جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای گشمردی

دکتر مختار مختار ی، دکتر مهرداد شریعتی، نوشین گشمردی،
دوره 13، شماره 51 - ( تير 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: روی ازجمله فلزات سنگین می باشد که به عنوان آلوده کننده‌ی محیطی شناخته شده است. بر اساس نتایج تحقیقات مقادیر بیش از حد این فلز ممکن است بر فعالیت طبیعی غدد درون ریز و فعالیت‌های متابولیکی بدن اثر داشته باشد. از این رو تحقیق حاضر با هدف تعیین تاثیر مقادیر مختلف روی بر عملکرد غده‌ی تیروئید و آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی نر بالغ در سال 1383 در کازرون انجام گرفت. روش بررسی: در این تحقیق تجربی 40 سرموش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار در قالب گروه‌های تجربی، شاهد و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه‌های تجربی در سه گروه مختلف، روی را به صورت سولفات روی و به میزان 20،40 و 80 میلی‌گرم بر کیلو گرم به صورت دهانی و به مدت 15 روز دریافت کردند. گروه شاهد یک میلی‌لیتر آب مقطر دریافت نمود و گروه کنترل هیچ ماده ای دریافت نکرد . در پایان روز پانزدهم از ناحیه‌ی بطنی قلب خون‌گیری به عمل آمد و غلظت هورمون‌هایT3 ،T4 و TSH وآنزیم‌های AST ،ALT و ALP با استفاده از روش الیزا و کیت های تجارتی اندازه گیری شد و نتایج با استفاده از آزمون توکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان داد غلظت هورمون T3 وآنزیم ALP درگروه‌های تجربی نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی‌داری ندارند. در حالی که غلظت هورمون T4 درگروه تجربی یک (20 میلی‌گرم بر کیلو گرم سولفات روی) نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان می‌دهد (05/0P<). غلظت هورمون TSH بین گروه‌های تجربی و کنترل کاهش معنی‌داری نشان داد (05/0P<). غلظت سرمی آنزیم‌های AST وALT در گروه تجربی یک نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌دار ودرگروه‌های تجربی 2 و 3 (40 و 80 میلی‌گرم بر کیلو گرم سولفات روی) کاهش معنی داری نشان ‌داد (05/0P<). نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاکی از آن است که روی بر فعالیت غده‌ی تیروئید اثر دارد و فعالیت آنزیم َ5 ـ دیدیناز را ازطریق اتصال به گروه سولفیدریل آن مهار می کند و باعث کاهش تبدیل T4 به T3 و هم‌چنین موجب کاهش TSH می‌شود. از طرفی روی باعث آسیب غشای پلاسمایی و افزایش میزان آنزیم‌های AST و ALT می‌گردد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb