پرسش نامه سنجش میزان رضایت بیماران بستری در بیمارستان
[ برگشت به فرم ]
دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است
بیمار/ شهروند محترم
ضمن آرزوی سلامتی و بهروزی برای شما و خانواده محترمتان، به اطلاع می رساند دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نظر دارد جهت ارتقای سطح ارائه خدمات درمانی به بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه، از نظرات ارزشمند شما عزیزان استفاده نماید تا موجبات ارائه خدمات درمانی مطلوب تر را برای شما فراهم نماید.
در همین راستا بیماران محترم می توانند با تکمیل فرم ذیل هرگونه مشکلی را در عملکرد و ارائه خدمات در مراکز درمانی مشاهده می نمایند به معاونت درمان و اداره بازرسی دانشگاه اطلاع دهند.
بخش اول فرمها سوالات مربوط به سنجش رضایت بیمار را شامل میگردد و بخش دوم فرمها سؤالات مربوط به رعایت حقوق بیمار میباشد. سعی بر این است تا با تکمیل این فرمها توسط شما عزیزان و با ایجاد پل ارتباطی مستقیم بین مردم و مسئولین دانشگاه، از نزدیک با مشکلات مردم در بیمارستان ها آشنا شده و اقدامات مؤثری در راستای رفع نارسایی ها و افزایش رضایت مندی بیماران صورت پذیرد.
حداکثر زمان ارسال نظرات، 10 روز پس از ترخیص از بیمارستان می باشد. لطفاً با دقت به همه سؤالات زير جواب دهيد. جوابهاي شما كاملاً محرمانه باقي خواهد ماند و به پرسنل بيمارستان منتقل نمي شود.
- معرفی
1 نام و نام خانوادگی بیمار :
2 نام پدر :
3 سن بیمار :
4 محل سکونت :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
شهر
روستا
5 آیا بیمه هستید :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
6 نام بیمارستان :
7 نام بخش بستری :
8 مدت بستری (به روز) :
9 تاریخ بستری :
10 آیا قبلا در این بیمارستان بستری بوده اید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
11 نحوه بستری در بخش:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
معرفی پزشک متخصص
اورژانسی
انتقالی از سایر مراکز
درمانگاه
12 شماره تلفن همراه :
13 شماره تلفن ثابت :
- بخش اول - سوالات مربوط به رضایت بیمار
- نگهبانی
14 آیا از نحوه برخورد نگهبانان بیمارستان راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
پیش نیامده
- اطلاعات
15 آیا از راهنمایی های لازم از سوی واحد اطلاعات در بدو ورود به بیمارستان راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
پیش نیامده
16 آیا از وجود تابلوهای راهنما در قسمتهای مختلف بیمارستان رضایت دارید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
پیش نیامده
- پذیرش
17 آیا از نحوه برخورد و رفتار کارکنان پذیرش راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
پیش نیامده
18 آیا از طول مدت انتظار از زمان تشکیل پرونده تا انتقال به بخش راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
پیش نیامده
- پزشکان معالج
19 آیا از نحوه برخورد و رفتار پزشکان راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
پیش نیامده
20 آیا از حضور به موقع پزشکان در مواقع نیاز راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
پیش نیامده
21 آیا از آموزشهای ارائه شده توسط پزشکان(درطول درمان و حین ترخیص) راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
پیش نیامده
22 آیا از پاسخگویی پزشکان به سوالات خود رضایت دارید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
پیش نیامده
23 آیا ویزیت روزانه توسط پزشک معالج انجام می پذیرفت؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
پیش نیامده
24 آیا از کشیدن پرده و رعایت حریم شخصی حین انجام اقدامات پزشکی رضایت دارید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
پیش نیامده
- کادر پرستاری
25 آیا از نحوه برخورد و رفتار پرستاران راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
پیش نیامده
26 آیا از پاسخ به موقع پرستاران به زنگ اخبار رضایت دارید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
پیش نیامده
27 آیا از آموزشهای ارائه شده توسط پرستاران(بدو ورود، در طول درمان و ترخیص) راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
پیش نیامده
28 آیا از کشیدن پرده و رعایت حریم شخصی حین انجام اقدامات پرستاری راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
پیش نیامده
- خدمات تشخیصی
29 آیا در صورت نیاز به روشهای تشخیصی مانند رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن و ... از نحوه انجام آن رضایت دارید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلاً
پیش نیامده
30 آیا در صورت نیاز به انجام آزمایش، از نحوه انجام آن راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلا
پیش نیامده
31 آیا از نحوه برخورد و رفتار پرسنل در واحدهای تشخیصی (رادیوگرافی و آزمایشگاه) راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلا
پیش نیامده
32 آیا از رعایت حریم خصوصی حین انجام اقدامات تشخیصی راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلا
پیش نیامده
- محیط و خدمات بخش
33 آیا از وضعیت نظافت و تمیزی بخش راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلا
پیش نیامده
34 آیا از نحوه برخورد و رفتار کارکنان خدماتی راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلا
پیش نیامده
35 میزان رضایت شما از نحوه انتقال به بخش و یا جابجایی بین قسمت های مختلف بیمارستان چگونه است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلا
پیش نیامده
36 آیا از کیفیت و نحوه تعویض ملحفه، پتو و لباس و پاکیزگی آنها رضایت دارید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلا
پیش نیامده
37 آیا از امکانات رفاهی(تلویزیون، صندلی، آبسردکن، روشنایی، تخت، تلفن و نمازخانه، وضعیت سرمایش، گرمایش و تهویه اتاق ) رضایت دارید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلا
پیش نیامده
38 آیا از کیفیت غذا راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلا
پیش نیامده
39 آیا از ساعت توزیع غذا راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلا
پیش نیامده
- اتاق عمل جراحی
در صورتی که تحت عمل جراحی قرار گرفته اید سوالات زیر را پاسخ دهید:
40 آیا از نحوه برخورد و رفتار پرسنل اتاق عمل راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلا
پیش نیامده
41 آیا از انجام عمل جراحی در وقت تعیین شده رضایت دارید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلا
پیش نیامده
42 آیا از ارائه آگاهی های لازم پیش از عمل جراحی راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلا
پیش نیامده
43 آیا از نحوه پوشش خود در اتاق عمل (قبل، حین و بعد از عمل) رضایت دارید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلا
پیش نیامده
- مدیریت بیمارستان
44 در صورت مراجعه به دفتر مدیریت آیا از این واحد رضایت دارید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلا
پیش نیامده
45 آیا از فراهم بودن داروهای تجویز شده رضایت دارید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلا
پیش نیامده
46 آیا از رسیدگی به اعتراضات و شکایتهای بیماران در این بیمارستان راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلا
پیش نیامده
47 آیا از امکاناتی مانند دستگاه کپی، خودپردازو غیره در این بیمارستان رضایت دارید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلا
پیش نیامده
48 آیا از نحوه عملکرد واحد مددکاری در این بیمارستان راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
اصلا
پیش نیامده
- سوالات تکمیلی
49 در مجموع، میزان رضایت خود را از خدمات بیمارستان در چه سطحی ارزیابی می نمایید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیاد
متوسط
کم
50 آیا در صورت نیاز مجدد به بستری خود یا یکی از نزدیکان، مایل هستید دوباره به این بیمارستان مراجعه کنید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
51 در صورت نارضایتی از طرز برخورد و یا کوتاهی در انجام وظایف هر کدام از پرسنل بیمارستان، نام و نام خانوادگی پرسنل، سمت و محل خدمت ایشان و علت نارضایتی خود را بیان فرمایید.
52 در صورت رضایت از طرز برخورد و عملکرد هر کدام از پرسنل بیمارستان، نام و نام خانوادگی پرسنل، سمت و محل خدمت ایشان و علت رضایتمندی خود را بیان فرمایید.
53 لطفاً نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت افزایش کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی بیماران بیان فرمائید.
- بخش دوم: سؤالات مربوط به رعایت حقوق بیمار
بیمار گرامی
 پرسشنامه بخش دوم جهت بررسی میزان رعایت حقوق شما در بیمارستان می باشد، خواهشمند است سؤالات زیر را به دقت خوانده و به آنها پاسخ دهید.
مواردی که از سوی کارکنان رعایت شده است با پاسخ بلی، مواردی که توسط کارکنان بیمارستان رعایت نشده است با پاسخ خیر و مواردی که در طول مدت بستری با آن برخورد نداشته اید با پاسخ پیش نیامده مشخص کنید.
54 آیا کادر درمانی قبل از ارائه خدمت، خود را به شما معرفی می نمودند؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
55 آیا کادر درمانی شما را با نام و نام خانوادگی، مخاطب قرار می دادند؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
56 آیا کادر درمانی به صحبتهای شما به خوبی گوش می دادند؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
57 آیا کادر درمانی به سؤالات شما پاسخ صحیح و قابل فهم ارائه می نمودند؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
58 آیا لحن کادر درمانی با شما مؤدبانه بود؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
59 آیا لحن کادر درمانی با همراهان شما مؤدبانه بود؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
60 آیا در بدو ورود، شما را با قسمتهای ضروری بخش آشنا نموده اند؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
61 آیا قبل از انجام اقدامات درمانی یا مراقبتی، روش انجام کار به شما شرح داده می شد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
62 آیا معاینه شما با اطلاع قبلی صورت می پذیرفت؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
63 آیا نواحی غیر ضروری بدن شما در زمان معاینه و اعمال جراحی پوشانده می شد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
64 آیا در هنگام معاینه شما از پرده استفاده می نمودند؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
65 آیا در کلیه مراحل انتقال شما در بیمارستان، سطوح بدنتان پوشیده بود؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
66 آیا در صورت هم جنس نبودن فرد معاینه کننده، فرد هم جنس شما در کنارتان حضور داشته است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
67 آیا در زمان انتقال شما به سایر واحدها فرد هم جنس در کنارتان حضور داشته است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
68 آیا کارکنان غیر هم جنس در زمان ورود به اتاق شما، ورود خود را اعلام می نمودند؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
69 آیا کنترل همراهان غیر هم جنس در بخش صورت گرفته و از حضور آنان در ساعات غیر ملاقات جلوگیری می نمودند؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
70 آیا آماده نمودن شما جهت اتاق عمل، توسط فرد هم جنس صورت گرفته است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
71 آیا انجام اقدامات درمانی مورد نیاز شما در خارج از بیمارستان با آمبولانس صورت گرفته است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
72 آیا انجام مراقبت یا ارائه خدمت با ملایمت و رعایت احتیاط صورت گرفته است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
73 آیا پرستار به موقع بر بالین حضور می یافت؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
74 آیا پزشک به موقع بر بالین حضور می یافت؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
75 آیا اقدامات آزمایشگاهی و تصویر برداری شما در زمان مناسب و وقت تعیین شده انجام پذیرفت؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
76 آیا زمان تقریبی انتظار شما جهت عمل جراحی از قبل مشخص شده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
77 آیا اعمال جراحی در موارد اضطراری با اطلاع سریع به شما لغو شده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
78 آیا نظافت اتاق شما بلافاصله پس از آلوده شدن انجام شده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
79 آیا به نوع رژیم غذایی و ذائقه شما اهمیت داده شده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
80 آیا در تصمیم گیریهای درمانی، نظر شما پرسیده شده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
81 آیا در صورت تمایل توانسته اید پزشک خود را تغییر دهید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
82 آیا در صورت تمایل توانسته اید پرستار خود را تغییر دهید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
83 آیا قبل از انجام عمل جراحی، رضایت کتبی از شما اخذ گردید ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
84 آیا قبل از انجام اقدامات درمانی، رضایت شما اخذ گردید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
85 آیا آموزشهای لازم درباره نحوه مراقبت از خود و پیگیری روند درمان در منزل به شما داده شده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
86 آیا از طرح سوالات خصوصی با شما در حضور سایرین خودداری می نمودند؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
87 آیا تحقیق و پژوهش از پرونده با هماهنگی شما صورت می گرفت؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
88 آیا به شکایات شما ، (توسط واحد رسیدگی به شکایات بیمارستان) ترتیب اثر داده شد و تحت بررسی و رسیدگی مناسب قرار گرفت؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
89 آیا هزینه های خارج از تعرفه از شما دریافت نموده اند؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده
90 آیا شما به مراکز خصوصی خارج از بیمارستان جهت ادامه درمان راهنمایی شده اید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
پیش نیامده