بانک اطلاعات متخصصین
[ برگشت به فرم ]
- افراد
1 نام و نام خانوادگی
2 شماره تلفن همراه
3 پست الکترونیک
4 حوزه فعالیت
 برنامه نویسی تحت وب
 نرم افزارهای موبایل
 امنیت
 شبکه و زیرساخت
 سخت افزار
 نگهداری دیتا بیس ها
5 سایر حوزه ها
6 مدرک تحصیلی
7 سال تولد
8 بارگذاری رزومه
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
- شرکتها
9 سال تاسیس
10 نام شرکت
11 شماره تماس
12 پست الکترونیک
13 کد ثبتی شرکت
14 حوزه فعالیت
15 بارگذاری رزومه
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.