Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: ::
:: گزارش دهی خطا ::

کد رهگیرى این فرم: P153-F206-U0-N346871          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
1 نام بيمارستان
پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 نام بخش
پاسخ را در کادر وارد کنید:
3 سمت گزارش دهنده خطا
اگر خود فرد ، خطایی را گزارش می دهد عبارت ( خود فرد ) و سپس سمت وی نوشته شود . در غیر اینصورت گزارش دهنده ، سمت خود را ذکر نماید . ( – پزشک معالج – پزشک مشاور – پزشک اورژانس – پزشک همکار - پرستار - بهیار – پرسنل اداری – سوپروایزر – مترون – سرپرستار - خدمه و ....... )
پاسخ را در کادر وارد کنید:
4 سمت فردي كه خطا از او سر زده
اگر خود فرد ، خطایی را گزارش می دهد عبارت ( خود فرد ) و سپس سمت وی نوشته شود . در غیر اینصورت گزارش دهنده ، سمت خود را ذکر نماید . ( – پزشک معالج – پزشک مشاور – پزشک اورژانس – پزشک همکار - پرستار - بهیار – پرسنل اداری – سوپروایزر – مترون – سرپرستار - خدمه و ....... )
پاسخ را در کادر وارد کنید:
5 توضيح نحوه بروز خطا
6 آيا خطا منجر به آسيب بيمار شده است ؟
 
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
7 آيا خطا منجر به آسيب تجهيزات پزشكي شده است ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
8 آيا خطا منجر به آسيب پرسنل شده است ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
9 در صورت آسیب رسیدن ، چه راهکاری برای رفع آن اتخاذ شده است ؟
تصمیمات اتخاذ شده و اقداماتی که برای رفع آسیبهای احتمالی انجام شده اند با جزئیات ذکر شوند
10 پیشنهاد برای جلوگیری از بروز موارد مشابه :
هر پیشنهادی که برای جلوگیری از بروز موارد مشابه دارید و یا پیشگیری از وقوع خطاهای بالقوه ای که هنوز رخ نداده اند را ذکر نمایید
11 پیشنهاد برای جلوگیری از بروز موارد مشابه :
هر پیشنهادی که برای جلوگیری از بروز موارد مشابه دارید و یا پیشگیری از وقوع خطاهای بالقوه ای که هنوز رخ نداده اند را ذکر نمایید