جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای پیله وریان

ساره کاظمیان، دکتر اکبر کریمی، دکتر علی اصغر پیله وریان، علیرضا قندی،
دوره 25، شماره 109 - ( 2-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: در طب سنتی از موسیر به‌عنوان ماده‌ی غذایی موثر در تقویت قوای جنسی مردان یاد شده است. با توجه به مشکلات باروری ناشی از اختلالات تولید اسپرم در برخی از مردان و لزوم یافتن روش‌های درمانی در دسترس، موثر و کم خطر، تحقیق حاضر به منظور "بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی موسیر بر روی بیضه و فرایند اسپرماتوژنزی در موش سوری نژاد Balb/C " صورت گرفت.

روش بررسی: در این مطالعه‌ی تجربی، تعداد 60 سر موش سوری نر بالغ با میانگین وزن 1±23 گرم انتخاب شد و به پنج گروه مساوی کنترل، شاهد و سه گروه تجربی تقسیم بندی شد. به گروه‌های تجربی 5/0 میلی لیتر عصاره‌ی هیدروالکلی موسیر با دوزهای 200،400 و 800 میلی‌گرم بر کیلوگرم/روز به صورت یک روز در میان و تا 13 جلسه تزریق شد. گروه کنترل هم حجم گروه تجربی سرم فیزیولوژی دریافت نمود. گروه شاهد دریافتی نداشت. بعد از جداسازی بیضه، ارزیابی داده‌های وزن بیضه، تعداد سلول‌های جنسی، قطر خارجی و داخلی توبول‌ها، مساحت و تراکم لایه‌ی ژرمینال با تحلیل واریانس یک طرفه آنوا و آزمون‌های توکی و دانت انجام شد.

یافته‌ها: بررسی‌ها وجود تفاوت معنی‌دار افزایشی در تعداد اسپرماتوگونی‌ها، اسپرماتوسیت‌های اولیه، اسپرماتیدها، قطر داخلی و خارجی توبول‌ها و مساحت لایه‌ی ژرمینال بین گروه‌های تجربی با گروه کنترل را نشان داد. همچنین مقایسه‌ی نسبت وزنی بافت بیضه بین گروه‌های تجربی سوم و کنترل و مقایسه‌ی قطر داخلی توبول‌ها بین گروه‌های تجربی اول و سوم تفاوت معنی‌دار افزایشی را نشان داد.

نتیجه گیری: عصاره‌ی هیدروالکلی موسیر با افزایش سلول‌های جنسی در بافت بیضه، به تقویت قوای جنسی موش سوری نر کمک می کند.

واژگان کلیدی: موسیر، موش سوری، اسپرماتوژنز، ناباروری، بیضه

زمینه و هدف: در طب سنتی از موسیر به‌عنوان ماده‌ی غذایی موثر در تقویت قوای جنسی مردان یاد شده است. با توجه به مشکلات باروری ناشی از اختلالات تولید اسپرم در برخی از مردان و لزوم یافتن روش‌های درمانی در دسترس، موثر و کم خطر، تحقیق حاضر به منظور "بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی موسیر بر روی بیضه و فرایند اسپرماتوژنزی در موش سوری نژاد Balb/C " صورت گرفت.

روش بررسی: در این مطالعه‌ی تجربی، تعداد 60 سر موش سوری نر بالغ با میانگین وزن 1±23 گرم انتخاب شد و به پنج گروه مساوی کنترل، شاهد و سه گروه تجربی تقسیم بندی شد. به گروه‌های تجربی 5/0 میلی لیتر عصاره‌ی هیدروالکلی موسیر با دوزهای 200،400 و 800 میلی‌گرم بر کیلوگرم/روز به صورت یک روز در میان و تا 13 جلسه تزریق شد. گروه کنترل هم حجم گروه تجربی سرم فیزیولوژی دریافت نمود. گروه شاهد دریافتی نداشت. بعد از جداسازی بیضه، ارزیابی داده‌های وزن بیضه، تعداد سلول‌های جنسی، قطر خارجی و داخلی توبول‌ها، مساحت و تراکم لایه‌ی ژرمینال با تحلیل واریانس یک طرفه آنوا و آزمون‌های توکی و دانت انجام شد.

یافته‌ها: بررسی‌ها وجود تفاوت معنی‌دار افزایشی در تعداد اسپرماتوگونی‌ها، اسپرماتوسیت‌های اولیه، اسپرماتیدها، قطر داخلی و خارجی توبول‌ها و مساحت لایه‌ی ژرمینال بین گروه‌های تجربی با گروه کنترل را نشان داد. همچنین مقایسه‌ی نسبت وزنی بافت بیضه بین گروه‌های تجربی سوم و کنترل و مقایسه‌ی قطر داخلی توبول‌ها بین گروه‌های تجربی اول و سوم تفاوت معنی‌دار افزایشی را نشان داد.

نتیجه گیری: عصاره‌ی هیدروالکلی موسیر با افزایش سلول‌های جنسی در بافت بیضه، به تقویت قوای جنسی موش سوری نر کمک می کند.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb