راهنمای نویسندگان

 شما می توانید این راهنما را بصورت فایل wordدریافت کنید.

  راهنمای نویسندگان

  نگارش و ویرایش در  فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی زنجان (مجله‌ی مراقبت‌های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی)، طبق فرم کمیتۀ بین المللی سردبیران مجله پزشکی مورد نیاز برای مقالات ثبت شده در مجلات پزشکی ویرایش 2013 ( http://www.icmje.org ) صورت می ­ گیرد .

 

دفتر مجله از چاپ مقالاتی که برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب و یا حاصل کار پایان نامه نباشند، معذور است. 

   فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی زنجان (مجله‌ی مراقبت‌های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی)، با هدف ترویج  و انتشار یافته‌های نوین علمی و پژوهشی در حوزه مراقبت‌های پرستاری و مامایی(با تأکید بر سطوح سه گانه پیشگیری)  ارائه می‌گردد. مجله آماده دریافت و بررسی مقالات زیر می‌باشد:

  1- مقالات تحقیقی ( Original Article ) (ثبت مطالعات کارآزمایی بالینی در www.irct.ir الزامی است )

  2- گزارش مورد ( Case Report )

  3- مقالات مروری ( Review Article ): (در صورت نیاز و بنا به درخواست مجله)

  4- نامه به سردبیر

  نحوه ارایه‌ی مقاله: نویسندگان می‌توانند مقالات خود را پس از ثبت نام در پایگاه مجله به نشانی http://www.zums.ac.ir/pcnmjournal از طریق سایت ارسال نمایند.

  - به همراه هر مقاله باید نامه‌ای مبنی بر درخواست چاپ مقاله، به سردبیر ارسال شود. عنوان مقاله و اسامی و آدرس پست الکترونیک کلیه‌‌ی نویسندگان در این نامه قید و توسط نویسندگان امضا شده و میزان مشارکت هر یک از نویسندگان قید گردد، بدون ارسال این نامه مقاله قابل بررسی نمی‌باشد ( فرم تعهد نامه نویسندگان).

- نویسندگان در درخواست چاپ مقاله ‌ی خود به سردبیر متعهد ‌ شوند تا گرفتن پاسخ نهایی، مقاله را برای نشریه ‌ی ادواری دیگری ارسال ننمایند و این مقاله در هیچ مجله‌ی داخلی و یا خارجی چاپ نشده و نخواهد شد (فرم تعهد اصالت مقاله).

  - مقاله باید بر روی کاغذ سفید (بدون خط) در قطع A4 ، با حاشیه‌گذاری مناسب، با نوع و اندازه‌ی حروف به ترتیب برای زبان فارسی (لوتوس شماره‌ی 12) و زبان انگلیسی ( Times New Roman شماره‌ی 11) با Microsoft Word2003 تایپ شود.

  - عکس‌ها به صورت فایل‌های مجزا از نوع JPEG یا GIF و نمودارها در نرم‌افزار Excel طراحی شوند.

 

  مقاله باید شامل قسمتهای زیر باشد:

  صفحه‌ی عنوان، خلاصه مقاله (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، روش بررسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی، منابع.

  1 - صفحه‌ی عنوان: شامل عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی، نام و بالاترین درجه ‌ی علمی نویسنده یا نویسندگان به ترتیب اولویت، نام دپارتمان یا موسسه‌ی محل کار و تعیین نویسنده ‌ی مسئول ، نشانی پستی و شماره‌ تلفن‌های همراه و محل کار، نمابر و پست الکترونیکی نویسنده ‌ی مسئول (بخش، بیمارستان، دانشکده، دانشگاه یا محل اشتغال) و عنوان مکرر ( Running title ) با حداکثر 5 واژه جهت تکرار در بال ای صفحات مقاله ‌باشد.

  2- خلاصه مقاله: شامل عنوان کامل مقاله، چکیده‌ی فارسی با حداکثر 300 واژه و به تفکیک دارای قسمت‌های زمینه و هدف، روش بررسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و 3 تا 5 واژه‌ی کلیدی از واژه‌‌های فهرست Mesh در اندکس‌مدیکوس باشد (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) . ذکر نام و آدرس تمام نویسندگان در چکیده انگلیسی ضروری است.

  - مقالات گزارش‌موردی شامل چکیده‌ی غیرسازمان‌یافته حداکثر تا 100 کلمه (فارسی و انگلیسی)، واژگان کلیدی، مقدمه، گزارش‌مورد، بحث و نتیجه‌گیری می‌باشد. 

  3- مقدمه : بیان‌کننده‌ی هدف تحقیق، اهمیت و ضرورت موضوع و چکیده‌ای از مطالعات مرتبط با تحقیق می‌باشد و نباید شامل یافته‌ها و یا بحث در مورد موضوع باشد. 

  4- روش بررسی: شامل نوع مطالعه، چگونگی انتخاب نمونه‌ها و کنترل آن‌ها، توضیح روش‌کار به طور کامل، مواد و ابزارهای آزمایشگاهی، نحوه‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش و نام آزمون‌های آماری مورد استفاده می‌باشد.

  - اگر از دستگاه خاص استفاده شده است، نام و آدرس شرکت سازنده‌ی دستگاه در داخل پرانتز ذکر شود.

  - اگر از روشی استفاده شده که قبلا مورد استفاده بوده است، منبع روش مذکور آورده شود.

  - اگر از روشی برای بار اول استفاده می‌شود، اطلاعات کافی در مورد آن روش برای استفاده محققان داده شود.

  - در مواردی که از دارو استفاده شده است، ذکر نام ژنریک، دوز و روش تجویز آن ضروری است.

  5- یافته‌ها: یافته‌ها باید به صورت متن، جداول، نمودار یا تصاویر به ترتیب ارایه شده در متن باشد. داده‌های جداول نباید در متن دوباره تکرار شود. در متن حتما به جداول آدرس داده شود. اصل نمودارها و منحنی‌ها به زبان فارسی تنظیم شود. عنوان جداول در قسمت بالای آن و عناوین شکل‌ها و نمودارها در پایین آن‌ها نوشته شود. تعداد اشکال و جداول نباید در کل از 5 مورد تجاوز نماید.

  6- بحث و نتیجه گیری: شامل تفسیر یافته‌ها، مقایسه‌ی یافته‌ها با یافته‌های سایر مطالعات مشابه و محدودیت‌های پژوهش ‌می باشد. اطلاعات جزیی نباید در این قسمت تکرار شود. اگر فرضیه‌ای در مقاله مطرح شده است، در این قسمت باید در مورد رد یا قبول آن توضیح داده شود. در پایان بر اساس نتایج مطالعه، نتیجه گیری انجام شود.

  7- تشکر و قدردانی: در صورت نیاز از کلیه‌ی افراد یا سازمان‌هایی که در تدوین مقاله، گردآوری مطالب یا کمک‌های مالی و یا تکنیکی همکاری نموده‌اند، تشکر به عمل ‌آید.

  8- منابع:

  - رفرانس‌ها باید بر اساس الگوی ونکوور نوشته شود و در اولین به‌ کارگیری در متن مقاله با شماره مشخص شود.

  - نام مجلات باید به صورت اختصار (مطابق با الگوی Index Medicus ) باشد.

  - نام‌خانوادگی نویسندگان در ابتدا و اولین حرف نام ایشان با یک فاصله تایپ شود.

  - نام نویسندگان با کاما " ،" از هم جدا شود. از کلمه " "and برای جدا کردن اسامی استفاده نشود.

  - اگر تعداد نویسندگان 6 نفر و یا کمتر باشد، ذکر اسامی همه آنان ضرورت دارد. در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از 6 نفر باشد، نام 3 نویسنده اول ذکر گردد و بعد از آن ". "et al آورده شود.

  - کلیه منابع به زبان انگلیسی درج و در انتهای منابع فارسی که به انگلیسی برگردانده شده اند واژه In Persian در داخل [ ]ذکر گردد. [ In Persian ]

 

  مجلات‌ :

  مقالات فارسی : نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان). عنوان مقاله. نام مجله. تاریخ انتشار؛ دوره (شماره مجله): صفحه اول – صفحه آخر مقاله. [In Persian]

  - Yekaninejad MS, Mohammadi Zeidi I, Akaberi A, Golshan A, pakpour A. Validity and reliability of the Kidney Disease Quality of Life -Short Form (KDQOL-SF. 1.3) in Iranian patients. J North Khorasan Univ Medi Sci. 2012; 4(2): 261-72. [In Persian].

 

  مقالات انگلیسی: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان). عنوان مقاله. نام مجله. تاریخ انتشار؛ دوره (شماره مجله): صفحه اول–صفحه آخر مقاله.

  -Chilcot J, Wellsted D, Farrington K. Illness representations are associated with fluid non adherence among Hemodialysis patients. J Psychosom Res. 2010; 68(2): 203 - 12.

 

  کتاب: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان) کتاب. عنوان کتاب. شماره چاپ. محل شهر انتشار: نام ناشر؛ تاریخ انتشار . صفحات.

  -Rabbani R, Shahnoshi M. Fundamentals of sociology.4th ed. Tehran: Avayenoor Pub; 1380: 80-6. [In Persian]

 

  - Potter PA, Perry AG. Fundamentals of Nursing. 7th ed. Philadelphia: Mosby; 2009:168 .

  فصل‌ یک‌ کتاب‌: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان) فصل . عنوان فصل. In: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان) کتاب. عنوان کتاب. جلد. نوبت چاپ. محل شهر انتشار: نام ناشر؛ تاریخ انتشار: صفحات.

  -Sallan SE, Weinstein HJ. Childhood acute leukemia. In: Nathan DG, Oski FA, eds. Hematology of infancy and childhood. Vol 2. Philadelphia, PA: Saunders; 1987:1028-39.

  - Philips SJ, Whisnant. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995: 465-78.

  کتاب ترجمه شده به فارسی : نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان). عنوان کتاب. نام خانوادگی و حرف اول نام مترجمان. (مترجمان فارسی). نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار: صفحات مورد استفاده.

  -Struss A, Corbin J. Basic of qualitative Research: Grouhded theory; procedures and techniques . Mohamadi B. (Persian translator). lst ed. Tehran: Institute for Humanisties and cultural studies; 2006: 18-25. [In Persian]

  سازمان به عنوان مولف و ناشر :

  -Institute of Medicine (US). Looking at Future of the Medicaid Program. Washington: The Institute; 2007.

  پایان‌نامه : نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان). عنوان پایان نامه. [مدرک دانشگاهی]. شهر محل تحصیل: نام دانشکده، نام دانشگاه. سال ارائه: صفحات. [ In Persian ]

  -Payami M. Burnout and it’s relationship with Social support in critical care Nurses of Tehran educational hospitals. [dissertation]. Tehran: Medical sciences faculty, Tarbiat Modarres University. 1996: 85-90 . ] In Persian [ .

  -Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly's access and utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington University. 1995: 20-25

  مقاله‌ی‌ منتشرنشده‌:

  -Lenhoff S, Hjorth M, Holmberg E, et al. Impact on survival of high-dose therapy with autologous stem cell support in patients younger than 60 years with newly diagnosed multiple myeloma: a population-based study. Blood. In press.

 

  خلاصه‌ی مقاله کنگره:

  -Mueller MC, Gattermann N, Lahaye T, et al. Dynamics of BCR-ABL mRNA transcript expression in newly diagnosed CML patients treated with imatinib or interferon alpha [abstract]. Blood. 2002; 100: 365a. Abstract 1413.

  -Eisenberg J. Market forces and physician workforce reform: why they may not work. Paper presented at Annual Meeting of the Association of American Medical Colleges. October 28, 1995. Washington, DC.

  منابع الکترونیکی :

  مجله های الکترونیکی: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) عنوان مقاله. نام مجله الکترونیکی. عبارت Serial online در داخل کروشه، سال و ماه انتشار؛ دوره (شماره): شماره صفحات در داخل کروشه. قابل دسترسی در : آدرس اینترنتی. [ تاریخ دسترسی ] .

  -Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar ; 1(1): [24 screen]. Available at: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/eid/eid.htmscreens[cited jun 5,1996].

  سایت: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان). عنوان مقاله. [تاریخ دسترسی]. قابل دسترسی در : آدرس اینترنتی.

  -Brjens G.Bipolar disorders: Calming the storms [cited Oct 18 2008]. Available at: URL: http://wwww.ncpamd.com/bipolar.htm

  فایل‌ کامپیوتری‌:

  1-Hemodynamics III. The ups and downs of hemodynamics [computer programme]. Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems 1993.

 

  9- تایید نهایی: به منظور جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه، قبل از چاپ نهایی یک نسخه از مقاله به نویسنده مسئول ارسال می‌شود. اشتباهات احتمالی باید در اسرع وقت اصلاح شده و مقاله به دفتر مجله بازگردانیده شود.

  10 - علایم و اختصارات: از کلمات اختصاری استاندارد به جای کلمات کامل استفاده شود، تمام کلمات اختصاری غیرمتعارف، زمانی که برای بار اول استفاده می‌شود به طور کامل در داخل متن تعریف شود. (از به کاربردن اختصارات در عنوان و چکیده اجتناب شود).

  11- یک نسخه از مجله به انضمام Reprint (به تعداد نویسندگان) برای نویسنده‌ی مسئول ارسال خواهد شد.

  12- ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی باید در قسمت روش کار شرح داده شود. باید ذکر شود که رضایت‌نامه‌ی آگاهانه از کلیه‌ی افراد شرکت‌کننده در طرح و یا اولیای آنان اخذ شده است. نام مؤسسه‌ای که پروژه‌ی تحقیقاتی را تأیید نموده است در مقاله ذکر شود.

  در متن اشاره شود که نگهداری حیوانات آزمایشگاهی مطابق با راهنمای انستیتوی ملی سلامت انجام شده ‌است.

  13- اعلام تعارض در منافع: نویسندگان باید منابع مالی و حمایتی مقاله‌ی موجود را اعلام نمایند. هرگونه وابستگی نویسندگان که ممکن است با چاپ مقاله به عنوان احتمال ایجاد تعارض منافع سایر مؤسسات تلقی و باعث سود یا زیان آنان شود نیز باید اعلام گردد.

  12- هزینه‌ی چاپ: بابت چاپ مقاله هزینه‌ای از نویسندگان دریافت نمی‌شود.

  13- حق تکثیر مطالب مجله : کلیه‌ی مطالب این مجله تحت حمایت قانون Copyright بین‌المللی می‌باشد. این مجله برای استفاده‌ی غیرتجاری شما می‌باشد. تغییر در مطالب، تکثیر، توزیع، نمایش و انتشار مطالب مجله بدون کسب موافقت کتبی قبلی از دفتر مجله ممنوع می‌باشد.

  14- چنانچه پژوهش و تهیه‌ی‌ مقاله با استفاده از بودجه‌ی تحقیقاتی مؤسسه‌ای انجام شده است. نام مؤسسه و شماره‌ی ثبت طرح در آخر مقاله ذکر شود.

  15- فرآیند بررسی مقاله : اگر در مقاله‌ی وصول شده تمام نکات مربوط به فرمت مقاله ‌نویسی رعایت شده باشد و مورد تأیید دفتر مجله قرارگیرد، مقاله طبق فرآیند ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

  - طرح در جلسه ‌ی شورای سردبیری: اگر مقاله در این شورا مورد تأ یید قرار گیرد، برای 2 تا 3 داور ارسال می‌گردد. اگر مقاله در این شورا مورد تأیید قرار نگیرد، رد شده تلقی شده و موضوع به نویسنده‌ی مسئول اطلاع داده خواهد شد .

  - پس از دریافت پاسخ داوران، مقاله در جلسه‌ی هیأت تحریریه مطرح شده و طبق نظرات ایشان نسبت به چاپ، اصلاح، تجدید‌نظر یا عدم پذیرش مقاله اقدام می‌شود. در این صورت نیز موارد فوق در اسرع وقت به نویسنده‌ی مسئول اطلاع داده خواهد شد.

  16- نگهداری مقالات ارسالی:

  کلیه‌ی مکاتبات و مدارک ارسال شده به دفتر مجله تا شش ماه پس از چاپ مقاله در دفتر مجله نگهداری می‌شود ولی مدارک ارسالی(حتی مقالات پذیرش نشده) به نویسندگان مقالات باز پس داده نخواهد شد.

  توجه: هیأت تحریریه در پذیرش، رد و انجام اصلاحات یا ویرایش علمی و ادبی مقاله آزاد است .

  مسئولیت مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده‌ی نویسنده‌ی مقاله می‌باشد و حقوق معنوی مقالات برای نویسندگان محفوظ است.

  

  چک‌لیست نهایی

  نویسندگان قبل از ارایه مقاله باید از صحت موارد زیر اطمینان حاصل نمایند:

  1- صفحه‌ی عنوان: این صفحه باید شامل نام نویسنده‌ی مسئول و دیگر نویسندگان همکار، مدرک و تخصص علمی و رتبه دانشگاهی به همراه آدرس پستی، الکترونیکی، شماره تلفن و فاکس نویسنده‌ی مسئول باشد.

  2- خلاصه مقاله (فارسی و انگلیسی) بر اساس فرمت مجله نگارش گردد. و حداکثر بیشتر از 250 کلمه نباشد.

  3- منابع طبق راهنمای نویسندگان نوشته شده باشد.

  4- جداول در صفحات جداگانه آورده شود.

  5- عنوان و شماره جداول و زیرنویس شکل‌ها کنترل شود. (اگر یافته‌ای در متن ذکر شده است، توضیحات تکراری از جداول حذف شود).

  6- شکل‌ها و تصاویر زیرنویس داشته باشد.

  7-  نامه‌ای که به امضای تمام نویسندگان رسیده باشد.

  8- معرفی منبع حمایت‌کننده‌ی مالی و تأییدیه کمیته‌ی اخلاق و اعلام تعارض منافع (در صورت وجود).

  9- نوشتن نامه به سردبیر مبنی بر درخواست چاپ مقاله

 

 

 


View: 7728 Time(s)   |   Print: 800 Time(s)   |   Email: 102 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2018 All Rights Reserved | Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal

Designed & Developed by : Yektaweb