فرم ثبت نام مربيان ورزشي
[ برگشت به فرم ]
- مشخصات
1 نام و نام خانوادگی
2 مدرک تحصیلی/ مربیگری
3 رشته ورزشی
4 سابقه کار
5 تاریخ تولد

تاریخ شمسى:

6 وضعیت تاهل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مجرد
متاهل
7 آدرس و شماره تماس
8 ملاحظات (شامل سوابق ویژه و مهارت های خاص)