فرم پیشنهادات کارکنان
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- .......
1 نام و نام خانوادگی
2 میزان تحصیلات
3 پست سازمانی
4 سابقه کار
5 واحد سازمانی
6 شماره تماس
7 عنوان پیشنهاد
8 خلاصه پیشنهاد