جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای کاظم نژاد

دکتر زهرا رجحانی شیرازی، دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، دکتر نادر معروفی، دکتر انوشیروان کاظم نژاد، محمد علی سنجری،
دوره 16، شماره 63 - ( 4-1387 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: مطالعات متعددی اختلالات وضعیت قائم در حالت‌های مختلف ایستادن و راه رفتن را در بیماران مبتلا به درد مزمن گردن گزارش کرده‌اند، اما شواهد کمی در خصوص رفتار آنان در شرایط دینامیک، مانند اغتشاش خارجی، وجود دارد. این تحقیق با هدف مقایسه‌ی زمان تأخیر پاسخ عضلات تراپزیوس‌ فوقانی و استرنوکلیدوماستویید حین اغتشاش خلفی- قدامی بین افراد سالم و مبتلا به درد مزمن گردن انجام شد. روش‌ بررسی: 32 نفر (16 فرد سالم و 16 بیمار مبتلا به درد مزمن گردن) از طریق نمونه‌گیری در دسترس برای این مطالعه شبه‌تجربی، از نوع مورد- شاهدی، انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه و انجام آزمون جمع‌آوری شد. از نیروسنج، دستگاه الکترومیوگرافی سطحی و زمان‌سنج به ‌ترتیب برای اندازه‌گیری قدرت عضلانی، زمان پاسخ عضلانی و زمان استفاده شد. اغتشاش با رها شدن وزنه‌ی معادل ده درصد وزن بدن به کمک آهنربای الکتریکی اعمال ‌شد. یافته‌ها: اختلاف معنی‌داری بین زمان پاسخ عضلات تراپزیوس (032/0P=) و استرنوکلیدوماستویید (012/0P=) طی اغتشاش خلفی- قدامی بین دو گروه وجود داشت. تأخیر پاسخ عضلانی در افراد مبتلا به درد مزمن گردن بیشتر از افراد سالم بود. نتیجه‌گیری: درد می‌تواند سبب تأخیر در زمان پاسخ عضلانی، تغییر الگوی فعالیت عضلانی و احتمالا کاهش فعالیت عضلات عمقی شده و ممکن است خطر آسیب را در اغتشاشات خارجی بالا ببرد.


دکتر اعظم بحیرایی، آذر شمسی، دکتر افشین محسنی فر، دکتر انوشیروان کاظم نژاد، دکتر محمد میلانی، دکتر سید علی کشاورز،
دوره 21، شماره 89 - ( 6-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: مواجهه شیرخواران با دود محیطی سیگار یکی از مهم‌ترین مشکلات بهداشت عمومی است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر مواجهه با دود محیطی سیگار بر وزن گیری شیرخواران بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع همگروهی آینده‌نگر بود. دو گروه مورد مطالعه شامل 51 شیرخوار در گروه مواجهه یافته و 51 شیرخوار در گروه مواجهه نیافته بودند که در سه دوره‌ی 5 تا 7 روزگی، 2 ماهگی و 4 ماهگی وزن آن‌ها اندازه‌گیری شد. مواجهه با دود محیطی سیگار از دو طریق پرسشنامه و کوتینین ادرار شیرخوار ارزیابی شد. به این منظور نمونه‌ی ادرار آن‌ها نیز در هر بار پیگیری جمع‌آوری گردید. برای آنالیز داده‌ها از آزمون‌های آماری تی مستقل،کای اسکوئر، فیشر و آزمون کاپا استفاده شد. یافته‌ها: در ارزیابی میزان مواجهه‌ی میانگین کوتینین ادرار شیرخواران در بدو ورود به مطالعه (5 تا 7 روزگی), در دو ماهگی و نیز 4 ماهگی در گروه مواجهه یافته نسبت به گروه مواجهه‌ی نیافته دارای تفاوت معنی‌داری بود (0001/0P<). از نظر وزن گیری نیز در دو دوره پیگیری 2 ماهگی و 4 ماهگی میانگین وزن شیرخواران گروه مواجهه یافته نسبت به گروه مواجهه نیافته کاهش معنی‌داری نشان می‌داد (0001/0P<). نتیجه گیری: با توجه به کاهش وزن‌گیری شیرخواران مواجهه یافته با درد محیطی سیگار در این مطالعه، پیشنهاد می‌شود مطالعات بیشتری با دوره‌های طولانی‌تر پیگیری بر تمامی جوانب رشد شیرخوار مواجهه یافته صورت گیرد.


رمضان فلاح، دکتر انوشیروان کاظم نژاد، دکتر علیرضا شغلی، دکتر فرید زایری، دکتر فرزانه معزی،
دوره 24، شماره 106 - ( 5-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: وزن کودک از شاخص‌های مناسب جهت شناسایی وضعیت تغذیه‌ای، خصوصا قبل از 24 ماهگی می‌باشد. وزن کودکان در سنین بالاتر با مدت زمان تغذیه با شیرمادر ارتباط دارد و می‌تواند چاقی در دوران کودکی و بزرگسالی را پیش‌بینی کند. با توجه به اهمیت شیرمادر و نقش آن در سلامت آینده‌ی کودکان، پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ارتباط تغذیه‌ی انحصاری با شیرمادر و طول مدت شیردهی با وزن کودکان
24 ماهه در استان زنجان انجام شد.

روش بررسی: داده‌های این مطالعه‌ی مقطعی برگرفته از پرونده‌ی کودکان 24 ماهه تحت پوشش مراکز خدمات بهداشتی و درمانی شهری و روستای استان زنجان در سال‌های 89 تا 90 بود. این پرونده‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون ترتیبی با مدل شانس متناسب، آزمون کای دو و به کمک نرم‌افزار Stata.12 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

یافته‌ها: از 8456 کودک 24 ماهه شرکت کننده در این مطالعه 4146 نفر (49 درصد) دختر بودند. میانگین و انحراف معیار سن مادران 4/5±1/27 سال و میانگین طول مدت تغذیه انحصاری 4/1±7/4 ماه و طول مدت شیردهی مادر 8/5± 3/20 ماه بود.همچنین میانگین و خطای معیار وزن کودکان 2/13±11939 گرم بود. تغذیه‌ی انحصاری با شیر مادر و طول مدت شیردهی با وزن کودکان ارتباط معکوس داشت (1 00/0P<).

نتیجه‌گیری: در این مطالعه تغذیه با شیرمادر اثر محافظتی بر روی چاقی کودکان در سن 24 ماهگی دارد. لذا ترویج وتشویق تغذیه‌ی انحصاری و تداوم تغذیه با شیر مادر تا 24 ماهگی توصیه می‌گردد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پیشرفت‌های تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb