اطلاعات

 مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی

  صاحب امتـیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی زنجان

  ناشـر: دانشکده‌ی پرستاری و مامایی زنجان
مـدیر مسئول: دکتر علیرضا بیگلری

  سـردبیـر : دکتر میترا پیامی بوساری

  مدیر اجرایی :  ساناز فیاضی

  ویراستـار انگلیسی: دکتر عطااله ملکی

  ویراستـار فارسی: سمانه حاجیلو

  حروفچیـنی و صفـحه‌آرایی: سمانه اسدی 

  لیتوگرافی، چاپ و صحافی: زنجـان، کتیـبه

  شمـارگان: 500 نسـخه

  زمینـه‌ی فعالیت علمـی مجله: مراقبت‌های پیشگیرانه در پرستـاری و مامایی

 شماره‌ی مجوز انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:     91/7/9               91/19494 

شماره شاپای(چاپی): 5694-2476

شماره شاپای(الکترونیکی): 5708-2476

مقاله‌های این مجله در نمایه نامه های  Barakatkns، SID ،Nindex، ISC،Magiran، Google scholar  نمایه می‌گردد.

«هر گونه استفاده از مطالب نشریه بدون ذکر منبع ممنوع است»


View: 11332 Time(s)   |   Print: 826 Time(s)   |   Email: 113 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2018 All Rights Reserved | Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal

Designed & Developed by : Yektaweb