Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز

نظرسنجی


کد رهگیرى این فرم: P121-F166-U0-N307551          
[ چاپ فرم ]
1 1-پیشنهاد عناوین کارگاه ها و دوره های مختلف آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی مورد نیاز ضروری ، با رویکرد مهارتی جهت ارتقاء مهارت های " شغلی ، تحصیلی و زندگی همکار ان ارجمند حوزه بهداشت و درمان اعم از " کلیه متخصصین محترم رشته های مختلف ، پزشک عمومی ، داروسازی ، دندانپزشکی ، پرستاری ، مامایی و ... " و همچنین سایر همکاران فعال در محل مطب ، بیمارستان ، درمانگاه ، شبکه های بهداشتی درمانی شهری و روستایی جهت توانمندسازی آنها برای ارائه خدمات مطلوب به بیماران .
2 2- پیشنهاد عناوین همایش ها ، کارگاه ها و دوره های مختلف آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی جهت ارتقاء مهارت های " شغلی ، تحصیلی و زندگی کلیه کارکنان نظام سلامت " اداری ، آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، بهداشتی و درمانی ، دانشکده ها ، درمانگاه ها ی دولتی و مراکز ، موسسات و مطب های خصوصی " به عنوان یکی ازعناصر مهم دراثر بخشی فعالیت ها ، تربیت دانشجویان توانمند ، و ارائه خدمات مطلوب و حرفه ای به دریافت کنندگان خدمات .
3 3- بیان معیارها و شاخص های " علمی و اخلاقی " کارمندان حرفه ای در حوزه سلامت به تفکیک حوزه های مختلف .
4 4- پیشنهاد عناوین دوره ها و کارگاه های مختلف آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی جهت ارتقاء مهارت های " شغلی ، تحصیلی و زندگی " دانشجویان دانشگاه در طول دوران دانشجویی " متناسب با رشته و مقطع تحصیلی و دانشکده های مختلف " به منظور استفاده بهینه از دوران تحصیل و تربیت دانشجویان توانمند ، ماهر برای ارائه خدمات در مراکز مختلف بعد از فراغت از تحصیل .
5 5- بیان معیارها و شاخص های " علمی و اخلاقی " دانشجوی حرفه ای در حوزه سلامت .
6 6- پیشنهاد عناوین دوره ها و کارگاه های مختلف آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی جهت ارتقاء توانمندی و مهارت های کلیه اساتید و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه " دانشکده های مختلف " به عنوان الگو و نمونه عملی و بسیار موثر برای دانشجویان ، کارکنان ، مدیران ، تسریع در تحقق اهداف و برنامه های دانشگاه و افزایش رضایتمندی کلیه دریافت کنندگان خدمات .
7 7- بیان معیارها و شاخص های " علمی و اخلاقی " استاد حرفه ای در نظام سلامت .
8 8- پیشنهاد عناوین دوره ها و کارگاه های مختلف آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی جهت ارتقاء مهارت های کلیه مدیران محترم فعال در مراکز مختلف دانشگاه و همچنین مدیران مراکز و موسسات مختلف خصوصی و عمومی غیر دولتی فعال در حوزه سلامت " مطب ، درمانگاه ، آزمایشگاه ، مراکز رادیولوژی و سونوگرافی و ... " به عنوان عامل بسیار موثر در تحقق اهداف و برنامه های حوزه سلامت ، جذب ، حفظ ، ارتقاء و توانمند سازی نیروی انسانی ، تربیت دانشجویان متعهد و حرفه ای ، ارائه خدمات نوآورانه و مطلوب به مردم و افزایش رضایتمندی آنها .
9 9- بیان معیارها و شاخص های " علمی و اخلاقی " مدیران حرفه ای در نظام سلامت .
10 10- اعلام عناوین و دوره های مختلف مورد نیاز و قابل آموزش به عموم مردم در راستای افزایش مشارکت ، همکاری ، دانش و مهارت مردم در حوزه سلامت به تفکیک حوزه ها و تخصص های مختلف .
11 11- بیان توقعات و انتظارات شما از دریافت کنندگان خدمات " مردم ، دانشجویان ، کارکنان و ... " .
12 12- ارائه راهکارهای عملی در خصوص حفظ حرمت و کرامت ارباب رجوع و تکریم بیش از پیش دریافت کنندگان خدمات و افزایش رضایتمندی آنها .
13 13 - پیشنهاد عناوین کارگاه ها و دوره های پژوهشی و آموزشی مهارتی در حوزه سلامت به تفکیک رشته و دانشکده " پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی ، پرستاری ، مامایی ، بهداشت محیط ، حرفه ای ، خانواده ، علوم آزمایشگاهی ، رادیولوژی و ... " که در حال حاضر در کشور ها ی توسعه یافته برگزار می شود .
14 14- پیشنهاد تعریف و انجام کار فرهنگی ،آموزشی و پژوهشی مشترک با جهاد دانشگاهی در راستای انجام کار ماندگار ، تحقق شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، تسریع در تولید علم و فناوری ، تجاری سازی دانش ، تولید دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز و مواد اولیه مصرفی با هدف قطع و یا کاهش وابستگی به خارج از کشور ، تبدیل تهدید ها به موضوع اولویت های پژوهشی و عناوین پایان نامه های دانشجویان و ... " طرح هر دانشکده / هر معاونت یک طرح یا برنامه فناورانه و ماندگار "
15 15- پیشنهاد عناوین رشته های دانشگاهی " به خصوص بین رشته ای و پژوهش محور " با رویکرد مهارتی و کاربردی با هدف پرکردن خلا های موجود در دانشکده ها ، مراکز و موسسات بهداشتی درمانی ، آموزشی و پژوهشی " کاهش حجم کاری غیر ضروری بیمارستان ها و نیروهای متخصص ، کاهش هزینه و تسهیل شرایط برای دریافت کنندگان خدمات ، امکان ادامه تحصیل شاغلین حوزه سلامت ، ایجاد مشاغل و ارائه خدمات جدید به مردم ، ساماندهی افراد ماهر فاقد مجوز .
16 16- پیشنهاد راه اندازی گروه های پژوهشی ، مراکز تحقیقاتی ، کلنیک ها ، آزمایشگاه ها و موسسات تخصصی پزشکی و مرتبط با سلامت مورد نیاز با ذکر عنوان که جای خالی آن بر اساس پتانسیل ها ، و توانمندی های نیروی انسانی وجود دارد .
17 17- ارائه راهکارهای عملی در خصوص توسعه و تعمیق همکاری ها ی فیمابین دانشگاه ، صنعت و جامعه به منظور شناسایی و پاسخ به نیازها ی مشترک ، افزایش رفاه عمومی و ارتقاء سطح سلامت آحاد جامعه ، توسعه کمی و کیفی دانشگاه ، آموزش و تربیت نیرو ، تولیدات مبتنی بر نیاز ، با رعایت کیفیت ، فناوری و نوآوری .
18 18- ارائه راهکارهای لازم در خصوص تجمیع ، مهندسی ، استاندارد سازی فضا ها بهداشتی درمانی متناسب با نیازهای مردم ، ساماندهی مناسب ، نظارت و ارزیابی درست مراکز و موسسات ارائه خدمات سلامتی به مردم .
19 19- ارائه راهکارهای عملی در خصوص ضزورت شروع دوره های آموزشی توانمند سازی ، آموزش مداوم همه رشته های سلامت ، تداوم و یا تغییر در شیوه های رایج برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان و آموزش های مداوم کنونی اعضای سازمان های نظام پزشکی و پرستاری " با رویکرد کارگاهی ، مهارتی ، مکاتبه ای و مجازی به جای سخنرانی های حضوری "
20 20- ارائه پیشنهادات و راهکارهای لازم در خصوص تدوین معیارها و شاخص های دانشگاه حرفه ای در حوزه سلامت از ابعاد مختلف " نیروی انسانی منابع مالی ، فضای فیزیکی ، فناوری ، شیوه های مدیریتی و ... " .
21 21- بیان مشکلات ، موانع فرا روی انجام کار حرفه ای در حوزه سلامت بر اساس رشته تحصیلی ، نوع کار و مسئولیت محوله .
22 22- اعلام مهارت های مورد نیاز برای دانش آموختگان حوزه سلامت به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی از سوی اساتید و متخصصین محترم " علوم پایه و بالینی " . مثال : پزشکان ،دندانپزشکان عمومی و داروسازان و ... " باید دارای چه مهارت ها و توانمندی هایی جهت ارائه خدمت به مردم در محل فعالیت خود باشند .
23 23- سایر پیشنهادات :
24 نام و نام خانوادگی :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
25 شماره تماس :
پاسخ را در کادر وارد کنید:
26 آدرس پست الکترونیکی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
27 رشته و مقطع تحصیلی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
28 محل فعالیت
پاسخ را در کادر وارد کنید:
29 کارمند / عضو هیات علمی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
برای مراجعه آتی و ویرایش مجدد فرم می توانید رمز عبور مورد نظر خود را در کادر زیر وارد کنید. لطفا تنها از حروف و اعداد انگلیسی استفاده کنید.
رمز عبور ویرایش فرم