جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای یادگاری

دکتر مینا شعبانی، دکتر امیر یادگاری،
دوره 13، شماره 51 - ( تير 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: اختلال کمبود توجه و بیش فعالی شایع‌ترین و شناخته شده ترین اختلال روان پزشکی در بین کودکان و نوجوانان می‌باشد. نظر به اهمیت این اختلال در کودکان و عوارض ناشی از آن، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین شیوع اختلال بیش فعالی و کمبود توجه در دانش آموزان ابتدایی شهر زنجان در سال تحصیلی 84 ـ 1383 انجام شد. روش بررسی: این مطالعه‌ی مقطعی بر روی 428 دانش‌آموز ابتدایی که به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شده بودند، انجام گرفت. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌ی 38 و 48 سوالی کانرز مربوط به آموزگار و والدین استفاده شد. جهت تعیین اختلال بیش فعالی از آنالیز توام پرسش نامه های آموزگار و والدین استفاده شد و برای تعیین فراوانی اضطراب و اختلالات روان تنی از پرسش نامه‌ی والدین استفاده گردید. رابطه‌ی این مشکلات با برخی عوامل جمعیت شناختی با استفاده از آزمون کای دو مورد بررسی قرار گرفت . یافته‌ها : میزان فراوانی اختلال کمبود توجه و بیش فعالی، اختلال اضطرابی و اختلال روان تنی با استفاده از پرسش‌نامه‌ی 48 سؤالی به ترتیب 1/9، 9/14 و 8/2 درصد به دست آمد. اختلال بیش فعالی با استفاده از پرسش‌نامه‌ی 48 سؤالی، 2/12 درصد محاسبه شد و 9/4 درصد از نمونه‌ها از هر دو پرسش‌نامه، امتیاز معنی دار کسب کردند. نسبت شیوع بیش فعالی، اختلال اضطرابی و اختلال روان تنی در پسرها نسبت به دخترها بیشتر بود، که از لحاظ آماری معنی‌دار نبود. اختلال بیش فعالی به طور معنی‌داری با اختلال اضطرابی (001/0= P)، وضعیت تحصیلی بد دانش‌آموز (001/0 = P)، و نیز سابقه‌ی اختلال روان‌ پزشکی در برادر یا خواهر دانش آموز (004/0 = P) همراهی داشت. بقیه‌ی متغیرها (شغل پدر، تعداد اعضای خانواده، وضعیت مسکن، سابقه‌ی بیماری روان‌ پزشکی پدر یا مادر و پایه‌ی تحصیلی) ارتباط معنی داری با اختلالات نداشتند . نتیجه‌گیری: اختلال کمبود توجه وبیش فعالی دارای شیوع متوسط در جامعه‌ی مورد مطالعه است. علیرغم آن که پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی غربال‌گری بر پایه‌ی پرسش نامه بوده و تشخیص قطعی بر اساس مصاحبه‌ی روان پزشکی و بررسی دقیق علایم حاصل خواهد شد، اما نتایج حاصل، بیان‌گر اهمیت شناخت سریع و به موقع این اختلال و آگاه سازی والدین و اولیای مدرسه درباره این مشکلات می‌باشد.


بهمن فولادی، دکتر محمد حسین یادگاری، دکتر معصومه رجبی بذل، دکتر اصغر فضائلی، دکتر مرتضی هاشم زاده چالشتری،
دوره 23، شماره 98 - ( 3-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: عفونت های کاندیدایی از مهمترین و شایع‌ترین عوامل ولوواژینیت در زنان است. با توجه به تفاوت های اشکال بالینی کاندیدیازیس و احتمال ارتباط گونه‌های مختلف کاندیدا، این مطالعه به منظور شناسایی دقیق گونه های کاندیدای جدا شده از بیماران با استفاده از روش‌های کشت و آنالیز مولکولی طراحی گردید. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 350 بیمار مشکوک به ولوواژینیت با علائم بالینی متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه های واژینال تهیه و پس از مشاهده مستقیم در پتاس 10% و کشت اختصاصی در محیط های SDA، کروم آگار و کورن میل آگار، تست جرم تیوب و همچنین آزمون PCR-RFLP بر روی قطعه ITS1-5S-ITS2 گونه های کاندیدا شناسایی شد. یافته ها: از 350 نمونه کشت داده شده تعداد 165 مورد (14/47%) از نظر کاندیدا، شامل 5/71% کاندیدیازیس عود کننده و 5/28% فرم حاد، مثبت بود. شش گونه کاندیدا در نمونه ها شناسایی شد که عبارتند از: کاندیدا آلبیکنس 6/60%، کاندیدا دابلینینسیس 6/3%، کاندیدا گلابراتا 23%، کاندیدا کروزئی 9/10%، کاندیدا پاراپسیلوزیس 6/0% و کاندیدا تروپیکالیس 2/1%. در 100 بیمار مبتلا به کاندیدا آلبیکنس، 44% شکل شدید و 56% شکل خفیف تا متوسط بیماری و در گروه غیر کاندیدا آلبیکنس 5/61% شکل شدید و 5/38% شکل خفیف تا متوسط و دارای اختلاف معنی دار با گروه قبلی بود (P=0.028). رابطه معنی‌داری بین برخی عوامل مستعد کننده (دیابت و مصرف آنتی بیوتیک) و ابتلا به عفونت وجود داشت (P<0/0001). نتیجه گیری: این مطالعه شیوع بالایی از عفونت کاندیدایی در زنان مبتلا به ولوواژینیت در جنوبشرق ایران را نشان داد. گونه های مختلف کاندیدا شناسایی شد که کاندیدا آلبیکنس و سپس کاندیدا گلابراتا به عنوان شایع‌ترین عوامل بودند. با توجه به افزایش شیوع گونه‌های غیر آلبیکنس بهتر است با استفاده از روش های اختصاصی بالاخص روش‌های مولکولی، تشخیص دقیق و شناسایی گونه‌های مسوول بیماری عملی گردد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb