دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

آزمون بررسی نقش روابط عمومی در مهندسی فرهنگی و اجتماعی


کد رهگیرى این فرم: P129-F176-U0-N299603           زمان باقیمانده برای تایید فرم: 3600 ثانیه
[ چاپ فرم ]
آزمون بررسی نقش روابط عمومی در مهندسی فرهنگی و اجتماعی
1 نام و نام خانوادگی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
- حداقل تعداد کاراکترها : 2 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 50 کاراکتر
2 نام پدر
پاسخ را در کادر وارد کنید:
- حداقل تعداد کاراکترها : 2 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 50 کاراکتر
3 شماره شناسنامه
پاسخ را در کادر وارد کنید:
- حداقل تعداد کاراکترها : 1 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 13 کاراکتر
4 کد ملی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
- حداقل تعداد کاراکترها : 10 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 10 کاراکتر
5 محل اشتغال
پاسخ را در کادر وارد کنید:
- حداکثر تعداد کاراکترها : 100 کاراکتر
6 1- بد گمانی ، بی اعتمادی و کنجکاوی از نتایج اخلاقی کدام پدیده روز می باشد ؟
الف- تبعیض نژادی
ب- بحران جهانی
ج- ارتباطات جهانی
د- هیچکدام
7 2- در میان حرف مختلف سهم کدام حرفه از بازاریابی رو به افزایش است ؟
الف-متخصصان امور مالی
ب- مدیران منابع انسانی
ج- روابط عمومی
د- امور فرهنگی وروابط عمومی
8 3- در افزایش کلی بودجه مراجعان به روابط عمومی کدام گزینه زیرعامل اصلی می باشد؟
الف- اعتماد بیشتر بازاریان به روابط عمومی
ب- عدم ارتباط بین روابط عمومی و مشتریان
ج- به صرفه نبودن برقراری ارتباط با مشتریان
د- اعتماد مشتریان به روابط عمومی
9 4- کدام گزینه ملاک برتری روابط عمومی است ؟
الف- امکان بسیج مردم و مشارکت رسمی در تصمیمات مدیریت
ب- صرفه جویی در زمان
ج- صرفه جویی در هزینه
د-عدم برقراری ارتباط با افراد
10 5- سوال کراپ پینکاس چیست؟
الف- رشته ای با این آشفتگی نگران کننده و پتانسیل بیحد و حصر با چه پیامدهایی رو به رو خواهد بود؟
ب- آیا روابط عمومی در لوای ارتباط بازاریابی تبلیغی عقب نشینی خواهد کرد؟
ج- آیا متخصصان با مدیریت شرکت و مسئولیت اجتماعی ارتباط برقرار خواهند کرد؟
د- نقطه حساس روابط عمومی ،امروز چیست؟
11 6- در سال 2009بیشترین تقاضا برای خدمات روابط عمومی در چه زمینه ای بوده است؟
الف- تبلیغات
ب- آگهی ها
ج- ارتباطات شرکت و بحران
د- اطلاع رسانی
12 7- تعهد و التزام چیست ؟
الف- متعهد شدن به سازمان از لحاظ رفتاری
ب- متعهد شدن به سازمان از لحاظ اخلاقی
ج- متعهد شدن به سازمان از لحاظ عاطفی و عقلانی
د- متعهد شدن به سازمان ازلحاظ اداری
13 8- تعهد و التزام بر اساس کدام رفتارها ی زیر سنجیده می شود؟
الف- گفتن ، شنیدن ، مبارزه کردن
ب- گفتن ،تاب آوردن و مبارزه کردن
ج- شنیدن و مبارزه کردن
د- گفتن و اجرا نمودن
14 9- مهمترین نقش متخصصان روابط عمومی پست مدرن چیست ؟
الف- درستکاری
ب- متعهد نمودن
ج- دموکراتیک کردن سازمانها به صورت داخلی و خارجی
د- الف وب
15 10- کدام یک رسالت محوری ، وظایف روابط عمومی را پوشش می دهد ؟
الف- تلاش مستمر و عالمانه برای کیفیت بخشیدن به روابط عمودی و افقی
ب- عدم گسترش روابط بیرونی سازمانی
ج- تلاش مستمر برای گسترش روابط عمومی بدون اثر بخشی
د- گسترش روابط بیرونی سازمانی
16 11- درک ناقص مدیر روابط عمومی از خویش چه اثری دارد ؟
الف- افزایش اثر بخشی سازمان
ب- پوشاندن نقاط ضعف مدیریت سازمان
ج- هدایت راهبردی سازمان در جهت رسیدن به اهداف
د-تاثیر منفی بر اثر بخشی سازمان
17 12- خارج شدن از انفعال در مقیاس مدیران ارشد سازمان چه مفهومی دارد ؟
الف- دعوت به تعامل دو طرفه برای کمک برای تصمیم گیری صحیح
ب- تمرد
ج- تخریب سازمان
د- دور شدن از اهداف
18 13- کارگروه مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگ را چگونه تعریف نموده اند ؟
الف- کلیت یکپارچه که افراد گوناگون را با یکدیگر مجتمع می نماید .
ب- مجموعه و ساختار نمادهای خلق شده در یک شرایط اجتماعی تاریخی
ج- نظام واره ای است از باورها و مفروضات اساسی ،ارزشها و الگوهای رفتاری ریشه دار
د- سازمان پدیده ها ، کنش ها ، ابزار ، باورها و معرفت ها
19 14- کدام یک جزء لایه های فرهنگ ،ادگار شاین نیست ؟
الف- جلوه های ظاهری
ب- ارزشهای مورد حمایت
ج- باورهای مشترک نهفته
د- سلسله مراتبی از ساختارهای معانی
20 15- تلاش برای دادن آگاهی هایی برای تغییر یا تقویت اعتقادات مخاطبین جزء کدام عوامل تغییر دهنده فرهنگ است ؟
الف- عوامل مستقیم و آگاهانه
ب- عوامل غیر مستقیم و ناآگاهانه
ج- عوامل افقی و همزمان
د- عوامل عمودی و غیر همزمان
21 16- تحولات داخلی از جمله نوآوری ها، خلاقیت ها جزء کدام دسته از عوامل تغییر دهنده فرهنگ هستند؟
الف- عوامل غیر مستقیم و ناآگاهانه
ب- عوامل افقی و همزمان
ج- عوامل غیر مستقیم و آگاهانه
د- عوامل مستقیم و آگاهانه
22 17- مهمترین و اصلی ترین هدف مدیریت راهبردی در نظام جمهوری اسلامی چیست؟
الف- افزایش اثر بخشی
ب- ارتقاء معنویت و کمال انسانی
ج-الگوگیری از علم و فن آوری ها
د- رسیدن به اهداف سازمان
23 18-کدام جز موانع اجرائی کامل و اثر بخش سیاستها و خط مش های دولتها نیست؟
الف- کمبود منابع
ب- مقاومت گروههای هدف
ج- عدم انعطاف در خط مشی ها
د-مشارکت گروههای مختلف در تدوین خط مشی
24 19- کدام گزینه صحیح نسیت؟
الف- همه نهادها و سازمانها بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر فرهنگ جامعه تاثیر می گذارند.
ب-بهره گیری از ظرفیتهای فرهنگی جامعه برای ارتقاء کارائی سازمانها ضروری است
ج- شناسائی، حذف و کاهش موانع فرهنگ سازمانی ضرورت ندارد.
د- گزینه الف و ب صحیح است.
25 20- کدام گزینه از مشمول محور اول : ایفای نقش بهتر در بهبود روابط داخلی نیست؟
الف- اصلاح تعامل سازمان با محیط عمومی جامعه
ب- اصلاح فرهنگ سازمانی
ج- اصلاح روابط کارکنان با مدیریت
د- اصلاح روابط کارکنان با همدیگر
26 21- کدام گزینه مشمول محور دوم: ایفای نقش مهمتر در بهبود روابط بیرونی سازمان نیست؟
الف- اصلاح تعامل سازمان با خانواده کارکنان خرد
ب- اصلاح تعامل کارکنان با مراجعه کنندگان
ج- اصلاح روابط کارکنان با یکدیگر
د- اصلاح تعامل سازمان با محیط عمومی جامعه
27 22- کدام گروه در شکل گیری دستور کار روابط عمومی اهمیت دارند؟
الف- مشتریان
ب- کارکنان
ج- مدیران ارشد
د- سازمانها
28 23) ذینفع از نظر "تری من " کدام است؟
الف-گروه یا فردی که می تواند تاثیر گذار یا تحت تاثیر تحقق اهداف سازمان باشد .
ب- شامل افراد خارج سازمان که در ارتباط با سازمان هستند.
ج- افراد در داخل سازمان که در ارتباط با کارهای سازمان هستند.
د- مشتریان دوره ای که در ارتباط با کارهای سازمان هستند.
29 24-نگرش کوته بینانه تحلیل ذینفع کدام است؟
الف- شرکتها می توانند بسیار تحت تاثیر واقع شوند و یا می توانند بر دیگران بسیار تاثیر گذار باشند.
ب- تمرکز برآنهایی که سازمان وابسته به آنهاست، به خاطر بقایای مستمرشان
ج- گرایش بر تاثیر گذاری به نحوی مثبت یا منفی
د- هیچکدام
30 25- ذینفعان روابط عمومی کدام گزینه هستند ؟
الف- انسان اقتصادی در برابر انسان اجتماعی
ب- انسان اجتماعی در برابر انسان اقتصادی
ج- انسان اجتماعی
د- انسان کمال گرا
31 26- رفتار مشتری مسلمان و شیوه های جمعی ، اشاره به کدام دیدگاه و مفاهیم دارد؟
الف- مشارکت
ب- حلال
ج- عقلانیت
د-مشارکت ومدیریت
32 27- فرهنگ مدیریت ایرانی بنا بر کدام ارزشهاست باستثنای:
الف- مالکیت اشتراکی
ب- اعتقادات قدیمی
ج- دوره سلسله مراتبی
د- مصرف گرائی
33 28-كدام يك از محورهاي زير در روش كمپلكس –سيمپلكس جهت تدوين پيوست روابط عمومي قرار نمي گيرد؟
الف- تحليل وظايف و كاركردها
ب-ارزيابي شرايط فعلي و تغييرات آتي
ج- ارزشيابي مولفه هاي پيوست
د- تبيين اهداف و چشم اندازها
34 29-كدام نظريه در شكل بندي اقتصادي و اجتماعي زير ساخت و روبنا و اصالت تكنولو‍‍‍‍‍ژي تاكيد دارد؟
الف-نظريه هستي شناسي
ب-نظريه تاْخر فرهنگي
ج- نظريه آثار اجتماعی
د- نظريه ساختار گرايي
35 30-كدام يك از روشهاي تحليلي زير از مهمترين رويه هاي مشاركتي در تدوين پيوست روابط عمومي مي باشد؟
الف- تحليل محتوايي
ب- تحليل استخوان ماهي
ج- تحليل SWOT
د- تحليل درختي
36 31-استراتژي هايي كه از اصول و مفاهيم تجاري در مسير اشاعه ايده ها و رفتارهاي اجتماعي استفاده مي كنند جزءكدام از رويكردهاي زير مي باشد؟
الف- نظريه نشر نو آوري
ب- نظريه بازاريابي اجتماعي
ج- نظريه ارتباطات و نوسازي
د- نظريه نظام هاي اجتماعي
37 32-كدام يك از محققين عرصه توسعه ارتباطات ،تعريف زير را در مورد توسعه ارائه كرده است؟
(( توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي ، طرز تلقي عامه مردم و نهادها ي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي ،كاهش نا برابري و ريشه كني فقر مطلق مردم است ))
الف-مايكل تودارو
ب- گي روشه
ج- راجرز
د-سينگ هال
38 33-در سه دهه اخير بيشترين سرمايه گذاري در رابطه با فناوري هاي تبليغاتي و ارتباطي در توسعه بيمه مربوط به كدام بخش مي باشد؟
الف-خصوصي سازي
ب- رقابت هاي گسترده
ج- سياستگذران كلان
د - تكنولوژي اطلاعات
39 34-كدام يك از ويژگي هاي زير جز ء خصوصيات فناوري ارتباطات دور نمي باشد؟
الف- تعاملي بودن
ب- ارتباط يك سويه
ج -ارتباط دو سويه
د- نا همزماني
40 35-كدام يك از عوامل زير از علل اصلي عدم توسعه صنعت بيمه در كشور مي باشد ؟
الف- كافي نبودن آگاهي مردم در مورد خدمات بيمه
ب- كم بودن فعاليت هاي شركت هاي بيمه اي
ج- بالا بودن هزينه بيمه ها
د- عدم ارائه خدما ت مطلوب از سوي شركت هاي بيمه گذار
41 36-به طور كلي در رابطه با تاثير گذاري روابط عمومي ها بر افكار عمومي چه عواملي بايد مد نظر قرار گيرد ؟
الف- مديريت و مالكيت رسانه ها
ب- شرايط سياسي و اجتماعی
ج- مناسبت ها
د- همه موارد
42 37-مهمترين عامل شكل دهي افكار عمومي كدام گزينه است ؟
الف – سياست مداران
ب- روابط عمومي ها
ج- رسانه ها
د- تبليغات
43 38-كدام گزينه در مورد واژه و مفهوم افكار عمومي صحيح تر مي باشد ؟
الف- نيرويي كه تعيين مي كند انسان چگونه بيانديشد .
ب- نيرويي كه تعيين مي كند انسان چگونه رفتار كند.
ج- نيرويي كه تعيين مي كند انسان چگونه بيانديشد و رفتار كند.
د- نيرويي كه تعيين مي كند انسان چگونه اطلاعات كسب كند.
44 39-روابط عمومي هاي شركت هاي بيمه گر از چه گزينه اي براي توسعه فرهنگ عمومي نبايستي استفاده نمايند ؟
الف- تبليغات
ب- اطلا ع رساني
ج- نظر سنجي
د- پژوهش ميداني
45 40- كدام يك از گزينه هاي زير نقش بسيار مهمي در ترويج فرهنگ عمومي دارند ؟
الف- اينترنت
ب- مطبوعات
ج- صدا و سيما
د- بازار يابان
46 41- برنامه يكپارچه و منسجم و هماهنگ كه مزيت هاي استراتژيك يك سازمان را به چالش هاي محيطي آن مرتبط مي سازد كدام گزينه است ؟
الف- مهندسي فرهنگي
ب- استراتژي ارتباطي
ج- مديريت راهبردي
د- حقوق شهروندي
47 42-اولين مرحله در فرايند برنا مه ريزي راهبردي كلان ارتباطي كدام است ؟
الف- طرح و برنامه ريزي
ب- اجرا
ج- ارزيابي
د- شناخت و تعريف مسئله
48 43-كدام يك از گزينه هاي زير در مرحله تحليل موقعيت مسئله شناسي ارتباطي در مديريت رفاه شهروندي مد نظر قرار نمي گيرد ؟
الف- فرصت ها
ب- تهديد ها
ج- نقاط ضعف
د- سياست گذاري ها
49 44-در تدوين استراتژي و راهبرد انتقال موثر پيام، مدير عمليات روابط عمومي چه مواردي را بايستي مد نظر قرار دهد ؟
الف- ماْموريت سازمان و بيانيه رسالت سازمان بداند و آن را به درستي منتقل سازد .
ب- محيط خارجي را بر اساس عوامل داخلي با عوامل محيط خارجي مورد ارزيابي قرار دهد.
ج- شرايط و موقعيت داخلي و توانمندي هاي سازمان را لحاظ كند .
د- هر سه مورد صحيح است .
50 45-كدام يك از گزينه هاي زير جز ء فرهنگ هاي حاكم بر زندگي شهروندان نمي باشد؟
الف – فرهنگ سخت گير
ب- فرهنگ بي قيد
ج- فرهنگ سهل گير
د- فرهنگ جمع گرا و فرد گرا
51 46-كدام نوع از انواع روابط عمومي ها با توجه به فلسفه وجودي سازمان در راستاي اهداف اصلي و فرعي آن سازمان حركت مي كند ؟
الف- روابط عمومي تحليل گر
ب- روابط عمومي توجيه گر
ج- روابط عمومي تبيين گر
د- ب وج
52 47-محورهاي يك روابط عمومي پايدار شامل كدام موارد زير است ؟
الف – فرهنگ سازي و حركت به سمت تحليل گري
ب- بازگشت به ثبات و پايداري
ج- اعتماد سازي و وحدت
د- الف و ج
53 48-از وظايف و كاركردهاي روابط عمومي در فرايند فرهنگ سازي كدام موارد زير را مي توان نام برد ؟
الف- تبليغ خدمت گرايي
ب- ترويج و اطلاع رساني
ج- فرهنگ سازي و تجاري سازي
د- هيچكدام
54 49-كدام گزينه جزء نقش هاي عمده روابط عمومي در جريان فرهنگ سازي براي جامعه نمي باشد ؟
الف- نقش نمايشي-اظهاري – مشورتي
ب - نقش مشورتي –مذاكره اي
ج- نقش تبليغاتي- تجاري
د- نقش تفسيري – نمايشي
  


  • کل کاربران ثبت شده: 2709 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 66 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 106765975 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 42644 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir