برگشت به دانشگاه علوم پزشکی زنجان
   [صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: سنجش رضایتمندی کارکنان از خدمات واحد تغذیه ::

کد رهگیرى این فرم: P231-F307-U0-N336523          
[ چاپ فرم ]
:: لطفاً با پر نمودن فرم زیر مرکز را در ارائه خدمات شایسته یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:
سمت شغلی:
واحد مربوطه
سن:
تاریخ:

تاریخ شمسى:

:: در ارتباط با کیفیت و کمیت غذا هر یک از موارد زیر را چگونه ارزیابی می کنید؟

نوع غذای ارائه شده در وعده صبحانه
 ضعیف
 متوسط
 خوب
نوع غذای ارائه شده در وعده نهار
 ضعیف
 متوسط
 خوب
نوع غذاهای ارائه شده در وعده شام
 ضعیف
 متوسط
 خوب
نوع و کیفیت میان وعده های ارائه شده
 ضعیف
 متوسط
 خوب
تنوع برنامه غذایی بیمارستان
 ضعیف
 متوسط
 خوب
طعم و مزه غذا
 ضعیف
 متوسط
 خوب
شکل ظاهری و بافت غذا
 ضعیف
 متوسط
 خوب
کفایت و حجم غذا
 ضعیف
 متوسط
 خوب
مخلفات همراه غذا(ماست،سالاد،سوپ و...)
 ضعیف
 متوسط
 خوب
کیفیت نان
 ضعیف
 متوسط
 خوب
:: در ارتباط با توزیع غذا هر یک از موارد زیر را چگونه ارزیابی می کنید؟

نحوه برخورد پرسنل توزیع غذا
 ضعیف
 متوسط
 خوب
وضعیت آراستگی ظاهری و لباس پرسنل توزیع غذا
 ضعیف
 متوسط
 خوب
نوع و بهداشت ظروف توزیع غذا
 ضعیف
 متوسط
 خوب
دمای غذا در هنگام توزیع
 ضعیف
 متوسط
 خوب
زمان توزیع غذا
 ضغیف
 متوسط
 خوب
زمان جمع آوری ظروف و باقیمانده غذا
 ضعیف
 متوسط
 خوب
نحوه آرایش و سرو غذا
 ضعیف
 متوسط
 خوب


بیمارستان بوعلی‌سینا خرمدره Booali Sina Hospital of Khorramdare

پورتال مرکز آموزشی درمانی بوعلی‌سینا خرمدره