جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای ورقائی

دکتر فرزانه حسینی، دکتر عباس اخوان سپهی، مائده ورقائی،
دوره 21، شماره 89 - ( 6-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: سفالوسپورین آسیلازها پپتیدازهای بسیار تخصص یافته‌ای هستند که قادرند پیوند آمیدی بین یک هسته بتالاکتام و یک زنجیره‌ی جانبی را بدون تخریب حلقه‌ی بتالاکتام بشکنند. این آنزیم سفالوسپورین C را به 7-آمینوسفالوسپورانیک اسید (7-ACA) تبدیل می‌کند. 7-ACA حدواسط مهم برای سنتز سفالوسپورین‌های نیمه سنتتیک در صنایع داروسازی می‌باشد. هدف از این مطالعه، غربالگری و بهینه سازی سویه‌هایی است که بیشترین مقدار تولید آنزیم سفالوسپورین آسیلاز جدا شده از نمونه‌های بالینی در میان برخی باکتری‌های گرم منفی مولد آنزیم سفالوسپورین آسیلاز دارا می‌باشد. روش بررسی: از مجموع60 سویه جمع‌آوری شده از چندین بیمارستان در نقاط مختلف شهر تهران سویه‌های بالینی سودوموناس، اسینتو باکتر و اشرشیاکلای جدا شد. ابتدا با روش آنتی‌بیوگرام سویه‌های مقاوم تفکیک شده سپس فعالیت آنزیم با دستگاه اسپکتروفتومتریک سنجیده شد. پس از شناسایی و جداسازی سویه‌های مولد آنزیم، اثر مولفه‌های زمان، دما، pH و میزان هوادهی محیط کشت بر میزان تولید آنزیم بررسی شد. یافته‌ها: در این مطالعه از میان سه گروه باکتری‌های ذکر شده، سویه‌ای از سودوموناس آئروژینوزا فعالیت سفالوسپورین آسیلازی قابل توجهی از خود نشان داد. فعالیت بهینه برای این گونه در مولفه‌های pH معادل 8، زمان گرماگذاری 48 ساعت، دمای 37 درجه‌ی سانتی‌گراد و مولفه هوادهی با دور rpm150 به دست آمد. نتیجه گیری: یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که سویه سودوموناس نسبت به سایر سویه‌های بررسی شده در این مطالعه، فعالیت سفالوسپورین آسیلازی قابل توجهی از خود نشان می‌دهد و همچنین این سویه می‌تواند برای تولید صنعتی آنزیم یا کارهای تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb