[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: بازگشت به صفحه اصلی مرکز بازگشت به صفحه اصلی دانشگاه ::

نظرسنجی از ارباب رجوع


کد رهگیرى این فرم: P86-F116-U0-N322392          
[ چاپ فرم ]

مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی

:: لطفاً با پر نمودن فرم زیر مرکز را در ارائه خدمات شایسته یاری نمایید.

1 نام
پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 نام خانوادگی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
3 نام بخش
پاسخ را در کادر وارد کنید:
4 جنس و سن بیمار
پاسخ را در کادر وارد کنید:
5 نوع بیمه بیمار:
نوع بیمه بیمار
پاسخ را در کادر وارد کنید:
:: لطفاً پاسخ خود را انتخاب نمائید:

 


6 نحوه دسترسی به واحد های مختلف بیمارستان ؟

 کاملا راضی
 راضی
 نظری ندارم
 ناراضی
 کاملا ناراضی
7 وجود راهنمائیها و اطلاعات لازم در بدو ورود به بیمارستان ؟
پاسخ را در کادر وارد کنید:
8 نحوه برخورد ورفتار پرسنل پذیرش ؟
پاسخ را در کادر وارد کنید:
9 وجود راهنمائیها و اطلاعات لازم در بدو ورود به بیمارستان ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
10 نحوه برخورد ورفتار نگهبانان بیمارستان ؟
پاسخ را در کادر وارد کنید:
11 سرعت تشکیل پرونده توسط واحد پذیرش ؟
پاسخ را در کادر وارد کنید:
  


آدرس: زنجان – جاده گاوازنگ – مرکز آموزش درمانی آیت اله موسوی .... شماره تماس: 33130000-024 .... دورنگار: 33131203-024 .... آدرس پست الکترونیکی: mousavihospital@zums.ac.ir