوزهای مختلف و میزان آپوپتوز بررسی شود. روش بررسی: پرده‌ی آمنیون حاصل از سزارین‌های انتخابی به‌صورت بالا قرار دادن سطح اپی تلیال به مدت 24 ساعت کشت داده شد. پس از آن محیط کشت روی پرده‌های آمنیون در حجم‌های مختلف به محیط کشت سلول‌های سرطانی اضافه شد. بعد از 24 ساعت میزان زیست پذیری سلول‌های سرطانی با آزمون MTT و آپوپتوز آن‌ها به‌عنوان مکانیسم احتمالی با آزمون TUNEL بررسی شد. نتایج به‌صورت میانگین ± انحراف معیار ارایه و با آزمون ANOVA یکطرفه بررسی شد. یافته‌ها: پس از 24 ساعت، آزمون MTT نشان داد که محیط کشت پرده‌ی آمنیون به‌صورت معناداری باعث کاهش زیست پذیری سلول‌های سرطانی در مقایسه با گروه کنترل گردید و این اثر وابسته به دوز بود. بررسی آزمون TUNEL نشان داد که سلول‌های سرطانی بر اثر آپوپتوز به صورت وابسته به دوز از بین رفته‌اند که این میزان در غلظت‌های بالاتر محیط پرده‌ی آمنیون بیشتر است. نتیجه‌گیری: با توجه به اثر وابسته به دوز پرده‌ی آمنیون بر روی سلول‌های سرطانی و القای احتمالی آپوپتوز، می‌توان با مطالعات بیشتر پرده‌ی آمنیون را به‌عنوان یک انتخاب مناسب در درمان سرطان در نظر گرفت.


دکتر قاسم یزدان پناه، دکتر مونا کاکاوند، دکتر حسن نیک نژاد،
دوره 23، شماره 99 - ( 4-1394 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: پرده‌ی آمنیون به‌‌عنوان یک بافت طبیعی دارای ویژگی‌‌های منحصر به فردی است که آن را به‌‌عنوان جایگزین مناسبی در مهندسی بافت عروق قرار می‌‌دهد. هدف از انجام این مطالعه بررسی خون سازگاری سمت مزانشیمی پرده‌ی آمنیون جدا شده از پلاسنتای انسانی می‌‌باشد. روش بررسی: در این مطالعه تاثیر سمت مزانشیمی پرده‌ی آمنیون بر آزمون‌‌های انعقادی شامل مسیرهای داخلی و خارجی انعقاد، همولیز و فعالیت پلاکتی بررسی شد، و نتایج آن با جایگزین عروقی صناعی ePTFE (Expanded Polytetrafluoroethylene) پوشانده شده با هپارین مقایسه شد. هم چنین میزان اتصال و تغییرات مورفولوژیک پلاکت‌‌ها پس از تماس قرار گرفتن با نمونه‌‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌‌ها: آزمون‌‌های زمان پروترومبین (PT)، زمان پارشیال ترومبوپلاستین (aPTT)، زمان انعقاد خون کامل (CT) و همولیز، تایید کننده‌ی خون سازگاری سمت مزانشیمی پرده‌ی آمنیون بودند. هم چنین سمت مزانشیمی پرده‌ی آمنیون کمتر از ePTFEموجب تجمع پلاکتی شده ولی القاء آزاد شدن P-selectin در هردو برابر بود. تعداد پلاکت‌‌های چسبیده به سمت مزانشیمی پرده‌ی آمنیون کمتر از ePTFE بود. هم‌چنین مورفولوژی بیشتر سلول ها در سطح سمت مزانشیمی کروی بوده، در حالی که در سطح ePTFE بیشتر پلاکت‌‌ها مورفولوژی دندرتیک داشتند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که سمت مزانشیمی پرده‌ی آمنیون خون سازگار بوده و می‌‌تواند کاندید مناسبی جهت استفاده در مهندسی بافت به‌‌عنوان جایگزین عروق باشد.


معصومه میر معصومی، سارا عزیزیان، خشایار مدرسی فر، دکتر حمیده مروج، دکتر حسن نیک نژاد،
دوره 25، شماره 112 - ( 5-1396 )
چکیده

چکیده

زمینه و هدف: اخیرا نشان داده شده است که استفاده از محیط کشت رویی پرده آمنیون در درمان بیماری سرطان می‌تواند تاثیرگذار باشد. در این مطالعه اثر محیط کشت رویی پرده آمنیون بر روی فعالیت Hsp90 و بیان Cdk4 در سلول‌های سرطانی بررسی شده است.

روش بررسی: ابتدا دو رده سلول سرطانی HeLa و MDA-MB-231 به مدت 24 ساعت با محیط کشت رویی پرده آمنیون تیمار شدند. سپس درصد زیست‌پذیری این سلول‌ها با استفاده از آزمون MTT بررسی شد. به‌منظور بررسی تاثیر محیط کشت رویی پرده آمنیون روی چرخه سلولی سلول‌های سرطانی میزان بیان Cdk4 از آزمون ایمنوسیتوشیمی استفاده شد. سپس با استفاده از روش RT-PCR میزان بیان ژن Hsp90α(aa1) قبل و بعد از تیمار سلول‌های سرطانی مطالعه شد.

یافته‌ها: نتایج آزمون MTT نشان داد که زیست‌پذیری سلول‌های سرطانی پس از قرارگیری در معرض محیط کشت رویی پرده آمنیون کاهش می‌یابد. نتایج حاصل از ایمونوسیتوشیمی نشان‌دهنده‌ی کاهش بیان پروتئین Cdk4 سلول‌های سرطانی پس از تیمار بود. بررسی بیان ژن Hsp90 با استفاده از RT-PCR حاکی از کاهش بیان آن در سلول‌های سرطانی تحت تاثیر محیط کشت رویی پرده آمنیون بود.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، محیط کشت رویی سلول های بنیادی پرده آمنیون علاوه بر کاهش زیست‌پذیری سلول‌های سرطانی، منجر به القای آپوپتوز از طریق مهار بیان ژن Hsp90 و همچنین کاهش بیان کلاینت آن، Cdk4 می‌شود. با توجه به نتایج، به نظر می‌رسد که مهار Hsp90 می‌تواند یکی از مکانیسم‌های احتمالی برای خاصیت ضد سرطان پرده آمنیون باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb