فرم ارائه پیشنهاد مراجعین
[ برگشت به فرم ]
برای پر کردن فرم های متعدد  نیاز به دریافت کد پیگیری جدید است.
بعد از پر کردن و ثبت فرم اول، جهت ثبت فرم دوم و دریافت کد پیگیری جدید یک بار صفحه ارائه پیشنهاد در مرورگر refresh شود.در غیر این صورت پیغام خطایی مبنی بر اینکه این کد رهگیری قبلا ثبت شده است مشاهده می شود.
- فرم ارائه پیشنهاد مراجعین به بیمارستان
1 تکمیل کننده فرم:

بیمار/ همراه / همکار محترم ، با ارائه پیشنهادات خود ما را در ارتقاء کیفیت یاری نمائید

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بیمار
همراه بیمار
کارمند بیمارستان
2 نام و نام خانوادگی:
3 شماره تماس :
4 پیشنهاد :

5 تاثیر پیشنهاد فوق بر سازمان : اجرائی شدن این پیشنهاد چه دستاوردهائی برای سازمان دارد؟ برای مثال صرفه جوئی در هزینه ها و غیره