جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای کریمی افشار

رعناالسادات حیدری، دکتر منصور صاحب الزمانی، دکتر فاطمه کریمی افشار،
دوره 26، شماره 117 - ( 7-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: کمردرد مزمن غیراختصاصی شایع‌ترین نوع کمردرد مزمن می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر 8 هفته تمرین‌های ثبات مرکزی روی توپ سوئیسبال و معلق بر میزان درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی بود.
روش بررسی: آزمودنی‌ها به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و به‌طور تصادفی به گروه‌های تمرین روی توپ (تعداد: 11 نفر، سن: 2/7±3/36 سال)، تمرین معلق (تعداد: 11 نفر، سن: 1/8±9/35 سال) و کنترل (تعداد: 10 نفر، سن: 6/7±9/32 سال) تقسیم شدند. هر یک از گروه‌های تجربی به مدت 8 هفته پروتکل تمرینی خود را انجام دادند، در این مدت گروه کنترل هیچ‌گونه تمرینی را تجربه نکرد. کیفیت زندگی و درد به ترتیب توسط پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) و پرسشنامه استاندارد درد کیوبک ارزیابی شد. دادههای حاصل از آزمون با استفاده از نرم ‌افزار آماری SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون سنجش ترکیبی مکرر و غیرپارامتریک نشان داد که درد و ابعاد کلی سلامت جسمانی و روانی کیفیت زندگی در گروه‌های تجربی از پیش‌آزمون به پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری داشته است، امّا این تفاوت در گروه کنترل مشاهده نشد. همچنین در مقایسه بین گروهی، بین درد و ابعاد کلی سلامت جسمانی و روانی کیفیت زندگی در گروه‌های تجربی و کنترل اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (به ترتیب 002/0=P، 001/0>P  و001/0>P)، اما این اختلاف بین دو گروه تجربی، مشاهده نگردید، در حالی که میزان تغییرات میانگین درد و کیفیت زندگی در گروه معلق نسبت به گروه روی توپ بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش و تعداد کم نمونه‌ها، ممکن است هر دو پروتکل تمرینی در بهبود کیفیت زندگی و کاهش درد، علی‌رغم بالاتر بودن اثر بخشی تمرین‌ها معلق در حد اختلاف میانگین‌ها، تاثیر مشابهی داشته باشند.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb