اهداف مجله

 فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی زنجان (مجله‌ی مراقبت‌های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی)، با هدف ترویج و انتشار یافته‌های نوین
علمی و پژوهشی در حوزه مراقبت‌های پرستاری و مامایی ارائه می‌گردد. مجله آماده دریافت و بررسی مقالات زیر می‌باشد:

  1- مقالات تحقیقی ( Original Article ) (ثبت مطالعات کارآزمایی بالینی در .ir www.irct الزامی است )

  2- گزارش مورد ( Case Report )

  3- مقالات مروری ( Review Article ): (در صورت نیاز و بنا به درخواست مجله)

  4- نامه به سردبیر

  نحوه ارایه‌ی مقاله: نویسندگان می‌توانند مقاله خود را از طریق پایگاه مجله به آدرس http://www.zums.ac.ir/nmcjournal ارسال نمایند.


View: 7059 Time(s)   |   Print: 831 Time(s)   |   Email: 91 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2015 All Rights Reserved | Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal

Designed & Developed by : Yektaweb