Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز

نسخه دوم آمار اورژانس


کد رهگیرى این فرم: P250-F321-U0-N304394          
[ چاپ فرم ]
:: اطلاعات اصلی

1 آمار اطلاعات عمومی اورژانس بیمارستان :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
2 ماه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
3 سال
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
4 تاریخ تکمیل فرم

تاریخ شمسى:

5 نام نام خانوادگی تکمیل کننده فرم
پاسخ را در کادر وارد کنید:
6 شماره تماس تکمیل کننده فرم
پاسخ را در کادر وارد کنید:
:: آمار اورژانس

7 تعداد کل مراجعین
پاسخ را در کادر وارد کنید:
8 تعداد مراجعین آورده شده توسط اورژانس 115
پاسخ را در کادر وارد کنید:
9 تعداد موارد ارجاع شده از سایر مراکز
پاسخ را در کادر وارد کنید:
10 تعداد موارد فوتی در هنگام مراجعه
پاسخ را در کادر وارد کنید:
11 تعداد فاقدین علائم حیاتی حین مراجعه
پاسخ را در کادر وارد کنید:
12 تعداد موارد غیر بستری (سرپائی)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
13 تعداد موارد بستری در اورژانس
پاسخ را در کادر وارد کنید:
14 تعداد موارد ترخیص با رضایت شخصی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
15 تعداد موارد بستری شده در بخشها
پاسخ را در کادر وارد کنید:
16 تعداد موارد بستری شده در بخشهای ویژه
پاسخ را در کادر وارد کنید:
17 تعداد بیماران اعزامی به سایر مراکز
پاسخ را در کادر وارد کنید:
18 تعداد موارد فوتی در 12 ساعت اول
پاسخ را در کادر وارد کنید:
19 تعداد موارد فوتی بعد از 12 ساعت
پاسخ را در کادر وارد کنید:
20 درصد تعیین تکلیف زیر 6 ساعت
پاسخ را در کادر وارد کنید:
21 میانگین کل زمان تعیین تکلیف بیماران
پاسخ را در کادر وارد کنید:
22 میانه زمانی تعیین تکلیف بیماران
پاسخ را در کادر وارد کنید:
23 میانگین زمانی ماندگاری بیماران بستری شده در اورژانس
پاسخ را در کادر وارد کنید:
24 میانه زمانی ماندگاری بیماران بستری شده در اورژانس
پاسخ را در کادر وارد کنید:
25 درصد بیماران خارج شده از اورژانس ظرف 12 ساعت
پاسخ را در کادر وارد کنید:
26 میانه زمانی بیماران خارج شده از اورژانس ظرف 12 ساعت
پاسخ را در کادر وارد کنید:
27 میانگین زمانی بیماران خارج شده از اورژانس ظرف 12 ساعت
پاسخ را در کادر وارد کنید:
28 زمان ماندگاری بیماران بستری در اورژانس
پاسخ را در کادر وارد کنید:
29 درصد ترک با مسئولیت شخصی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
30 میانگین مدت زمان تریاژ در سطح 1 (دقیقه)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
31 میانگین مدت زمان تریاژ در سطح 2 (دقیقه)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
32 میانگین مدت زمان تریاژ در سطح 3 (دقیقه)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
33 میانگین مدت زمان تریاژ در سطح 4 (دقیقه)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
34 میانگین مدت زمان تریاژ در سطح 5 (دقیقه)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
35 تعداد کل CPR ها
پاسخ را در کادر وارد کنید:
36 تعداد CPR ناموفق
پاسخ را در کادر وارد کنید:
37 درصد CPR ناموفق
پاسخ را در کادر وارد کنید:
38 تعداد CPR موفق
پاسخ را در کادر وارد کنید:
39 درصد CPR موفق
پاسخ را در کادر وارد کنید:
40 درصد CPR موفق بیماران ترومایی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
41 درصد CPR موفق بیماران فاقد علائم حیاتی قبل از رسیدن به بیمارستان
پاسخ را در کادر وارد کنید:
42 درصد CPR موفق بیماران داخلی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
43 تعداد بیماران سطح 1 تریاژ
پاسخ را در کادر وارد کنید:
44 تعداد بیماران سطح 2 تریاژ
پاسخ را در کادر وارد کنید:
45 تعداد بیماران سطح 3 تریاژ
پاسخ را در کادر وارد کنید:
46 تعداد بیماران سطح 4 تریاژ
پاسخ را در کادر وارد کنید:
47 تعداد بیماران سطح 5 تریاژ
پاسخ را در کادر وارد کنید:
:: HIS

48 برآورد زمان انتظار برای اولین ویزیت
پاسخ را در کادر وارد کنید:
49 برآورد زمان انتظار برای اولین مشاوره
پاسخ را در کادر وارد کنید:
50 برآورد زمان انتظار برایانجام اقدامات پاراکلینیکی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
51 برآورد زمان مشاوره ی Emergent و Urgent
پاسخ را در کادر وارد کنید:
52 برآورد زمان ترخیص از بخش اورژانس
پاسخ را در کادر وارد کنید:
53 برآورد زمان تعیین تکلیف بیماران اورژانسی از لحظه ی ورود
پاسخ را در کادر وارد کنید:
54 برآورد زمان خروج بیمار از اورژانس و بستری در بخش های تخصصی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
55 برآورد تعداد CPR و درصد CPR ناموفق
پاسخ را در کادر وارد کنید:
56 برآورد تعداد بیمارانی که بدون علائم حیاتی وارد اورژانس شده است
پاسخ را در کادر وارد کنید:
57 برآورد رضایت شخصی (ترک با مسئولیت شخصی)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
58 برآورد تعداد بیماران بستری و سرپایی اورژانس
پاسخ را در کادر وارد کنید:
59 تکمیل دقیق فرم های آماری و اطلاعاتی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
:: سکته مغزی

60 تعداد كل بيمار استروك حاد زير 4/5 ساعت
پاسخ را در کادر وارد کنید:
61 تعداد كل بيمار استروك حاد4/5 تا 24 ساعت
پاسخ را در کادر وارد کنید:
62 تعداد تخت روز اشغال شده توسط بيماران استروك
پاسخ را در کادر وارد کنید:
63 تعداد نوع استروك هموراژیک
پاسخ را در کادر وارد کنید:
64 تعداد نوع استروك ایسکمیک
پاسخ را در کادر وارد کنید:
65 تعداد موارد tPA تزريق شده
پاسخ را در کادر وارد کنید:
66 تعدادمراجعین سکته مغزی اورژانس115
پاسخ را در کادر وارد کنید:
67 تعدادمراجعین سکته مغزی مراجعه شخصی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
68 تعدادمراجعین سکته مغزی داخل بیمارستانی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
69 تعدادمراجعین سکته مغزی نا مشخص
پاسخ را در کادر وارد کنید:
:: سکته قلبی

70 تعداد كل بيمار سکته قلبی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
71 تعداد موارد استرپتوکیناز تزريق شده
پاسخ را در کادر وارد کنید:
72 تعداد موارد آلتپلاز تزريق شده
پاسخ را در کادر وارد کنید:
73 تعداد موارد آنژیوپلاستی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
74 نعداد موارد پرایمری
پاسخ را در کادر وارد کنید:
75 تعدادمراجعین سکته قلبی اورژانس115
پاسخ را در کادر وارد کنید:
76 تعدادمراجعین سکته قلبی مراجعه شخصی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
77 تعدادمراجعین سکته قلبی داخل بیمارستانی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
78 تعدادمراجعین سکته قلبی نا مشخص
پاسخ را در کادر وارد کنید:
برای مراجعه آتی و ویرایش مجدد فرم می توانید رمز عبور مورد نظر خود را در کادر زیر وارد کنید. لطفا تنها از حروف و اعداد انگلیسی استفاده کنید.
رمز عبور ویرایش فرم