برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی میزان رضایت شغلی پرستاران و برخی عوامل تاثیر گذار بر آن در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زنجان سال 1389 (17661 مشاهده)
هوش معنوی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان و ارتباط آن با برخی متغیرهای جمعیت شناختی (16923 مشاهده)
بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در زنان درمان شده از سرطان دهانه رحم (15577 مشاهده)
عوامل موثر بر مشکلات عاطفی خانواده‌های دارای کودک عقب مانده ذهنی تحت پوشش مراکز بهزیستی استان گیلان (15238 مشاهده)
بررسی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری ارائه شده در مراقبت‌های قبل و بعد از عمل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال1390 (14563 مشاهده)
تحلیل محتوای مقالات نشریات دانشکده‌های پرستاری و مامائی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران (13456 مشاهده)
رابطه‌ی برخی عوامل مرتبط با سطوح فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در استان گلستان (13206 مشاهده)
کیفیت زندگی کاری ماماهای شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زنجان (12941 مشاهده)
تأثیر تکنیک آرامسازی پیشروندۀ عضلانی بر خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز (12832 مشاهده)
بررسی آگاهی پرستاران از حقوق بیمار و میزان رعایت آن توسط آنها در بیمارستان‌های شهر مشهد (12642 مشاهده)
ارزیابی بیماران مبتلا به کهیر مزمن در مراجعه‌کنندگان به درمانگاه آلرژی بیمارستان ولیعصر زنجان (11639 مشاهده)
بررسی علل بستری مادران باردار در اتاق زایمان بیمارستان آیت الله موسوی زنجان (11469 مشاهده)
تبیین تجارب پرستاران از تعارضات درون گروهی: مطالعه کیفی (11346 مشاهده)
تأثیر مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار بستری در بخش‌ مراقبت ویژه بر اضطراب خانواده (11092 مشاهده)
وقفه‌های تنفسی خواب در بیماران مبتلا به سکته مغزی و ارتباط آن با برخی عوامل خطرساز (10945 مشاهده)
تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر اضطراب بیماران تحت مداخله کرونری از راه پوست (PCI) (10886 مشاهده)
کیفیت مشاوره بهداشت جنسی ارایه شده در مراکز مشاوره قبل از ازدواج تبریز از دیدگاه مددجویان (10886 مشاهده)
بررسی وضعیت سازگاری در جانبازان محروم از یک چشم شهر زنجان و ارتباط آن با برخی متغیرهای فردی (10434 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی پرسنل پرستاری و مامایی شاغل در یکی از مراکز آموز شی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ارتباط با عوامل خطرزای پوکی استخوان سال 1386 (10396 مشاهده)
نیازهای آموزشی قبل از ازدواج از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل ازدواج شهرستان زنجان (10308 مشاهده)
بررسی علل انجام سزارین در یکی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (9981 مشاهده)
بررسی دانش، نگرش و عملکرد زنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان گیلان ‌غرب در مورد پاپ اسمیر و سرطان دهانه رحم (9938 مشاهده)
بررسی مشکلات پرستاران در ارتقاء سطح کیفیت زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی (9865 مشاهده)
اثر بخشی آموزش گروهی با لوح فشرده بر کیفیت زندگی کودکان 12-8 ساله مبتلا به آسم (9629 مشاهده)
بررسی وضعیت حمایت اطلاعاتی و حمایت ابزاری از بیماران همودیالیزی بیمارستان‌های زنجان در سال 1389 (9478 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی میزان رضایت شغلی پرستاران و برخی عوامل تاثیر گذار بر آن در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زنجان سال 1389 (3499 دریافت)
تأثیر مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار بستری در بخش‌ مراقبت ویژه بر اضطراب خانواده (2294 دریافت)
رابطه‌ی برخی عوامل مرتبط با سطوح فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در استان گلستان (1951 دریافت)
بررسی آگاهی پرستاران از حقوق بیمار و میزان رعایت آن توسط آنها در بیمارستان‌های شهر مشهد (1940 دریافت)
بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در زنان درمان شده از سرطان دهانه رحم (1863 دریافت)
کیفیت زندگی کاری ماماهای شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1827 دریافت)
عوامل موثر بر مشکلات عاطفی خانواده‌های دارای کودک عقب مانده ذهنی تحت پوشش مراکز بهزیستی استان گیلان (1778 دریافت)
هوش معنوی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان و ارتباط آن با برخی متغیرهای جمعیت شناختی (1753 دریافت)
بررسی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری ارائه شده در مراقبت‌های قبل و بعد از عمل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال1390 (1707 دریافت)
تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر اضطراب بیماران تحت مداخله کرونری از راه پوست (PCI) (1700 دریافت)
نیازهای آموزشی قبل از ازدواج از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل ازدواج شهرستان زنجان (1689 دریافت)
بررسی تأثیر آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری‌کننده از عفونت ادراری در زنان (1685 دریافت)
کاربرد تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده در پیش‌بینی میزان مصرف میان وعده‌های کم ارزش در دانش آموزان دختر (1617 دریافت)
تحلیل محتوای مقالات نشریات دانشکده‌های پرستاری و مامائی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران (1603 دریافت)
بررسی مشکلات پرستاران در ارتقاء سطح کیفیت زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی (1538 دریافت)
بررسی نیازهای آموزشی مراقبت از خود در بیماران کرونری قلب بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1390 (1480 دریافت)
بررسی علل انجام سزارین در یکی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1452 دریافت)
بررسی دانش، نگرش و عملکرد زنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان گیلان ‌غرب در مورد پاپ اسمیر و سرطان دهانه رحم (1444 دریافت)
بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی پرستاران با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی شهر زنجان سال 1391 (1424 دریافت)
بررسی وضعیت چاقی و ارتباط آن با فعالیت فیزیکی دختران نوجوان دبیرستانی منطقه غرب تهران سال 1387 (1418 دریافت)
روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ 12 سوالی سلامت عمومی با سبک نمره دهی C-GHQ در زنان (1383 دریافت)
کیفیت مشاوره بهداشت جنسی ارایه شده در مراکز مشاوره قبل از ازدواج تبریز از دیدگاه مددجویان (1371 دریافت)
بررسی رفتارهای تغذیه‌ای دانشجویان دختر خوابگاهی در جهت پیشگیری از کم خونی فقر آهن در سال 1388 (1331 دریافت)
تاثیر آموزش مبتنی بر نیازهای آموزشی بر تغییرات وزن بیماران همودیالیزی بین جلسات دیالیز (1310 دریافت)
بررسی سطح آگاهی پرسنل اتاق عمل از منابع احتراق در اتاق عمل و راه‌های پیشگیری از آن (1305 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اطلاعات ( 10504 بازدید)
اعضا هیات تحریریه و مشاوران ( 6885 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 6673 بازدید)
تماس با دفتر مجله ( 6419 بازدید)
اهداف مجله ( 6413 بازدید)
تغییرات نشریه ( 6361 بازدید)
کادر مدیر اجرایی ( 5556 بازدید)
کادر مدیر اجرایی ( 5472 بازدید)
فرم درخواست چاپ مقاله ( 4821 بازدید)
تازه ترین مقاله ها ( 1453 بازدید)
راهنمای اخلاق ( 880 بازدید)
اطلاعات آخرین شماره ( 382 بازدید)
تغییر زبان مجله ( 186 بازدید)
تغییر زبان مجله از فارسی به انگلیسی ( 41 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
تغییرات نشریه ( 206 ارسال)
تازه ترین مقاله ها ( 132 ارسال)
تماس با دفتر مجله ( 131 ارسال)
اعضا هیات تحریریه و مشاوران ( 117 ارسال)
اطلاعات ( 113 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 102 ارسال)
اهداف مجله ( 91 ارسال)
کادر مدیر اجرایی ( 74 ارسال)
کادر مدیر اجرایی ( 64 ارسال)
فرم درخواست چاپ مقاله ( 57 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
تغییرات نشریه ( 809 چاپ)
اعضا هیات تحریریه و مشاوران ( 758 چاپ)
اهداف مجله ( 693 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 683 چاپ)
اطلاعات ( 677 چاپ)
فرم درخواست چاپ مقاله ( 583 چاپ)
تماس با دفتر مجله ( 579 چاپ)
کادر مدیر اجرایی ( 555 چاپ)
کادر مدیر اجرایی ( 539 چاپ)
تازه ترین مقاله ها ( 496 چاپ)
راهنمای اخلاق ( 191 چاپ)
اطلاعات آخرین شماره ( 104 چاپ)
تغییر زبان مجله ( 28 چاپ)
تغییر زبان مجله از فارسی به انگلیسی ( 19 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal

Designed & Developed by : Yektaweb