جستجو در مقالات منتشر شده


14 نتیجه برای یوسفی

دكتر مهران یوسفی ،
دوره 8، شماره 30 - ( دو فصلنامه 30-31 1379 )
چکیده


دكتر فریدون حیدر پور ، دكتر احمد رستمی ، دكتر جلال درخشنده ، دكتر احمد سبحان ، دكتر مهران یوسفی ،
دوره 8، شماره 33 - ( 10-1379 )
چکیده


دكتر رسول یوسفی مشعوف،
دوره 8، شماره 33 - ( 10-1379 )
چکیده


دکتر شمس وزیریان، دکتر سیدابوالحسن سیدزاده، دکتر پارسا یوسفی چایجان،
دوره 12، شماره 48 - ( 7-1383 )
چکیده

خلاصه سابقه وهدف: عفونت‌ ادراری یکی ازشایع‌ترین عفونت‌های کودکان و شیر خواران می‌باشد. از آنجا که درمان استاندارد منجر به بستری شدن و دریافت ‌آنتی‌بیوتیک ‌وریدی‌ می‌گردد، استفاده از درمان سرپایی یک روش مطلوب می‌باشد که از خطر عفونت‌های بیمارستانی و صرف هزینه‌ی بالا پیشگیری می‌کند. از این رو مطالعه‌ی حاضر به منظور تعیین اثر سوسپانسیون سفیکسیم در درمان پیلونفریت حاد کودکان، در سال 1381 تا 1383 در کرمانشاه انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی کار آزمایی بالینی، 60 کودک بیمار بالاتر از یک سال و دارای تب و عفونت ادراری فوقانی مورد بررسی قرار گرفتند. یک گروه (30 نفر) تحت درمان با شربت سفیکسیم به مقدار 8 میلی‌گرم بر کیلوگرم به مدت 14 روز (7 روز اول در بیمارستان و 7 روز در منزل) و گروه دیگر تحت درمان استاندارد با آمپی‌سیلین (100 میلی‌گرم بر کیلو گرم) و جنتامایسین (5/2 میلی‌گرم بر کیلو گرم) 7 روز در بیمارستان و7 روز با شربت کوتریموکسازول (7 تا 10 میلی‌گرم بر کیلو گرم) قرار گرفتند. پاسخ به درمان از دو جنبه‌ی منفی شدن کشت ادرار و قطع تب و بررسی عوارض احتمالی شامل تعداد موارد عود و یا ایجاد اسکار در بافت کلیه بررسی شد. اطلاعات با استفاده از آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که کشت ادرار 9 بیمار (30 درصد) در گروه درمان با شربت سفیکسیم و یک بیمار (3/3 درصد) در گروه درمان استاندارد منفی نشد (012/0 P=). متوسط زمان قطع تب در هر دو گروه، 48 تا 60 ساعت بود. عود بیماری در درمان با سفیکسیم 7/16درصد و در بیماران تحت درمان استاندارد 10 درصد بود که اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود. اسکار کلیوی ایجاد شده پس از 6 ماه، درکودکان تحت درمان با شربت سفیکسیم 3/8 درصد و در کودکان تحت درمان با روش استاندارد 1/7 درصد بود (08/0P=). نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: با توجه به 30 درصد شکست درمان در بیماران تحت درمان با سفیکسیم خوراکی، استفاده از این دارو جهت درمان سرپایی موارد پیلونفریت حاد توصیه نمی شود. انجام تحقیقات بیشتر پیشنهاد می‌گردد. واژگان کلیدی: عفونت ادراری، سفیکسیم، درمان دارویی، درمان سرپایی


دکتر محمد حسین شاه حسینی، دکتر مسعود مردانی، زهرا حسینی، دکتر حمید رضا خرم خورشید، امیر عباس رحیمی، دکتر جلیل وند- یوسفی،
دوره 14، شماره 56 - ( مهر 1385 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: مایکوپلاسما پنومونیه عامل گرفتاری‌های تنفسی مانند گلودرد، فارنژیت، رینیت، تراکئوبرونشیت و هم‌چنین مسئول بیش از بیست درصد موارد پنومونی‌های کسب شده از جامعه است. روش‌های متداول تشخیص مایکوپلاسما پنومونیه دارای محدودیت‌هایی است، بنابراین نیاز به به‌کارگیری روش‌های دقیق دیگر کاملاً احساس می‌گردد. روش‌های مولکولی، از جمله واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) دارای پتانسیل زیادی جهت تشخیص دقیق و سریع این عامل بیماری‌زا بوده و در نتیجه می‌توانند امکان شروع هر چه سریع‌تر درمان آنتی‌بیوتیکی بیماری را فراهم نمایند. در این مطالعه سعی شده است روش کشت و PCR مقایسه شده و یک روش سریع و عملی PCR برای شناسایی مایکوپلاسما پنومونیه طراحی و بررسی شود. روش بررسی: بر روی نمونه‌های کلینیکی 100 بیمار که با شکایات تنفسی به بیمارستان مراجعه کرده بودند، کشت وPCR انجام شد. یک روش PCR حساس با استفاده از پرایمرهای P4A و P4B و هدف ژنی P1 cytadhesin ، طراحی و بر روی نمونه‌های سوآپ جمع‌آوری شده از بیماران به‌کار گرفته‌ شد. محصول PCR (bp 345) به‌وسیله‌ی روش PCR-Cloning در پلاسمید pTZ57R کلون گردید و جهت تعیین توالی مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها: همه نمونه‌های کشت مثبت دارای نتیجه‌ی PCR مثبت هم بودند. در 33 نمونه‌ی دیگر که از نظر کشت منفی بودند آزمایش PCR مثبت بود، در نتیجه 43 نمونه از 100 نمونه (43درصد) دارای نتیجه‌ی مستقیم مثبت PCR بودند. حد شناسایی سنجش مولکولی حاضر در حد 10 ارگانیسم مایکوپلاسما پنومونیه ارزیابی شد. در عین حال با 11 نمونه مایکوپلاسمای مورد استفاده و همین‌طور 17 گونه‌ی باکتریایی دیگر مورد استفاده در آزمون ویژگی هیچ محصولی تکثیر نگردید. نتیجه‌گیری: این مطالعه دلالت بر این موضوع دارد که PCR یک روش حساس و قابل اعتماد برای تشخیص سریع مایکوپلاسما پنومونیه در نمونه‌های عفونت‌های تنفسی است. دکترای تخصصی بیوتکنولوژی (فرآورده‌های بیولوژیک)، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار/شهر قدس * متخصص عفونی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ** کارشناس ارشد میکروبیولوژی، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار/ شهر قدس *** متخصص ژنتیک، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی **** کارشناس ارشد ژنتیک، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار/ شهر قدس ***** دکترای تخصصی میکروبیولوژی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ******


دکتر کاظم ندافی، دکتر مسعود یوسفیان، دکتر علیرضا مصداق نیا، دکتر امیر حسین محوی، اسرافیل عسگری،
دوره 16، شماره 62 - ( 1-1387 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: آلودگی صوتی در شهرها یکی از مشکلات مهم زیست‌محیطی است که موجب اثرات زیان‌آوری نظیر افت شنوایی، اختلال در خواب، افزایش فشار خون و ناراحتی‌های گوارشی در مردم شهر می‌شود. به منظور پیشگیری از این اثرات و دسترسی به استانداردهای توصیه شده، اندازه‌گیری آلودگی صوتی در شهرها امری ضروری‌ است. این پژوهش با هدف بررسی آلودگی صوتی در شهر زنجان در سال 1386 انجام گرفته است. روش بررسی: جهت اندازه‌گیری تراز فشار صوت در مجموع 64 نمونه در طی 2 هفته نمونه‌برداری طبق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق مسکونی و تجاری نمونه‌برداری شد، که این 64 نمونه از 16 محل و برای هر محل در 4 نوبت صبح، ظهر، عصر و شب نمونه‌برداری شده‌است. شاخص‌های صدا در شبکه‌ی وزنی A قرائت شد. در این تحقیق اندازه‌گیری‌ها در ایستگاه‌های مورد نظر توسط دستگاه صداسنج مدل (Cel-268) صورت گرفت. یافته‌ها: حداکثر مقدار تراز معادل فشار صوت در مدت زمان 30 دقیقه اندازه‌گیری شده در شبکه‌ی وزنی A نیز در طول زمان اندازه‌گیری شب مربوط به چهارراه صدرجهان به مقدار 72 دسی‌بل و در طول روز مربوط به چهارراه سعدی به مقدار 7/77 دسی‌بل به ‌دست آمد. از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری بین مقادیر تراز معادل فشار صوت شب با مقادیر تراز معادل فشار صوت ظهر و عصر به ترتیب با P-value های 046/0 و 035/0 مشاهده شد ولی از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری بین مقادیر TNI و NPL در بین 4 نوبت شبانه‌روز به ترتیب با P-value های 054/0 و 052/0 مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به ‌دست آمده مشخص شد که شهر زنجان آلودگی صوتی بالایی در مناطق مسکونی- تجاری دارد و در مقایسه با استانداردها در اکثر موارد بالاتر از استاندارد است. در ضمن نتایج به ‌دست آمده از این تحقیق با نتایج سایر مطالعات صورت گرفته در کشور هم‌خوانی دارد.


فاطمه رضائیان، فرناز ضامن میلانی، سیده فائزه میر یوسفی عطا، دکتر عباسعلی جعفری، دکتر عبدالحسن کاظمی، دکتر جواد مهتدی‌نیا، دکتر رضا مهدوی، مرتضی واحد جباری، سید جمال قائم مقامی، دکتر علی رضا استاد رحیمی،
دوره 17، شماره 68 - ( 7-1388 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: آلودگی گندم‌های نگهداری شده به کپک‌های مولد زرالنون بیانگر خطر سلامتی در مصرف کنندگان می‌باشد که توجه مسئولین سلامت مواد غذایی و قانون گذاران این حوزه را به خود جلب کرده است. زرالنون، مایکوتوکسینی استروژنیک و غیراستروئیدی است که در انسان و حیوانات اختلالاتی مانند بلوغ زودرس جنسی، بزرگی پستان، تغییر وزن غدد، عدم توازن هورمونی، سرطان پستان و سرویکس، نازایی، کاهش باروری و وزن نوزادان و سقط به وجود می‌آورد. انواع کپک فوزاریوم و به طور عمده فوزاریوم گرامیناروم و فوزاریوم کالموروم، مولد این سم می‌باشد. با توجه به اهمیت موضوع، آلودگی گندم‌های انبار شده به قارچ‌های مولد این مایکوتوکسین بررسی گردید. روش بررسی: 162 نمونه از گندم‌های انبار شده استان با ثبت اطلاعات مربوطه جمع‌آوری گردید. آلودگی نمونه‌ها با آزمایش مستقیم، کشت و اسلاید کالچر بررسی شد. یافته‌ها: از 162 نمونه‌ی گندم، دو نمونه استریل و شش نمونه آلودگی باکتریال داشتند. بیشترین آلودگی قارچی، مربوط به آلودگی نمونه‌ها با آسپرژیلوس نیجر (43 درصد) و سپس کپک‌های موکوراسه، پنیسیلیوم، انواع دیگر آسپرژیلوس‌ها، انواع کپک‌های شفاف و سیاه، انواع مخمرها و شبه مخمرها بود. با توجه به تاکید این پژوهش بر آلودگی گندم‌ها به زرالنون، آلودگی 55 نمونه (34 درصد) از مجموع 162 نمونه به کپک‌های مولدزرالنون یعنی فوزاریوم شناسایی شد. نتیجه‌گیری: با وجود مخاطرات ناشی از آلودگی غلات و به‌ویژه گندم به زرالنون، مطالعه‌ی جامعی در مورد آلودگی غلات به زرالنون در ایران صورت نگرفته است و با عنایت به نقش زرالنون در اختلالات ناباروری و سایر عوارض میکوتوکسیکوزیس، لزوم انجام مطالعات تکمیلی و اجرای روش‌های حذف و یا کاهش مایکوتوکسین‌ها در مواد غذایی پر مصرف مانند غلات در کشور ضرورت بیشتری می‌یابد.


دکتر پارسا یوسفی، دکتر علی سیروس، زهرا مقدسی، دکتر فاطمه دره، اعظم آراوند،
دوره 19، شماره 76 - ( 3-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: عفونت‌ دستگاه ادراری یکی از بیماری‌های شایع دوران کودکی است که می‌تواند عوارض جدی ایجاد کند. هدف از این تحقیق، بررسی میزان عود UTI در کودکان 1 ماه تا 12 سال مبتلا به عفونت ادراری بدون اختلالات مادرزادی به مدت سه ماه بعد از اتمام درمان ‌بود. روش بررسی: مطالعه به‌صورت نمونه‌گیری ساده و توصیفی _ مقطعی انجام شد. به مدت 3 ماه بعد از اتمام درمان جهت تعیین میزان بروز عود و عفونت مجدد در کودکان زیر 1 سال، 1 تا 6 سال و 6 سال تا 12 سال به تفکیک جنسی مبتلا به عفونت ادراری بدون اختلالات مادرزادی مراجعه کننده به کلینیک اطفال بیمارستان امیرکبیر اراک پی‌گیری انجام گردید. یافته‌ها: از تعداد 250 مورد کودک مبتلا به UTI بدون اختلالات مادرزادی مراجعه کننده، 224 دختر (6/89 درصد) و 26 پسر (4/10 درصد) بودند. تعداد موارد عود، 17 نفر (8/6 درصد) بود که 15 مورد Relapse (2/88 درصد) و 2 مورد Reinfection (7/11 درصد) بود. در گروه سنی زیر 1 سال 2 مورد (7/11 درصد) عود، در گروه سنی بین 1 تا 6 سال 14 مورد (6/82 درصد) و در گروه سنی 6 تا12 سال 1 مورد (8/5 درصد) عود وجود داشت. ضمنا عود در ماه اول پس از قطع درمان وجود نداشت و بیشتر عود مربوط به ماه سوم (65 درصد) بود. نتیجه‌گیری: به علت شیوع کم عود عفونت ادراری، درمان پروفیلاکسی در موارد بدون علت زمینه‌ای توصیه نمی‌شود و در کودکان و شیرخواران بدون علت زمینه‌ای وآنومالی مادرزادی کلیوی می‌توان با آموزش‌های لازم از عفونت ادراری پیشگیری نمود.


دکتر پارسا یوسفی، محمد‌رضا فیروزی فر، دکتر فاطمه دره،
دوره 20، شماره 82 - ( 5-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: بی‌اختیاری شبانه‌ی ادراری یکی از شایع‌ترین مشکلات کودکان می‌باشد و اتیولوژی این بیماری هنوز به‌طور کامل شناخته نشده است؛ احتمالا این وضعیت یک اتیولوژی مولتی فاکتوریال دارد. مطالعاتی وجود دارد که مطرح کننده‌ی این امر است که بچه‌های دچار شب ادراری رشد خطی آهسته‌تر و ضعیف‌تری نسبت به سایر کودکان دارند. هدف ما از این مطالعه مقایسه‌‌ی تکامل کودکان دچار شب ادراری اولیه با کودکان نرمال در یک محدوده‌ی سنی که بیشترین شیوع این بیماری وجود دارد، بود. روش بررسی: در این مطالعه‌ی توصیفی - تحلیلی، تعداد 100 کودک که در سن 6 سالگی بودند، و دچار بی‌اختیاری ادرار شبانه بودند، به‌عنوان گروه مورد، وارد مطالعه شدند و از لحاظ تکامل بر اساس پرسشنامه‌ی سنین و مراحل (ASQ) مورد بررسی قرار گرفتند. برای گروه کنترل به‌صورت همزمان و با رعایت همسانی جنسیتی، از کودکان 6 ساله‌ای که به عللی غیر از شب ادراری به‌درمانگاه بیمارستان مراجعه نموده بودند، استفاده گردید. یافته‌ها: از 100 بیمار مبتلا به شب ادراری اولیه، تعداد 76 نفر پسر و 24 نفر دختر بودند. در پنج محور شخصی اجتماعی، مهارت حل مساله، حرکات خشن، حرکات ظریف و ارتباطات، کودکان دچار شب ادراری اولیه به‌طور کاملا معنی‌داری از لحاظ تکاملی و رشد عقب‌تر از کودکان طبیعی بودند (P<0/0001 وP<0/007 ). نتیجه‌گیری: کودکان دچار شب ادراری اولیه از لحاظ تکاملی و رشد عقب‌تر از کودکان نرمال بودند. این بیماری می‌تواند یک بیماری تکاملی در سیستم عصبی مرکزی باشد.


دکتر رحیم یوسفی، حمید اصغری، الهه طغیانی،
دوره 24، شماره 107 - ( 6-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: بیماری‌های قلب و عروق از شایع‌ترین بیماری‌ها در ممالک پیشرفته می‌باشند و در سایر کشورها به‌سرعت در حال افزایش هستند. از آنجا که بیماری قلبی و عروقی روان تنی محسوب می‌شوند در بررسی عوامل موثر در پیدایش آن باید به ترکیبی از عوامل زیستی و روانی توجه داشت. هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی طرح واره‌های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان در بیماران قلبی و افراد عادی بود.

روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه پس‌رویدادی می‌باشد که به روش مقطعی انجام شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر کلیه‌ی بیماران قلبی مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر ارومیه در سال 1392 بود. از جامعه‌ی فوق تعداد 96 بیمار دارای تشخیص بیماری قلبی- عروقی به شیوه‌ی هدفمند انتخاب شدند. گروه افراد عادی (92=N) نیز از همراهان بیماران به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. به‌منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. در این پژوهش از پرسشنامه‌ی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، نسخه‌ی کوتاه پرسشنامه طرح‌واره‌های ناسازگار یانگ (YSQ-SF) و پرسشنامه‌ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) استفاده شد.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد تفاوت دو گروه در طرح‌واره‌های حوزه محدودیت‌های مختل، هشداری معنادار می‌باشد، همچنین تفاوت دو گروه مبتلا به بیماری قلبی و گروه عادی تنها در دو طرح واره بازداری هیجانی و خویشتن‌داری/ خود انضباطی ضعیف معنادار بود. بین دو گروه از لحاظ سبک‌های تنظیم هیجان تفاوت معناداری یافت نشد.

نتیجه‌گیری: طرح واره‌های ناسازگار اولیه از عوامل شخصیتی تاثیرگذار در اختلالات قلبی عروقی است و باید به نقش آن‌ها در این اختلالات توجه کرد.


سمیرا تراشی، دکتر حسین گودرزی، دکتر علی هاشمی، ندا یوسفی نوجوکامبری، مهرزاد صدرالدین امین، الهه تاکی، محبوبه ستارزاده،
دوره 25، شماره 108 - ( 1-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: فعالیت پمپ‌های ترشحی از مهم‌ترین مکانیسم‌های مقاومت در سودوموناس آئروژینوزا می‌باشد که مانع تجمع دارو درون باکتری می‌گردد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی اثر مهارکننده‌ی کربونیل سیانید 3-کلروفنیل هیدرازون (CCCP) و تعیین میزان بیان پمپ ترشحی MexCD-oprJ در سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید مطهری شهر تهران در سال‌های 93 تا 94 بود.

روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی بر روی 100 ایزوله‌ی سودوموناس آئروژینوزا از بیماران دچار سوختگی بستری در بیمارستان شهید مطهری انجام گرفت. تست‌های آنتی‌بیوگرام با استفاده از روش‌های دیسک دیفیوژن و میکرودایلوشن براث براساس رهنمودهای CLSI و بررسی اثر مهارکننده کربونیل سیانید 3-کلروفنیل هیدرازون (CCCP) به روش میکرودایلوشن براث انجام گردید. میزان بیان پمپ ترشحی MexCD-oprJ با تکنیک
Real-Time PCR تعیین شد و درنهایت جهش‌های ژن nfxB با روش‌های PCR و Sequencing تعیین گردید.

یافته‌ها: از مجموع 100 ایزوله‌ی سودوموناس آئروژینوزا، بیشترین حساسیت و مقاومت به ترتیب نسبت به کلیستین (100 درصد) و تیکارسیلین
(98 درصد)
گزارش شد و در 16 ایزوله، اثر مهاری کربونیل سیانید 3-کلروفنیل هیدرازون دیده شد. نتایج Real-time PCR برای این ایزوله‌ها،
افزایش بیان محدوده‌ی 34/15-26/0 برابری (میانگین 1/4 برابر) را مشخص کرد و تعیین سکانس توالی
nfxB، تغییر لوسین به پرولین را در موقعیت
14 نشان داد.

نتیجه گیری: افزایش بیان پمپ ترشحی MexCD-oprJ در این مطالعه گواهی بر گسترش موتانت‌های nfxB در عفونت‌های سوختگی می‌باشد، بنابراین مهارکننده‌ی کربونیل سیانید 3-کلروفنیل هیدرازون جهت تداخل در عملکرد این پمپ‌ها می‌تواند مفید باشد.


ویدا یوسفی اصل، دکتر یوسف مرسلی، دکتر محسن داداشی،
دوره 26، شماره 114 - ( 1-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: اختلال وسواسی جبری (OCD) از اختلالات روانی است که ویژگی اصلی آن وجود وسواس‌های فکری یا عملی مکرر و شدید است که باعث رنج و عذاب زیادی می‌شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی اثربخشی درمان‌هایERP  و tDCS در کاهش علائم و نشانه‌های اضطراب و افزایش عملکرد کلی مبتلایان به OCD بود.
روش بررسی: این پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری و جامعه‌ی آماری شامل مراجعه کنندگان به کلینیک روان‌پزشکی و روان شناسی بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی زنجان بود که از این تعداد، 20 بیمار مبتلا به OCD به‌صورت نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به روش تصادفی ساده در دو گروه جای داده شدند و درمان ERP و tDCS بین دو گروه انجام و مورد مقایسه قرار گرفت. آزمودنی‌ها پیش از درمان، پس از آن و در پیگیری یک ماهه و دو ماهه پرسشنامه BAI را تکمیل و از لحاظ عملکرد بر اساس معیار GAFs ارزیابی شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: در مرحله‌ی پس‌آزمون هر چند در علائم اضطراب بین گروه ERP و tDCS تفاوت معناداری وجود ندارد، در عملکرد کلی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P<).
نتیجه‌گیری: هرچند تفاوت بین درمان‌ها از لحاظ آماری معنادار نیست، ترکیب ERP و دارودرمانی از نظر بالینی در کاهش علائم و نشانه‌های اضطراب و افزایش عملکرد کلی مبتلایان به OCD موثرتر از ترکیب tDCS و دارودرمانی است.
 
دکتر محسن داداشی، دکتر سعید ممتازی، ویدا یوسفی اصل، دکتر بنفشه غرایی، دکتر علی اصغر اصغر نژاد،
دوره 26، شماره 115 - ( 3-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: اختلال استرس پس از سانحه ((PTSD واکنش‌های حاد روان‌شناختی در برابر رویدادهای سانحه آمیز شدید است. درمان‌های غیر دارویی خط اول درمان PTSD در نظر گرفته می‌شوند و به‌طور اساسی باید مکمل برنامه‌های درمانی بیماران مبتلابهPTSD باشد. با این وجود، بعضی از بیماران به درمان‌های غیر دارویی پاسخ کافی نمی‌دهند. هدف پژوهش حاضر مقایسه کارایی و اثربخشی ترکیب دارودرمانی با فرا شناخت درمانی و دارودرمانی به تنهایی در کاهش شدت و علائم PTSD بود.
روش بررسی: جامعه‌ی این پژوهش مراجعه کنندگان به مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شهید بهشتی استان زنجان بودند و نوع پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی تک موردی و از نوع خط پایه چندگانه است. به‌منظور بررسی، شش آزمودنی مرد به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و به‌تصادف در دو گروه جای داده شدند. آزمودنی‌ها در مرحله‌ی پیش از درمان (خط پایه) و در طی جلسه‌های چهارم، هشتم و پس از درمان و مرحله‌ی پیگیری (1 ماهه و 2 ماهه) پرسش‌نامه‌های مقیاس اجرایی بالینی اختلال تنیدگی پس از ضربه (CAPS) اضطراب بک (BAI)، فراشناخت‌های منفی (MCQ-30)، هم‌چنین مقیاس واحدهای ذهنی ناراحتی (SUDS) و عملکرد روان‌شناختی (GAFS) را تکمیل نمودند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که هر دو روش (ترکیب دارودرمانی با فراشناخت درمانی و دارودرمانی) در درمان اختلال استرس پس از سانحه موثر بوده و این اثربخشی در مورد روش اول (ترکیب دارودرمانی با فراشناخت درمانی) بیشتر بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ترکیب دارودرمانی با فراشناخت درمانی در کاهش علائم و نشانه‌های اضطرابی مبتلایان به PTSD موثرتر از دارودرمانی به تنهایی است. همچنین این درمان ترکیبی باعث کاهش میزان ناراحتی و بهبود عملکرد کلی مبتلایان می‌شود.
 
فاطمه توانایی یوسفیان، طیبه پور غزنین، دکتر مهناز امینی، دکتر امین اظهری، سید رضا مظلوم،
دوره 26، شماره 115 - ( 3-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: باتوجه به شیوع بالای بیماری انسدادی مزمن ریه و تاثیر تکنیک‌های بازتوانی در ارتقای وضعیت بالینی این بیماران، با عدم استقبال آنها از برنامه‌ی بازتوانی در بیمارستان مواجه هستیم، لذا مطالعه‌ی حاضر به منظور تسهیل انجام بازتوانی در منزل، به‌مقایسه تاثیر بازتوانی ریه در بیمارستان و منزل بر بهبود مسافت طی شده در 6 دقیقه توسط  بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه انجام گرفت.
روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت کارآزمایی بالینی (IRCT2015010720600N1) انجام شد. در این پژوهش 60 بیمار مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تهران مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران به روش تخصیص تصادفی به دو گروه 30 نفره تقسیم شدند. برنامه بازتوانی ریه به مدت 8 هفته اجرا شد. گروه بازتوانی در بیمارستان تمرینات را در مرکز بازتوانی و گروه بازتوانی در منزل تمرینات را بدون نظارت مستقیم در منزل خود انجام دادند. در پیش و پس از آزمون مسافت طی شده با ابزار 6 دقیقه راه رفتن اندازه گیری شد. تحلیل داده‌ها توسط نرم افزارSPSS نسخه 5/11 و با استفاده از آزمون‌های تی مستقل و زوجی و کای دو صورت گرفت.
یافته‌ها: برنامه بازتوانی در هر دو گروه باعث افزایش مسافت طی شده در زمان 6 دقیقه می‌شود (001/0 > P).
نتیجه گیری: یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که برنامه بازتوانی در منزل به اندازه برنامه بازتوانی در بیمارستان ، مسافت طی شده در 6 دقیقه را افزایش می‌دهد و قابلیت جایگزینی با برنامه بازتوانی در بیمارستان را دارد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb