تغییر زبان مجله

 | Post date: 2017/01/28 | 

مجله علمی - پژوهشی مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی  که در پایگاه های

google scholar,SID ISC ,MagiranNindex,  Barakatkns 

 نمایه گردیده است

.در نظر دارد از دوره 6 شماره 4 (فصلنامه زمستان 95) مقالات خود را به زبان انگلیسی منتشر نماید.

لذا  با افتخار  آمادگی خود را جهت پذیرش مقالات انگلیسی اعضای محترم هیات علمی و  سایر پژوهشگران عزیز در حیطه پرستاری و مامایی با محوریت مراقبت های پیشگیرانه اعلام می نماید.

لازم به ذکر است اقدامات مقتضی جهت اخذ نمایه سازی در Scopus  و pubmed  نیز در دست انجام می‌باشد.


View: 819 Time(s)   |   Print: 121 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

تغییرات نشریه

* این نشریه از مهر 1391 دارای شماره شاپا و مجوز انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

*عنوان مجله  از  دوره 3شماره1 (بهار سال 1392)  به علت درخواست کمیسیون نشریات مبنی بر تخصصی تر شدن عنوان، از مراقبتهای پرستاری و مامایی به عنوان مراقبتهای پیشگیرانه در پرستاری و مامایی تغییر پیدا کرد.

* شماره شاپای چاپی مجله به علت تغییر عنوان از  شماره 2565-2322 به 5694-2476 تغییر پیدا کرد.

*شماره شاپای الکترونیکی 5708-2476 به سایت مجله اختصاص پیدا کرد.

 

* مجله مراقبت‌های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی از خرداد ماه 1395 طبق شماره مجوز 22866 از دوفصلنامه به فصلنامه تغییر یافت.


View: 7052 Time(s)   |   Print: 957 Time(s)   |   Email: 206 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2018 All Rights Reserved | Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal

Designed & Developed by : Yektaweb