[صفحه اصلی ]    
:: صفحه اصلی سایت دانشگاه ::

نظرسنجی درون سازمانی


کد رهگیرى این فرم: P181-F249-U0-N299520
شما در حال تکمیل فرم آزمون چندگزینه‌ای با عنوان نظرسنجی درون سازمانی هستید. لطفا در انتخاب پاسخ‌ها دقت نمایید.          
[ چاپ فرم ]
:: مشخصات

1 نام و نام خانوادگی(اختیاری)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 سمت
پاسخ را در کادر وارد کنید:
3 محل خدمت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
4 تاریخ تکمیل فرم

تاریخ شمسى:

5 پایگاه محل خدمت
پاسخ را در کادر وارد کنید:
6 وضعیت استخدام
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: سوالات

7 در این مرکز آرمانها ،ماموریت ها،اهداف و ارزشها به روشنی مشخص می باشد
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
8 رویه ها و مقررات به موقع به اطلاع تمام کارکنان می رسد
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
9 در تنظیم و تدوین اهداف سازمان مشارکت داده می شوم
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
10 در این مرکز تمامی پرسنل می توانند نظرات خود را برای پیشرفت امور ارائه دهند
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
11 سرپرستم در بهبود عملکرد من موثر است و به مشکلات کاری من رسیدگی می کند
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
12 سرپرستم مستمرا در طول سال مرا از نقاط قوت و قابل بهبود آگاه می سازد
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
13 سرپرستم در مواقعی که لازم باشد از من حمایت می کند
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
14 آموزشهای پیش بینی شده جهت کارکنان با توجه به نیاز های آنان تعیین می شود
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
15 زمانبندی کلاس ها و دوره های آموزشی مناسب است
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
16 اساتید و مربیان ،قدرت انتقال مفاهیم را داشته و مسلط به ارائه مطالب می باشند
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
17 اگر احساس کنم که نیاز به دوره آموزشی خاصی دارم مرکز امکان برگزاری آن را فراهم می کند
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
18 در موقعیت فعلی امکان ارتقا و پیشرفت برایم وجود دارد
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
19 انتصابات در سازمان مطابق با مقررات و صلاحیت افراد صورت می گیرد
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
20 امنیت شغلی در این مرکز وجود دارد
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
21 دریافتی من برابر ارزش کاری است که انجام می دهم
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
22 حقوق و مزایای من در مقایسه با سایر همکارانم مناسب است
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
23 ما بین فردی که خوب کار می کند با کسی که کم کاری می کند تفاوت وجود دارد
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
24 تشویق و توبیخ افراد مطابق با عملکرد آنها صورت می گیرد
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
25 پست سازمانی من متناسب با تحصیلات و مهارتهای شغلی من است
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
26 محیط کاری من از نظر عوامل بهداشتی و فیزیکی (نور،سرو صدا،دما ،مواد شیمیایی و...)در وضعیت مناسبی قرار دارد
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
27 در محیط کاری امکانات رفاهی مناسب و کافی وجود دارد
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
28 در محیط کاری من امکانات ورزشی مناسبی وجود دارد
29 وضعیت توزیع غذا در پایگاهها و ارائه خدمات در غذا خوری مناسب است(مختص پرسنل پایگاههای شهری)
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
30 کیفیت غذا در وضعیت مطلوب قرار دارد(مختص پرسنل پایگاههای شهری)
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
31 از نحوه ارزشیابی کارکنان و انتخاب کارمند نمونه رضایت دارم
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
32 نظارت و ارزشیابی پایگاهها مناسب بوده و در جهت ارتقا کیفیت و رفع نواقص می باشد
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
33 مشکلات پایگاه (نواقص ،تاسیسات و...)به خوبی توسط مسئول پایگاه به مرکز منتقل ،پیگیری و رفع می گردد.
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
34 کمبود های دارویی و تجهیزات مورد نیاز پایگاه در اسرع وقت جبران می شود
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
35 مسئول تجهیزات و داروخانه نیازهای دارویی و تجهیزات جدید مورد نیاز را به خوبی پیگیری می کند
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
36 کیفیت و پوشش ارتباطات رادیویی با مرکز و سایر پایگاهها در وضعیت مطلوب قرار دارد
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
37 در تمامی موارد اورژانسی که نیاز به مشاوره پزشک دیسپج می باشد اقدام به تماس و دریافت دستورات می نمایم.
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
38 پزشکان مشاور دیسپج پاسخگوی تمامی تماسها بوده و راهنمایی های لازم را ارائه میدهند.
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
39 عملکرد پرسنل مرکز پیام در ابلاغ ماموریت ها و ارائه راهنمایی جهت رسیدن به صحنه حادثه ،حضور ارگانهای امدادی در موارد لزوم و آشنایی با آدرس ها مناسب می باشد
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
40 مشکلات فنی آمبولانس در زمان مناسب رسیدگی و برطرف می گردد.
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
41 عملکرد واحد روابط عمومی در انعکاس اخبار و رویدادهای اورژانس ،ارتباط با خبرگزاریها و صدا و سیما مناسب می باشد.
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
42 سوالات را با آگاهی کامل پاسخ داده و صحت پاسخ ها را تایید می نمایم
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
:: انتقادات و پیشنهادات

43 به نظر شما مهمترین نقاط قوت مرکز شهرستان و استان در حال حاضر چه مواردی می باشد؟
44 به نظر شما مهمترین نقاط ضعف مرکز شهرستان و استان در حال حاضر چه مواردی می باشد؟
45 به نظر شما عمده ترین علت نارضایتی خدمت گیرندگان اورژانس چه مواردی می باشد؟
46 به نظر شما مجموعه اورژانس برای افزایش کیفیت ارایه خدمات خود به چه اقداماتی نیاز دارد؟
47 به نظر شما چه مواردی باعث افزایش یا کاهش انگیزه پرسنل در ارایه خدمات اورژانس می گردد؟
48 پیشنهادات جهت بهبود عملکرد ها در پایگاه محل خدمت و رفع نواقص احتمالی چه می باشد؟
49 انتقادات و پیشنهادات
  


مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی Emergency Operation Center

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی